перейти на сайт>>

Товарно-iнновацiйна полiтика

ID роботи: 1237
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
24. Кількісні та якісні показники номенклатури та асортименту продукції
1. Поняття номенклатури й асортименту продукції
2. Характеристика показників асортименту та номенклатури
3. Показники номенклатури та асортименту продукції ТОВ «Луганський машинобудівний завод імені О.Я. Пархоменка»
49. Методи інверсії та комбінування
1. Алгоритм планування нової продукції
2. Використання методів інверсії та комбінування у процесі розробки нового товару
3. Розробка нових тоарів на заводі
товарної продукції
74. Дизайн інновації
1. Теоретична модель інноваційного дизайну
2. Розробка проекту теоретичної моделі інноваційного дизайну
Завдання
Висновки
ЛітератураВисновок:

Товарна політика ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка» тісно пов'язана із стратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою підприємства, оскільки дані напрямки діяльності спрямовані на досягнення спільної мети - отримання прибутку в результаті господарської діяльності ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка».
Прибуткова діяльність протягом останніх років, значний поступальний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, зростання частки на ринку промислових вентиляторів є результатом і характеристикою конкурентоспроможності виробничої системи ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка», адже на ринку даної продукції існує досить жорстка конкуренція як з боку вітчизняних, так і з боку закордонних виробників промислових вентиляторів та кондиціонерів.
Чинниками конкурентоспроможності діяльності ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка» на внутрішньому та зовнішньому ринках є:
організаційна побудова підприємства;
рівень техніко-економічної підготовки персоналу;
організаційно-економічний потенціал;
науково-технічний рівень розвитку;
інвестиції.
Керівництво ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка»» усвідомлює необхідність здійснення інноваційної політики, але успішне її здійснення повинно грунтуватися на відповідній нормативно-правовій базі. Правові передумови державної інноваційної політики закладені в Конституції України, в якій стаття 54 гарантує громадянам свободу наукової, технічної та інших видів творчої діяльності, захист інтелектуальної власності, авторських прав. Стаття 116 зобов'язує Кабінет Міністрів України забезпечувати здійснення економічної політики у сфері освіти, науки і культури. Згідно з пунктом 4 цієї ж статті Кабмін розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного і культурного розвитку України.
Важливе місце посідає «Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку ТОВ «Луганський машинобудівний завод ім. О.Я. Пархоменка», яка містить головні цілі, вказує пріоритетні напрямки та принципи науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення
Інноваційна мета є глобальною стратегією підприємства, засобом досягнення більш високих цілей і отримання достатньо високого прибутку в довгостроковій перспективі, збереження та підвищення конкурентних можливостей на ринку, вирішення кризової проблеми та проблеми виживання в цілому. Усвідомлення даної мети — найактуальніше завдання для більшості українських підприємств, що перебувають на тому чи іншому етапі структурної перебудови. Один з головних напрямків управління перебудовою — перетворення окремих процесів розвитку в розширений потенціал з розробленим механізмом активного розвитку системи внутрішньоорганізаційної дії.
Вживання нових конструктивних і технологічних рішень, сучасних матеріалів значно підвищили економічні показники продукції підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: