перейти на сайт>>

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та його оцінка в сучасних умовах

ID роботи: 1070
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
1.1. Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства
1.2. Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства
1.3. Управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства
Розділ 2. Формування та оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників
2.2. Аналіз стану та напрямків формування конкурентоспроможного потенціалу
Продовження таблиці 2
2.3. Ефективність використання конкурентоспроможного потенціалу підприємства
Розділ 3. Обґрунтування напрямків вдосконалення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Висновки і пропозиції
Список літератури
ДодаткиВисновок:

Проблема конкурентоспроможності має в сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить рівень економічного та соціального життя в будь-якій країні.

Важливою умовою забезпечення конкурентоспроможності підприємств є ефективне використання ресурсів, кваліфікації та здібностей персоналу, досягнень сучасного менеджменту, інноваційних, інформаційних та фінансових можливостей підприємства, що у сукупності являє собою його потенціал, який повинен бути конкурентоспроможним. Теоретичні і методологічні питання формування конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств, його структури, організації використання, розробки методів діагностики, вибір напряму розвитку потенціалу поки ще не отримали свого вирішення.

Конкурентоспроможний потенціал промислового підприємства може бути використаний у повній мірі у тому випадку, коли розроблено раціональну систему управління ним, побудувати яку доцільно з використанням принципів та методів стратегічного управління.

Розглянувши теоретичні та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємств, можна зробити деякі висновки та надати пропозиції щодо підвищення її рівня в умовах ринкових відносин. Конкурентоспроможність, - як соціально-економічна категорія - це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від економічного об'єкту, що розглядається.

В багатогранній роботі по досягненню конкурентоспроможності важливе місце належить показникам, які повинні характеризувати та давати змогу оцінювати конкурентоспроможність того чи іншого об'єкту. Як показало проведене дослідження, нараховується багато параметрів, які повинні знаходитися в полі зору керівництва підприємства, як найважливіші об'єкти управління. Разом з тим, задаючись параметрами конкурентоспроможності для того або іншого об'єкту, необхідно постійно турбуватися про створення належних умов, які забезпечують досягнення потрібних параметрів конкурентоспроможності.

В результаті вивчення теоретичних аспектів були проаналізовані методи оцінки конкурентоспроможності підприємства і стратегічні методи підвищення конкурентоспроможності. Всі індикаторні, матричні і стратегічні методи мають свої переваги і недоліки. Індикаторні методи безпосередньо оцінюють конкурентоспроможність потенціалу підприємства порівняно з іншими підприємствами галузі. Метою стратегічного аналізу конкурентоспроможності потенціалу підприємства є виявлення позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на формування та розвиток елементів потенціалу у конкурентному середовищі. За допомогою стратегічного аналізу можливо знайти ті шляхи розвитку підприємства, які забезпечать підвищення його конкурентоспроможності.

Прямуючи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей підприємство повинно забезпечувати собі технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального сполучення технічної та економічної ефективності для забезпечення найкращих умов пропозиції.

У другому розділі курсової роботи аналізуються показники конкурентної позиції, конкурентного середовища, конкурентної переваги, індекс ринкової концентрації, показник конкурентної сили, які відображають результати діяльності ПНВП «Спецпромавтоматика» і показують, що стан компанії знаходиться на вищому рівні у порівнянні з конкурентами, але найважливішим показником, на який орієнтується компанія, є показник конкурентної сили, він знаходиться на досить високому рівні.

Були розглянуті шляхи забезпечення високих конкурентних позицій підприємства за рахунок пошуку нових ринків збуту та можливостей ефективного функціонування на обраних ринках.

Щодо конкретної конкурентоспроможної стратегії, то ПНВП «Спецпромавтоматика» використовує стратегію диференціації. ПНВП «Спецпромавтоматика» концентрує увагу на споживчі пріоритети та інтереси покупця. Стратегія диференціації передбачає в якості вихідної точки вивчення інтересів споживача.

В цілому, проведений аналіз свідчить при високу конкурентну позицію фірми, проте ПНВП «Спецпромавтоматика», прямуючи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей підприємство повинно забезпечувати собі технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального сполучення технічної та економічної ефективності для забезпечення найкращих умов пропозиції. Це дасть змогу підприємству вийти на новий рівень конкурентоспроможності та завоювати стійкі конкурентні переваги на вищеозначеному ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: