перейти на сайт>>

Сучасні тенденції розвитку маркетингу туристичних підприємств

ID роботи: 8988
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади організації маркетингової діяльності на туристичному підприємстві

1.1.  Поняття та сутність маркетингу туристичних послуг

1.2. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму

1.3.Концептуальні основи стратегічного планування маркетингу туристичного підприємства

Розділ ІІ. Особливості використання елементів маркетингу в процесі управління туристичною фірмою

2.1. Загальна характеристика діяльності ТП «Sofi Tour»

2.2. Аналіз маркетингового середовища туристичного підприємства «Sofi Tour»

2.3. Характеристика основних складових комплексу маркетингу турфірми «Sofi Tour»

Розділ 3. Пропозиції щодо розвитку маркетингової діяльності  ТП «Sofi Tour»

3.1. Оцінка поточної маркетингової стратегії та результатів діяльності підприємства щодо її реалізації на туристичному підприємстві «Sofi Tour»

3.2. Формування бажаних напрямів діяльності ТП «Sofi Tour»

Висновки

Список використаної літературиВисновок:

Таким чином, у результаті проведення дослідження було досягнуто його основну мету – розглянуто систему стратегічного та поточного планування туристичного підприємства, що містить поєднаний комплекс рекомендацій відносно існуючих варіантів його стратегічної поведінки, зокрема:

проведено поточну діагностику позиції ТП «Sofi Tour» на ринку туристичних послуг м. Києва та на основі отриманих результатів запропоновано відповідний перелік стратегій;

розроблено тактичні заходи, що характеризують обрані стратегії та розкривають їхній зміст;

складено результуючу стратегію із отриманих стратегічних і тактичних компонентів, що дозволяє оптимізувати маркетингову діяльність підприємства.

Стратегічне планування уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострокових цілей і задач, направлень діяльності, визначення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них.

В курсовій роботі визначена система стратегічних та поточних цілей ТП «Sofi Tour». Головна ціль: збільшення маси прибутку. Специфічні цілі: життєво-необхідна – отримання мінімального прибутку; перспективна – досягнення максимально-можливого прибутку; поточна – отримання необхідного прибутку.

Проведені в курсовій роботі дослідження показують, що у процесі стратегічного та поточного планування  ТП «Sofi Tour» слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характе­ристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту).

Результати, отримані в процесі проведення дослідження, сприятимуть активізації маркетингової діяльності ТП «Sofi Tour» і, тим самим, забезпечать його стабільний розвиток та нададуть можливість тривалого функціонування на ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: