перейти на сайт>>

Психолого-педагогічне вивчення розвитку дитини з вадами мовлення дошкільного віку

ID роботи: 5226
Тип роботи:
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти психолого-педагогічного вивчення дітей дошкільного віку з вадами мовлення

1.1. Дитина з мовленнєвими порушеннями у системі освіти

1.2. Організація та структура психологічного вивчення дітей з мовленнєвою патологією

1.3. Особливості формування мовленнєвих умінь у дошкільників з вадами мовлення

Розділ II. Дослідно-експериментальна вивчення розвитку дитини дошкільного віку з вадами мовлення

2.1. Організація дослідження розвитку дітей дошкільного віку з вадами мовлення

2.2. Методика проведення корекційних занять, спрямованих на розвиток дошкільників з вадами мовлення

2.3. Аналіз результатів проведеної роботи щодо розвитку старших дошкільників з вадами мовлення

Висновки

Список використаних літературиВисновок:

З метою проведення психолого-педагогічної діагностики старших дошкільників з вадами мовлення ми використовували матеріали досліджень Р.І. Лалаевої, Г.А. Волкової, Л.Е.Журової, Ф.И. Іващенко, Н.В. Ніжегородцевої, Т.Б. Філічева, Г.В.Чіркіної, Т.А. Ткаченко, Т.І. Дубровиної, С.О. Філіппової та ін..

Для виявлення вихідного стану старших дошкільників з вадами мовлення ми використовували такі головні методи: спостереження та експерименти (констатуючий, формуючий, контрольний). З допоміжних методів використовувалися: вивчення та аналіз психолого-педагогічної та медичної документації, аналіз дитячої діяльності, бесіди з дітьми та їх батьками, кількісний і якісний аналіз отриманих даних.

В результаті констатуючого експерименту у старших дошкільників з вадами мовлення  ми виявили: недостатній розвиток просторових уявлень, почуття ритму, графічних навичок, координації рухів руки і плечового пояса, фонематичного слуху.

На підставі результатів констатуючого експериментами були підібрані методики щодо поліпшення стану готовності до навчання грамоті у дошкільнят досліджуваної групи. Корекційно-розвиваюча робота здійснювалася нами у формі підгрупових та індивідуальних занять.

Успішність формування готовності до навчання грамоті старших дошкільників з вадами мовлення  у високій мірі залежала від якості виконання запропонованих дітям вправ, від ступеня участі батьків і педагогів у корекційно-логопедичній роботи.

З метою виявлення ефективності проведеної корекційно-логопедичної роботи ми провели контрольний експеримент.

Порівняння результатів констатуючого і контрольного експериментів показало, що проведена нами корекційна логопедична робота по спеціально підібраним методикам сприяла підвищенню стану готовності до навчання старших дошкільників з вадами мовлення.

Регулярне застосування на логопедичних заняттях запропонованих вправ та методів дає змогу значно підвищити ефективність логопедичної роботи. Корекція всіх мовленнєвих порушень відбувається більш швидкими темпами, паралельно розвиваються всі психічні процеси, відбувається корекція психологічних проблем дітей. Процес навчання носить ігровий характер, що викликає в дітей зацікавленість, позитивні емоції. Вправи можна використовувати як елемент логопедичного заняття, як фізкульт-хвилинку, на заняттях з логоритміки. Методика може бути рекомендована дефектологам, психологам, вихователям, музичним керівникам, інструкторам ЛФК, учителям.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: