Архів за Червень, 2017

Особливості розвитку в’їзного туризму на Близькому Сході

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти вʼїзного туризму

1.1. Світові тенденції розвитку в’їзного туризму

1.2. Туристичні ресурси як основа для розвитку в’їзного туризму

1.3. Умови розвитку в’їзного туризму

2. Аналіз в’їзного туризму країн Близького Сходу

2.1. Обсяг і динаміка в’їзних туристичних потоків на Близькому Сході

2.2. Тривалість перебування іноземних туристів та їхні витрати на Близькому Сході

2.3. Основні дестинації в’їзного туризму Близького Сходу

3. Проблеми і перспективи розвитку в’їзного туризму в країнах Близького Сходу

3.1. Головні проблеми розвитку в’їзного туризму в країнах Близького Сходу

3.2. Перспективи розвитку в’їзного туризму на Близькому Сході

Висновки

ЛітератураВисновок:

Таким чином, у процесі написання даного дослідження була досягнута його мета та проаналізовані особливості розвитку в’їзного туризму на Близькому Сході.

В’їзний міжнародний туризм – подорожі, що організовуються для громадян іноземних країн територією своєї держави, пов’язані з перетином державного кордону з метою некомерційної діяльності на термін від 1 доби до 1 року.

Розвиток міжнародного в’їзного туризму є не лише джерелом валютних надходжень в економічну систему країни, фактор...

Методика розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти   умінь міжкультурного спілкування у середній школі

1.1. Поняття міжкультурного спілкування

1.2. Значення розвитку умінь міжкультурного спілкування у процесі вивчення іноземної мови у середній школі

Розділ ІІ. Методологічні аспекти розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування

2.1. Характеристика сучасних засобів розвитку англомовних умінь міжкультурного спілкування у середній школі

2.2. Методика розвитку в учнів середнього шкільного віку англомовних умінь міжкультурного спілкування за допомогою полілогу

Висновок

Використана література

Додатки
Логістична діяльність розподільчої центру торговельної мережі (Сільпо)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1. Стан та перспективи розвитку розподільчої логістики в Україні

2. Особливості діяльності розподільчого центру торговельної мережі

3. Аналіз ефективності діяльності розподільчого центру торговельної мережі «Сільпо»

4. Шляхи підвищення ефективності діяльності розподільчого центру торговельної мережі «Сільпо»

Висновки та пропозиціі

Список використаних джерелВисновок:

Впровадження системи управління логістичними ланцюгами торговельних мереж сприяє зростанню ефективності торговельної мережі в цілому, за рахунок зменшення логістичних витрат.

Логістична інфраструктура торговельної мережі є важливим фактором, який впливає на ефективність діяльності підприємства в цілому. Як показує практика, розширюючись і збільшуючи товарообіг, торгові мережі створюють власні розподільчі центри, які дозволяють зменшувати витрати на збір замовлення, його упаковку, достав...

Конкурентоспроможність ринку рекреаційних послуг в ОАЕ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Міжнародний ринок рекреаційних послуг як обєкт дослідження

1.1. Поняття та ознаки рекреаційних послуг

1.2. Класифікація рекреаційних послуг

Розділ 2. Оцінювання конкурентоспроможності ринку рекреаційних послуг ОАЕ

2.1. Дослідження сучасного стану розвитку рекреаційних послуг в ОАЕ

2.2. Визначення кількісного впливу основних факторів на рекреаційний попит

Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку ринку рекреаційних послуг в ОАЕ

3.1. Проблеми надання рекреаційних послуг в ОАЕ

3.2. Шляхи підвищення рекреаційної привабливості ОАЕ  на міжнародному ринку

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Отже, рекреаційні послуги – послуги, пов’язані з проведенням відпочинку, зміцненням здоров’я, використанням вільного часу.

Рекреаційні послуги є спеціально організованою програмою діяльності та обслуговування, яка реалізується на ринку послуг як самостійний продукт. Доцільно зазначити, що значення рекреації зростає через негативні наслідки науково-технічного прогресу, погіршення природного середовища та урбанізацію. А тому сучасні умови життєдіяльності суспільства вимагають суттєвого пі...

Робочі документи аудиту

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 62 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Робочі документи аудиту

1.1. Поняття та сутність робочої документації аудитора

1.2. Види робочих документів аудиту

1.3. Вимоги до змісту та оформлення робочих документів аудитора

2. Практична частина (варіант 22)

Вступ

1. Робочі документи аудиту

1.1. Поняття та сутність робочої документації аудитора

1.2. Види робочих документів аудиту

1.3. Вимоги до змісту та оформлення робочих документів аудитора

2. Практична частина

Висновок

Використана література

Висновок

Використана література
Облік виробничих запасів

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Економічна сутність, класифікація та оцінка виробничих запасів

Розділ 2. Документальне оформлення руху виробничих запасів

Розділ 3. Аналітичний та Синтетичний облік виробничих запасів

Розділ 4. Діюча практика обліку виробничих запасів на прикладі ГП «Куліндоровський комбинат хлібопродуктів»

Розділ 5. Проблемні питання обліку виробничих запасів

ВИСНОВКИ

Використана література

Додатки
Структура редакційного колективу газети

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Характеристика та Склад редакційного колективу

2.1. Керівництво редакції, його основні функції та завдання

1.2. Характеристика діяльності основних підрозділів редакції

Розділ 2. Структура колективу редакції газети, принципи побудови та організації взаємодії між структурними підрозділами

2.1. Структура редакційного колективу та принципи її побудови

2.2. Організація ефективної взаємодії підрозділів редакції

Висновок

Список літератури