перейти на сайт>>

Нормативно-правове забезпечення зайнятості населення України

ID роботи: 1054
Тип роботи:
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретико-правові аспекти регулювання працевлаштування громадян України
1.1. Нормативно-правові акти по працевлаштуванню громадян
1.2. Місце Державної служби зайнятості у реалізації державної політики зайнятості населення
2. Право громадян на працевлаштування і гарантії його реалізації в Україні
2.1. Гарантії забезпечення зайнятості населення
2.2. Державна допомога безробітним
Висновок
ЛітератураВисновок:

Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини. Тому таке важливе право, як право на працю знаходить своє формулювання у Конституції України.

Зокрема статтею 43 Конституції України визначено, що кожен громадянин України має право на працю. Це означає наявність можливості для кожного заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, можливості вільно обирати вид діяльності, професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей і бажань. «Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.» Це положення Конституції в загальних рисах визначає державну політику в сфері забезпечення зайнятості і гарантій реалізації права громадян на працю.

Правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України визначає Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року зі змінами і доповненнями, інші законодавчі акти, прийняті відповідно до цього закону, а також глава ІП-А Кодексу законів про працю «Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників».

Становлення України як соціальної, правової демократичної держави, проголошення курсу на перехід до соціально-орієнтованої ринкової економіки ставить перед країною певні завдання, які потребують свого вирішення. Одним з найбільш складних, якщо не найскладнішим завданням с формування в Україні цивілізованого ринку праці. Досвід його функціонування в країнах з розвиненою ринковою економікою показує, що він здатний в значній мірі підвищити ефективність використання трудового потенціалу. В той же час ринкові стосунки в сфері працевлаштування, сформування попиту і пропозиції на робочу силу неминуче породжують цілий ряд негативних соціальних наслідків. Найболючішим з них є безробіття.

Реалізацію державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації й соціальної підтримки громадян, які тимчасово не працюють, здійснює державна служба зайнятості (ДСЗ), яка аналізує й прогнозує попит і пропозицію на робочу силу; веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування; надає допомогу громадянам у пошуку роботи; організовує за потреби професійну підготовку й перепідготовку громадян; надає послуги по працевлаштуванню й професійній орієнтації працівникам, які бажають змінити професію.

Незайняті громадяни, інваліди й пенсіонери, які звертаються до ДСЗ за допомогою в працевлаштуванні, підлягають реєстрації в цій службі, а зайняті громадяни, які хочуть змінити місце роботи або працювати за сумісництвом, підлягають обліку в ДСЗ. Реєстрація й облік громадян, які звертаються за допомогою в працевлаштуванні, здійснюється місцевою ДСЗ за наявності паспорта й трудової книжки, за потреби – військового квитка, документів про освіту або документів, які їх заміняють; реєстрація й облік іноземних громадян і осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, здійснюється тільки за наявності постійної прописки. За відсутності трудової книжки громадянин, який вперше шукає роботу, має пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Крім згаданих документів, окремі категорії громадян під час реєстрації мають подати довідку МСЕК щодо професійної придатності; довідку про відселення або самостійне переселення, видану місцевою держадміністрацією чи органом місцевого самоврядування; пенсійне посвідчення тощо.

Ситуацію в сфері зайнятості і працевлаштування погіршують проблеми в правовому регулюванні цих інститутів. Так, вадами законодавства, яке регулює зайнятість та працевлаштування населення являється багаточисельність та неузгодженість нормативно-правових актів в цій сфері. Крім того, воно характеризується нестабільністю, наявністю суперечностей та великої кількості відсильних норм, а також незабезпеченістю фінансовим підґрунтям та механізмом реалізації окремих норм. Такий ускладнений характер законодавства у цій сфері аж ніяк не сприяє належному регулюванню відносин в сфері зайнятості та працевлаштування у доволі непростих умовах перехідного періоду.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: