Архів за Березень, 2013

Попередження злочинів, скоєних неповнолітніми та засоби сімейного виховання

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх

1.1. Стан, структура, динаміка злочинності неповнолітніх

1.2.Причини та умови поширення злочинності неповнолітніх на сучасному етапі

Розділ 2. Проблеми профілактики злочинності неповнолітніх

2.1. Особливості та завдання профілактики злочинності неповнолітніх

2.2. Сімейне виховання як засіб профілактики злочинності неповнолітніх

Висновок

Список використаної літератури
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНI ТА ПАРАДИГМАТИЧНI ОСОБЛИВОСТI ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1. Передвиборчий політичний дискурс та його лінгвостилістичні особливості

1.1.Політичний дискурс та його функції

1.2. Рівні т а засоби реалізації  передвиборчого політичного дискурсу

2. Семантичні та прагматичні особливості англомовного передвибочого дискурсу

2.1. Структурно-семантичні особливості передвиборчого дискурсу

2.2. Лінгвопрагматичні аспекти передвиборчих політичних текстів

Висновок

Список літературиВисновок:

Боротьба за владу є однією з основних тем та рушійним мотивом комунікації у сучасному демократичному суспільстві. Разом з тим, чим більш відкритим та демократичним стає життя, тим більше уваги приділяється мові політики та політиків. Політичний дискурс – масове явище, яке сьогодні цікавить і професіоналів сфери політології, журналістики, лінгвістики, і загал.

Політика відіграє важливу роль у розвитку людської цивілізації та в житті окремих країн і народів. Зростання інтересу до вивчення...

Семантичнi,синтаксичнi и прагматичнi особливостi туристичних текстiв рекламного характеру в англійської мовi.

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Туристична реклама та її роль у англійському рекламному дискурсі

1.1. Поняття та особливості тексту рекламного типу

1.2. Специфічні особливості англійських рекламних текстів туристичної сфери

Розділ ІІ. Характеристика Семантичних, синтаксичних та прагматичних особливостей  туристичних текстiв рекламного характеру в англійській мові

2.1. Семантичні особливості англійських туристичних рекламних текстів

2.2. Синтаксис рекламного оголошенняяк засіб реалізації основних функцій туристичної реклами

2.3. Прагматичний аспект рекламного тексту на прикладі  туристичних рекламних текстів

Висновок

ЛітератураВисновок:

Мова реклами займає особливе місце серед тих функціонально-стильових утворень, які відносяться до масової інформації, об'єднані масовою комунікацією. Це особливе становище мови реклами обумовлено специфічністю самої рекламної діяльності.  Рекламна діяльність передбачає, з одного боку, заняття рекламою як сферою бізнесу, спрямованого на створення рекламної продукції. З іншого боку, реклама - «готовий продукт», що представляє собою багаторівневий текст, втілений в засобах масової інформації або...

Засоби мовленнєвого впливу в газетно-журнальних заголовках (на матеріалі англійської мови)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Специфіка газетно-журнального заголовка в англомовних ЗМІ

1.1. Заголовок та його місце заголовка в структурі друкованого періодичного видання

1.2. Характерні ознаки газетно-журнального заголовку

Розділ 2. Лінгвістичні засоби маніпулятивного впливу в газетно-журнальному заголовку англомовних змі

2.1. Класифікація та завдання заголовку як комунікативного акту

2.2. Лексичні засоби маніпулятивного впливу заголовку друкованих ЗМІ на свідомість читача

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Сучасна людина живе в оточенні великої кількості інформації. Завдання ЗМІ – не лише вибрати з усього потоку найпотрібніші новини, а й примусити реципієнта прочитати або переглянути матеріал, привернути його увагу до публікації. Заголовки – це перше, на що звертає увагу читач, коли розгортає газету. Чим виразніший заголовок – тим швидше він приверне увагу читача до матеріалу. І навпаки, важливий матеріал може залишитися поза увагою, якщо він має нецікавий, непомітний заголовок. За французькою ...

Лінгвостилістичні особливості англійського дитячого фольклору

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Особливості англійських дитячих фольклорних текстів та їх класифікація

1.1. Поняття та класифікація дитячого фольклору

1.2. Лінгвокультурологічні характеристики англійського «дитячого» фольклору

Розділ ІІ. Поетичні та прозові форми англійського дитячого фольклору та їх лінгвостилістичні особливості

2.1. Стилістичні засоби віршованих текстів англійського дитячого фольклору

2.2. Лінгвостилістичні особливості прозових текстів англійського дитячого фольклору

Висновки

Список літературиВисновок:

Лінгвокультурологічні характеристики англійського «дитячого» фольклору безпосередньо залежать від часу виникнення того чи іншого фольклорного твору. Має сенс також розглядати дані характеристики у відношенні віршованих і прозових фольклорних творів.

Для віршів, потішок і колискових, які об'єднуються загальним терміном Nursery rhymes, характерний невеликий обсяг. У спеціалізованій літературі часто наводиться синонім Nursery rhymes - Mother Goose Rhymes (вірші (рими) матінки Гуски). Дані ...

Різновиди перших друкованих рекламно-інформаційних видань в Україні

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Інформаційно-рекламні видання України: поняття та історичний розвиток

1.1. Інформаційно-рекламні видання та їх класифікація

1.2. Розвиток інформаційно-рекламних видань України

Розділ ІІ. Різновиди перших інформаційно-рекламних видань України та їх характеристика

2.1. Види перших інформаційно-рекламних видань України

2.2. Типи рекламних звернень у інформаційно-рекламних видання ХІХ – початку ХХ ст.

Висновок

ЛітератураВисновок:

Рекламна справа має тривалу історію й оригінальні джерела. Чимало сучасних брендів мають довге життя, міцні традиції і довіру споживачів. Деякі з сучасних форм реклами насправді виявляються повторенням уже відомих версій столітньої давнини, але із залученням нових технологій.

Українська реклама в різні періоди свого розвитку пережила колосальні зміни і розвинулася від первинної своєї форми - протореклами - до рівня сучасної рекламної індустрії.

Цікавою сторінкою в історії журналіс...

Психодиагностика воображения дошкольников ( с использованием субтестов из теста Векслера)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Введение

1. Теоретические аспекты развития и исследования мышления детей в дошкольном возрасте

1.1. Психолого-педагогическая характеристика дошкольного детства

1.2. Развитие мышления в дошкольном возрасте

1.3. Особенности применениям методики Д.Векслера для психодиагностики мышления детей дошкольного возраста

2. Экспериментальное исследование мышления дошкольников

2.1. Цель, задачи  и методы исследования мышления   дошкольников

2.2. Оценка вербального и невербального интеллекта дошкольников по субтестам Д. Векслера

2.3. Обобщение результатов исследования

Выводы

Список литературыВисновок:

Таким образом, в первой главе курсовой работы были рассмотрены теоретические аспекты развития и исследования мышления детей в дошкольном возрасте. Период дошкольного детства – это психологический возраст, который начинается после прохождения ребенком кризиса трех лет и заканчивается вместе с вступлением в кризис семи лет. Это стабильный период, который характеризуется возрастным новообразованием (такая характеристика личности, которая впервые появляется в этом возрасте, отличает этот возраст ...