Архів за Серпень, 2020

Кримінальний процесуальний закон

Тип роботи: Array
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

  1. ЗАКОН ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

  2. ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ

  3. ДІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ЧАСІ

  4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЩОДО ОСІБ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Забезпечення фінансової стабільності банківської системи на прикдаді ПАТ «ОЩАДБАНК»

Тип роботи: Array
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти забезпечення фінансової стабільності банківської системи

1.1. Поняття та сутність фінансової стабільності банківської системи

1.2. Фактори фінансової стабільності комерційних банків

1.3. Характеристика методів оцінювання фінансової стабільності комерційних банків

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.2. Фінансовий аналіз банківської діяльності  ПАТ «ОЩАДБАНК»

2.3. Аналіз фінансової стабільності ПАТ «ОЩАДБАНК»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В сучасних УМОВАХ

3.1. Удосконалення державного регулювання в забезпеченні фінансової стабільності комерційних банків

3.2. Врахування іноземного досвіду у розробці напрямків державного регулювання банківської системи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, у процесі дослідження була досягнута його головна мета, а саме вивчені особливості та напрямки забезпечення фінансової стабільності банківської системи на сучасному етапі, а також вирішені основні завдання, поставлені на початку роботи. Охарактеризовано поняття та сутність фінансової стабільності банківської системи. Стабільність функціонування банківської системи передбачає безперервність виконання банківською системою взятих на себе функцій в економіці. Найбільш актуальні в дан...