Архів за Січень, 2013

РЕКЛАМНА ПІДТРИМКА ПРОДАЖУ СТРАХОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Нині реклама є найдієвішим, отже, і найбільш використовуваним засобом впливу на споживачів у процесах маркетингових комунікацій. Водночас дуже не просто знайти визначення, яке б розкривало суть того, що в теорії і практиці називають рекламою.

Реалізація страхових послуг – це тривалий процес, який включає діяльність страхових компаній по залученню нових клієнтів, укладання та підписання договорів страхування, поточне обслуговування в період їх дії, а також урегулювання страхових випадків і здійснення виплат. Діяльність страховика на кожному з вказаних етапів формує об’єктивне уявлення про надійність його послуг, кваліфікацію та компетентність співробітників і, в кінцевому рахунку, впливає на обсяги реалізації страхових послуг. Страхувальник може оцінити якість страхового захисту тільки після закінчення дії договору страхування або після настання страхового випадку. Тому маркетинговий підхід повинен враховуватись на кожному етапі реалізації послуг страховими компаніями та спрямовуватись на постійне вдосконалення діяльності страховика.

У сучасних умовах страховий маркетинг повинен бути максимально орієнтованим на клієнтів і передбачати всі важелі впливу, які б створювали у страхувальників відчуття захищеності. Тому в процесі реалізації страхових послуг, інформація про властивості страхових послуг повинна бути простою та прозорою, страховик повинен постійно інформувати страхувальників про проходження договору страхування та швидко реагувати на їх вимоги, а також забезпечити справедливе врегулювання страхових випадків. Важливою складовою реалізації страхової послуги є оцінка ризиків та управління ними, тому страховий маркетинг включає також аналіз ризиків, які підлягають страховому захисту.

Все це обумовлює особливість пропозиції страхових послуг і необхідність забезпечення страховими компаніями маркетингового супроводження протягом всього терміну дії договору страхування.

Сучасний стан страхового ринку України не дає змоги проводити цілеспрямовані рекламні кампанії страхових послуг. Частіше за все реклама страхових компаній має фрагментарний характер, що зумовлено такими факторами:

– віддача від рекламних кампаній розтягнута у часі;

– керівництво компаній не бажає витрачати гроші на іміджеву рекламу, яка не приносить моментального ефекту.
Контрольна робота з дисицпліни „Основи казначейської справи” варіант 8

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 21 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

8. Організаційна структура ДКСУ

38.Державна казначейська служба України: правовий статус та напрямки діяльності.

68.Порядок розмежування видатків між бюджетами

Завдання 8.

Оформити витяги з річного розпису асигнувань державного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету для головного розпорядника коштів – Міністерства охорони здоров’я – за КЕКВ 1110 (у сумі 89 087 тис.грн) та 1120 (? грн). Для помісячного розподілу врахувати те, що при наданні відпустки додатково виплачуються кошти на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу.

Завдання 12.

На рахунок 3311 в УДК у Білогірському районі 15 травня поточного року надійшли надходження за кодом 13020100 в сумі 200 грн (наростаючий підсумок з початку року за цим кодом на 14 травня становив 91142 грн). Розшифрувавши економічний зміст надходжень, здійсніть їх розподіл між ланками бюджетної системи, відобразивши це у відомості №2.

Завдання 23.

Розшифруйте коди та вкажіть назву розділу бюджетної класифікації: 16010500; 0380; 0200; 1112; 771; 202000; 402202; 060103; 091300; 19040000; 22110000; 0450; 24140000; 100208.

Література
КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні „Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах”

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 10 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

8.1. Проблеми захисту інформації та безпеки розрахунків за картковими технологіями.

8.2. Обґрунтувати Ваш вибір моделі взаємодії СЕП НБУ у випадку відриття Вами банківської установи.

Література
Бюджетування дiяльностi суб`єктiв господарювання

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Бюджет 1

80000 розмір обсягу реалізації у грудні минулого року, шт.

28 ціна реалізації одиниці продукції у грудні минулого року, грн.

1,0% зростання ціни продукції кожного наступного місяця

1,5% зростання обсягу реалізації продукції кожного наступного місяця

20,0% частка передоплати покупцем за продукцією у попередньому місяці, від її повної вартості (у % в місяць).

70,0% частка оплати покупцем за фактом відвантаження продукції, від й повної вартості (у % на місяць).

10,0% частка післяплати покупцем за продукцією (погашення у наступному місяці), у % на місяць.

3,0% частка безнадійної дебіторської заборгованості у вартості післяплати за продукцією

Бюджет 2

2,0% норматив запасів на кінець періоду за продукцією (% від обсягу реалізації звітного періоду)
Створення коміксів та карикатур

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Комікс та карикатура як від графіки та особливості їх створення сучасними програмними засобами

1.1. Карикатура, шарж, комікс як різновиди газетно- журнальної графіки

1.2. Характеристика програмного забезпечення створення коміксів та карикатур

Розділ ІІ. Практичні аспекти створення коміксів та карикатур засобами програми Adobe Photoshop

2.1. Характеристика основних етапів створення коміксів

2.2. Інструменти створення карикатур засобами Photoshop

Висновок

ЛітератураВисновок:

Бажання й уміння художників донести своє мистецтво до кожного недостатньо. Треба, щоб і самі глядачі пішли назустріч художнику, доклали зусиль зрозуміти внутрішній зміст того або іншого твору, його таємну красу. Розуміння особливостей художнього образу в графічних творах прийде до людини лише в тому випадку, якщо вона буде не тільки відвідувати виставки й музеї, але буде замислюватися над творами, удивлятися в роботи художників-графіків, намагаючись вникнути в причину їх чарівності й впливу н...

Формування у дітей дошкільного віку поняття про рід і родовід

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти  проблеми формування поняття про рід і родовід у дітей дошкільного віку

1.1. Формування поняття про рід і родовід у системі патріотичного виховання дошкільників

1.2. Передумови формування та розвитку уявлень про рід і родовід у дошкільному віці

1.3. Організація педагогічної роботи з формування у дошкільників понять про рід і родовід

Розділ ІІ. Формування уявлень дітей дошкільного віку про сім’ю, рід, родовід, сімейні та родинні стосунки

2.1. Дослідження рівня сформованості понять про рід і родовід у дошкільників

2.2 Методологія формування у дошкільників поняття  про  рід та родовід

2.3. Аналіз ефективності програми з формування у дошкільників поняття  про  рід та родовід

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Сім'я – перший колектив у житті дитини, має на нього безперервно формуючий вплив. Батьки – самі близькі для дитини люди, велике значення має їх любов і авторитет.

На  переконання вчених сім'я – одна з найбільших цінностей, створених людством за всю історію свого існування. Уявлення про природу, людину, суспільство, родину, її членів, сімейного родоводу, домашніх справах визначають значимість того зразка сім'ї, який спочатку формується у дитини. Дослідження багатьох педагогів та психолог...

Культурна політка Карла Великого та Каролінгське Відродження

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Державна та культурно-просвітницька діяльність Карла Великого: загальна характеристика

1.1. Загальна характеристика державної діяльності Карла Великого

1.2. Причини культурного піднесення Культурна політика Карла Великого

Розділ ІІ. Культура і освіта в епоху Каролінгів

2.1.  Мистецтво Каролінгського ренесансу

2.2. «Академія» Алкуїна як центр Каролінгського відродження

Висновок

Список використаної літературиВисновок:

Культурне  піднесення в імперії Карла Великого і в королівствах династії Каролінгів в 8-9 ст. (в основному на території Франції і Німеччини) висловилося в організації шкіл, залучення до королівського двору освічених діячів, у розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури. Центр «Каролінгського відродження» – гурток при дворі Карла Великого, т. н. «Академія», якою керував Алкуїн; у діяльності гуртка брали участь сам Карл Великий, Ейнгард та ін

За часів правління Карла Велико...