перейти на сайт>>

Облік праці та заробітної плати на підприємстві МКП «Техна»

ID роботи: 9222
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1. Поняття та економічна сутність заробітної плати

2. Нормативно-правове забезпечення обліку праці і заробітної плати

3. Документальне оформлення операцій з обліку праці і заробітної плати на підприємстві

4. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків за заробітною платою

5. Взаємозв’язок обліку витрат на оплату праці та розрахунків за заробітною платою з фінансовою звітністю

6. Проблемні питання з обліку  праці і заробітної плати

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у процесі написання курсової роботи було досліджено науково-теоретичні та методичні аспекти обліку заробітної плати. Розвиток ринку сприяв трансформації всіх економічних відносин в українському суспільстві, включаючи відносини у сфері оплати праці. Це призвело до створення принципово іншого механізму регулювання процесів оплати праці, змусило по іншому сприймати категорію заробітної плати, її функції та принципи формування.

Основні положення з оплати праці сформульовано в Кодексі законів про працю України (далі КЗпП). Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу (ст. 94 КЗпП)

Основу організації оплати праці на підприємствах становить тарифна система, яка включає: тарифну ставку, систему преміювання; контрактна система, система трудових договорів і державні нормативні акти. Державними нормативними актами встановлюється мінімальний рівень зарплати, оплата за невідпрацьований час, а також види та розміри утримань із заробітної плати.

Процес обліку праці та заробітної плати має бути чітко організований. Він повинен стимулю­вати підвищення продуктивності праці, використання робочого часу в повному обсязі, а також пра­вильний розрахунок чисельності працівників. Для цього на підприємстві мають бути чітко розподі­лені функції обліку між структурними підрозділами.

Розрахунок заробітної плати на даному підприємстві виконується відповідно до прийнятої згідно колективного договору форми оплати праці: відрядної чи погодинної. Для обліку розрахунків з оплати праці оформлюються первинні документи, організується табельний облік і складається табель з обліку відпрацьованого часу, а при відрядній формі оплати праці, крім табелів, застосовуються документи з обліку обсягу виробітку (рапорти або відомості виробітку бригад). Якщо операції пов’язані з технологічним процесом, оформлюється наряд (індивідуальний, бригадний, разовий, нагромаджувальний) на відрядні роботи. Для визначення суми заробітної плати належної до виплати робітникам, потрібно виконати нарахування за місяць і провести необхідні утримання з неї. Такі розрахунки здійснюють у розрахунково-платіжній відомості, яка разом з виконанням розрахункових і платіжних функцій, слугує регістром аналітичного обліку розрахунків з персоналом по виплаті заробітної плати.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати має бути документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. При цьому необхідно забезпечити єдність різних систем обліку на підприємстві: бухгалтерського, оперативного та статистичного.

Одним  із напрямів удосконалення системи ведення бухгалтерського обліку є зменшення кількості документації завдяки впровадженню багатоденних і накопичувальних документів, використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки. Подальше реформування заробітної плати має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої сили, встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності; збільшення тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі, удосконалення механізму державно-договірного регулювання заробітної плати.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: