перейти на сайт>>

Методика використання різних прийомів активізації розумової діяльності учнів на уроках геометрії

ID роботи: 9184
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Характеристика теоретичних підходів до активізації розумової діяльності учнів на уроках геометрії

1.1. Поняття  та зміст розумової діяльності

1.2. Чинники активізації розумової діяльності учнів у сучасних умовах

1.3. Особливості активізації розумової діяльності учнів на уроках математики у 7 класі

Розділ ІІ. Методичні аспекти використання різних прийомів активізації розумової діяльності учнів на уроках геометрії

2.1. Методи розвивального навчання та їх використання у процесі вивчення геометрії у 7 класі

2.2. Інформаційно-комунікаційні технології та засоби електронної наочності

2.3. Використання дидактичних ігор як умова активізації розумової діяльності учнів 7-х класів на уроках геометрії

Висновки

Використана літератураВисновок:

Підводячи підсумки проведеного дослідження зазначимо, що перед сучасною освітою стоїть складне і відповідальне завдання – формування особистості, здатної самостійно оволодівати знаннями і вміти застосовувати їх на практиці. Успішне його виконання вимагає значного підвищення ролі мислення у навчальному процесі, в розумовому розвитку учнів.

Навчальний курс математики має для цього великі можливості. І одним з найважливіших завдань, що стоять перед викладачем, є здійснення цілеспрямованої систематичної роботи щодо їх реалізації.

Активізація розумової діяльності учнів на уроках геометрії у 7 класі загальноосвітньої школи включає в себе і формування просторового уявлення, і розвиток логічного мислення, і уміння прогнозувати наперед результат, уміння розумно шукати правильний шлях в самих складних та заплутаних умовах.

Викладачі розуміють, що завдання учити мислити, самостійно набувати знання потрібно розглядати в органічному цілому із завданням оволодіння основами наук. Висока результативність навчання учнів досягається перш за все тоді, коли проводиться велика робота по розвитку мислення та навченості їх прийомам розумової діяльності.

У процесі викладання геометрії у 7 класі вчитель може використовувати прямі і непрямі шляхи активізації розумової діяльності. Залежно від індивідуальних особливостей і ступеня підготовленості учнів, складності і обсягу матеріалу, в одних випадках викладачу необхідно добирати спеціальну систему вправ для вивчення і закріплення матеріалу, за допомогою якого і активізується діяльність. Використання прийомів активізації розумової діяльності дає можливість учням самостійно організовувати свою навчальну діяльність, оцінювати її результати (що є необхідною умовою для саморегуляції навчальної діяльності), коригувати її у процесі виконання.

Отже, застосування вказаних форм та методів і прийомів, а саме методів інтерактивного навчання, лабораторних вправ, дидактичних ігор, інформаційно-комунікаційних технологій та засобів електронної наочності:

активізує діяльність учнів на всіх етапах уроку математики;

спрямоване на кожного учня (передбачається як колективна робота, так і індивідуальна);

спрямоване на формування основних прийомів розумових дій (порівняння, узагальнення, конкретизація);

враховує психолого-педагогічні особливості учнів  у ході вивчення шкільного курсу геометрії.

Слід зазначити, що впровадження в навчальний процес школи нових інфор­маційних технологій потребує переосмислення традиційної системи навчання, її змісту, методів і форм організації, зали­шаючи при цьому незмінними цілі навчання. Це пов’язано з тим, що будь-який засіб (у нашому випадку таким засобом є комп’ютер), включений в ту чи іншу діяльність, впливає на саму діяльність, а особливо тоді, коли йому властиві специфічні, характерні тільки для нього функції. Однак нові інформаційні технології можуть принципово вплинути на процес навчання тільки в тому випадку, коли ці технології будуть включені в нову модель навчання, а їх засоби повною мірою реалізують притаманні тільки їм функції.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: