перейти на сайт>>

Проект підвищення конкурентоспроможності ВАТ “Понінківський картонно-паперовий комбінат”

ID роботи: 2547
Тип роботи:
Об'єм: 136 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
1. Критичний аналіз теорії і практики управління
1.1. Теоретичні засади управління проектами, критичний
аналіз і пропозиції
1.2. Конкуренція, конкурентні сили і конкурентоспроможність
1.3. Методологічні підходи підвищення конкурентоспро-
можності
2. Аналіз конкурентосроможності ВАТ “Понінківський картонно-паперовий комбінат
2.1. Об'єкт дослідження
2.2. Науково-практичні методи обгрунтування конкурентоспромож-
ності у ВАТ “Понінківський картонно-паперовий комбінат”
2.3. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ВАТ
«Понінківський картонно паперовий комбінат»
3. Розробка заходів підвищення конкурентоспроможності на ВАТ “Понінківський картонно-паперовий комбінат”
3.1. Система основних заходів підвищення конкуренто-
спроможності
3.2. Розробка проекту реалізації заходів з підвищення конкуренто-спроможності і економічний ефект від нього
3.2.1. Створення відділу маркетингу
3.2.2. Підвищення ефективності виробництва
3.2.3. Технічне переоснащення підприємства
4. Проектування заходів з охорони праці і навколишнього природного середовища
4.1. Організація і управління охороною праці на ВАТ “Понінківський картонно-паперовий комбінат”
4.2. Заходи з охорони праці та економічна ефективність від їх здійснення
4.3. Пожежна безпека
4.4. Охорона навколишнього природного середовища
Загальні висновки
Література
ДодаткиВисновок:

В ході виконання дипломної роботи було розглянуто конкурентоспроможність продукції ВАТ “Понінківський картонно-паперовий комбінат”, а саме:

- її теоретичні аспекти;

- методичні та методологічні підходи до її визначення та підвищення;

- науково-практичні методи визначення конкурентоспроможності та його обгрунтуваня у ВАТ;

- заходи по її підвищенню.

В сучасних умовах господарюваня в Україні висока конкурентоспроможність продукції є головною запорукою виживання і ефективної роботи підприємства на ринку. Підчас перебудови було повністю відкрито кордони для іноземних виробників, і ринок України стихійно заповнився імпортною продукцією. Вітчизняна продукція, виробництво якої було налагоджене на застарілому обладнанні за допомогою планово-директивних методів керівництва, не могла змагатись з закордонними високотехнологічними аналогами по якості і ціні. У ході приватизації власність і управління підприємств зосередились в руках бувшого керівного складу радянських часів, який нездатний і не хоче адаптуватися до нових реалій. В результаті більшість підприємств України, частині яких є мало аналогів у світі, опинились на межі банкрутства.

На ВАТ “Понінківський КПК” було відкинуто необхідність маркетингових досліджень тому виробництво продукції не було зорієнтовано на сучасні вимоги ринку, і майже повністю відсутнє налагодженя зв'язків з постачальниками.

З аналізу, проведеного у даній роботі, можна зробити наступні висновки:

- На підприємстві має місце високий знос основних виробничих фондів;

- До 2002 року спостерігається тенденція до погіршення показників виробничо-господарської і фінансової дїяльності, деяке їх покращення у 2002 році викликане збільшенням давальницьких контрактів;

- Дисить низькими є показники ділової активності, ліквідності і рентабельності.

- Скрутним є становище у галузі взагалом, що вокликане загальним станом економіки України.

На снові проведеного аналізу запропоновано такі заходи підвищеня конкурентоспроможності:

1. Основою для запровадження наступних заходів є введення на підприємстві служби маркетингу;

2. Підвищення ефективності використання існуючих виробничих фондів за рахунок збільшення річного робочого часу використання основних виробничих фондів і зниження транспортних витрат;

3. Технічне переоснащення підприємства з метою розширення асортименту продукції, збільшеня обсягів її виробництва і покращення якості;

Запланований приріст прибутку від вровадження заходів складає 9520,1 тис. грн., термін окупаємості додаткових капітальних вкладень – 5,5 року.

Але для отримання позитивного ефекту, заходи, пов'язані з самою організацією мають базуватись на макроекономічних заходах держави по покращенню стану економіки України вцілому.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: