перейти на сайт>>

Адміністративні методи в практиці управління та основні напрямки їх вдосконалення

ID роботи: 9267
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДIЛ 1. Теоретичні аспекти застосування адміністративних методів управління на підприємствах готельного господарства

1.1. Поняття, сутнiсть та значення адмiнiстративних методiв управлiння

1.2. Характеристика адмiнiстративних методiв управлiння

1.3. Система організаційно-розпорядчої документації на сучасному підприємстві

РОЗДIЛ 2. Дослідження використання методів адміністративного менеджменту на ПП «НТЦ Редуктор»

2.1. Загальна характеристика дiяльностi ПП «НТЦ Редуктор»

2.2. Характеристика адміністративних методів управління, що застосовуються в ПП «НТЦ Редуктор»

2.3. Дослідження ефективності застосування адміністративних методів управління на ПП «НТЦ Редуктор»

РОЗДIЛ 3. Шляхи вдосконалення адміністративних методів управління в ПП «НТЦ Редуктор»

Висновки та пропозиції

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Застосування адміністративних методів управління персоналом є важливою складовою діяльності будь-якого підприємства, оскільки вони є потужним важелем досягнення поставлених перед керівництвом цілей. Дані методи є основними, так як правильне їх застосування дозволяє регламентувати весь процес соціально-трудових відносин виникають на підприємствах.

Адміністративні методи управління є потужним важелем досягнення поставлених цілей у випадках, коли потрібно підпорядкувати колектив і направити його на розширення конкретних завдань управління.

Організаційно-адміністративні методи управління різноманітні. Їх найчастіше визначають особливості особистості керуючого і керованих, їх знання, практичний досвід, а також відповідна оцінка ситуації. Вони тісно пов’язані з індивідуальним стилем роботи будь-якого керівника, але змінюються в залежності від рівня управлінської діяльності.

При цьому існує взаємозв’язок мобільності трудових ресурсів і ефективності використання людського капіталу на підприємстві.

Отже, адміністративні методи спираються на авторитет влади та носять одноваріантний характер. У цьому можливим є прояв волюнтаризму, а це знижує ефективність господарювання.

На ПП «НТЦ Редуктор» приділяється особлива увага застосування адміністративних методів управління персоналом.

Констатуємо той факт, що методи управління, які використовуються конкретним керівником, мають базуватися на позиціях демократа, гуманіста, практичного знавця людської душі і мають бути індивідуальними, переосмисленими крізь призму свого світоуявлення відповідно до власних завдань і управлінських можливостей.

Практика переконливо засвідчує, що в керівництві різними структурами не можна покладатися тільки на силу наказів та розпоряджень. Адміністративні методи повинні спиратися на використання економічних законів та закономірностей. Завданням кожного менеджера є використання також і економічних, і соціально-психологічних методів управління.

Орієнтація на нові умови і чинники розвитку знайшла відображення в принципах менеджменту, формулювання яких показує роль людини, що зросла, його професіоналізму, особистих якостей, а також всієї системи взаємовідносин людей в організаціях. Наприклад, в складі найважливіших принципів, якими рекомендується користуватися менеджерам в останньому десятиріччі потокового віку, нерідко називаються наступні:

доброзичливе відношення менеджерів до всіх працюючих в організації;

відповідальність менеджерів всіх рівнів за успішну діяльність організації;

комунікації ( горизонтальні і вертикальні) як всередині, так і за межами організації;

створення атмосфери відвертості, чесності, довір’я людям;

сприяння реалізації їх талантів і прагнення до постійного вдосконалення, як особистої роботи, так і роботи організації.

Для успішного функціонування організації необхідно керуватися не тільки адміністративними, а економічними і соціально-психологічними методами.

Сукупність цих трьох методів в управлінні, а також їх грамотне використання дає працівникам можливість отримання як матеріальних, так і моральних стимулів до подальшого розвитку, самовдосконалення. Це сприяє утворенню сприятливого клімату в організаційному середовищі та поліпшенню взаємин з керівництвом, а в цілому, підкреслює престиж та імідж організації.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: