перейти на сайт>>

Автоматизація обробки документації підприємства поштового зв’язку (на прикладі ЦОПП ЛД УДППЗ «Укрпошта»)

ID роботи: 6887
Тип роботи:
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1 ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Понятійний апарат дослідження

1.2. Автоматизація: генезис, еволюція, сучасний стан

1.3 Системи документації: сутність, види

1.4 Автоматизація обробки

Розділ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЦОПП ЛД УДППЗ «УКРПОШТА»

2.1  Аналіз стану обробки поштової документації  у ЦОПП ЛД УДППЗ «Укрпошта»

2.2 Методика удосконалення процесів автоматизації обробки документації у ЦОПП ЛД УДППЗ «Укрпошта»

Розділ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ

3.1 Правові основи охорони праці

3.1.1 Навчання з охорони праці та інструктажі

3.2 Класифікація причин і методи аналізу виробничого травматизму та профзахворювань

3.2.1 Шкідливі і небезпечні виробничі чинники та їх класифікація

3.3 Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

3.3.1 Повітря робочої зони

3.4 Основи техніки безпеки на виробництві

3.4.1 Вимоги техніки безпеки до виробничого обладнання і технологічних процесів

3.5 Основи пожежної безпеки

3.5.1 Пожежна безпека

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Організація управління підприємством і його доку­ментообіг тісно пов’язані між собою і взаємозалежні. Упорядкованість документообігу значно підвищує ефек­тивність роботи управлінського апарату підприємства.

Основними напрямками удосконалення системи документації є їх стандартизація та уніфікація. Системна уніфікація управлінської документації спрямована, в першу чергу, на скорочення різноманітних документів, і підвищення в результаті цього організованості в системі. Системна уніфікація – це комплекс заходів, що забезпечує системне функціонування й ефективний розвиток документації в будь-якій1C.

Уніфіковані системи документації є важливим засобом для організації інформаційної сумісності на документальному рівні.

Від чіткості й оперативності руху, опрацювання до­кументів та їх передання на виконання залежить швид­кість отримання інформації, потрібної для ухвалення управлінського рішення. Недосконалий, недостатньо продуманий документообіг гальмує управлінський процес у цілому, адже на передавання документів з однієї інстанції до іншої витрачається в кілька разів більше часу, ніж на роботу з ними.

Завдяки автоматизації діловодних процесів на підприємстві продуктивність праці персоналу зростає на 25-50 %, при цьому на 75 % менше часу ви­трачається на опрацювання одного документа.

Завдяки засобам автоматизації мінімізується паперова робота співробітників пошти. Клієнти зможуть швидко та зручно отримати всю необхідну інформацію та консультацію з адмінпослуги, отримати широкий спектр адміністративних послуг через пошту, відстежити доставку кореспонденції й оплатити електронною банківською картою, в режимі online відстежувати проходження свого платежу у платіжних системах, контролювати його надходження на рахунок.

Автоматизація електронного документообігу забезпечує швидке передавання інформа­ційними каналами великих обсягів інформації без втрати достовірності й цілісності автентичних даних, що істотно підвищує ефективність діяльності оператора поштового зв’язку.

Система АСРК входить до складу автоматизованої системи управління УДППЗ «Укрпошта» та призначена для автоматизації реєстрації і контролю проходження поштових відправлень через об’єкти поштового зв’язку. Вона базується на впровадженні штрихового кодування реєстрованих поштових відправлень та автоматизації технологічних процесів оброблення пошти. Також програмне забезпечення АСРК надає можливість забезпечити оперативною інформацією працівників УДППЗ, які відповідають за розшук поштових відправлень або взаємодіють з відправниками та адресатами поштових відправлень.

Системою передбачено створення повної та достовірної інформації про кожне реєстроване поштове відправлення та про фактичні обсяги обробленої пошти на всьому технологічному ланцюгу об’єктів поштового зв’язку, а також оперативне отримання інформації щодо проходження реєстрованої пошти.

Очікувані наслідки від впровадження АСРК:

зменшення трудовитрат на формування й оброблення супровідної, технологічної та звітної документації; скорочення часу оброблення, проходження поштових відправлень шляхом автоматизації технологічних процесів оброблення внутрішньої та міжнародної пошти;

автоматизація надання інформації про стан процесів оброблення або переміщення внутрішньої та міжнародної пошти;

створення єдиного інформаційного простору підприємства;

впровадження міжнародних стандартів якості;підвищення конкурентоспроможності послуг;

покращення фахово-кваліфікаційного рівня персоналу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: