перейти на сайт>>

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ID роботи: 4418
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві

2.1 Суть системи управління персоналом

2.2 Структура і склад елементів системи управління персоналом

3. Розробка філософії підприємства як основи кадрової політики

4. Підбір персоналу на підприємстві

4.1 Методи підбору  та  прийому на роботу працівників на ТОВ “Вланик”

4.2  Відбір працівників

5. Оцінка персоналу на підприємстві

5.1 Суть і цілі оцінки персоналу

5.2 Методи оцінки персоналу на підприємстві

Висновки

Перелік літературиВисновок:

Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) має бути спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації.

Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб'єктом господарювання має передбачати виконання таких основних функцій:

 розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;

підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі);

оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз ділових якостей працівників, висунення на певну посаду, службове переміщення);

мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці;

реалізація постійних контактів між керівництвом (керівниками всіх рівнів) і представниками трудових колективів (профспілками).

Успішна програма по розвитку кадрів сприяє створенню робочої сили, що володіє більш високими здібностями і сильною мотивацією до виконання задач, що ставиться  перед організацією. Таким чином, як для блага самої організації, так і для блага особового складу організації, керівництво повинне постійно працювати всіляким підвищенням потенціалу кадрів. У підприємства присутні такі методи навчання як: наставництво; навчання на робочому місці; планові курси удосконалювання; активне навчання [29,115].

Як показали дослідження, визначальним чинником, що впливає на конкурентоспроможність, економічне зростання і ефективність виробництва, є наявність на фірмі людських ресурсів, здатних професіонально вирішувати поставлені виробничі задачі. Для ефективного управління персоналом в бізнесі підприємство потребує цілісної системи роботи з кадрами, що дозволяє управляти ними від моменту прийому на роботу до завершення кар'єри.

 У ТОВ “Вланик” створюється гнучка система управління персоналом, орієнтована на роботу підприємства в ринкових умовах. Функціонування цієї системи, яка  включає рішення комплексних управлінських, трудових, фінансово-господарських, соціально-економічних, освітніх і багатьох інших проблем, в сучасних умовах неможливе без концепції, що визначає основні положення кадрової політики:

 створення єдиних принципів стратегічного управління і розвитку персоналу в галузі;

  інтеграція кадрової політики при стратегічному плануванні підприємств з урахуванням кадрової роботи на всіх рівнях управління;

упровадження нових методів і систем підготовки і перепідготовки персоналу;

проведення скоординованої тарифної політики і оплати праці;

захист прав і гарантій працівників товариства, робота з представниками трудових колективів і профспілок;

дослідження проблем в області розвитку людських ресурсів;

 підготовка нормативних і методичних матеріалів забезпечення високого рівня управління кадрами.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: