Архів за Жовтень, 2014

Організація рекламної діяльності на туристичних підприємствах

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 150 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження рекламної діяльності на туристичному підприємстві

1.1. Реклама – рекламна діяльність. Характеристика та взаємозв’язок теоретичних понять

1.2. Принципи організації рекламної діяльності на туристичному підприємстві

1.3. Методика оцінки рекламної діяльності на підприємствах туризму

1.4. Проведення рекламних кампаній на турпідприємствах України

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика та аналіз рекламної діяльності турпідприємтсва «Бюро подорожей»

2.1. Загальна характеристика діяльності туристичної агенції «Бюро подорожей»

2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності досліджуваного підприємства

2.3. Організація рекламної діяльності у ТА «Бюро подорожей» на сучасному етапі та її оцінка

2.4. Охорона праці та безпека життєдіяльності на ТА «Бюро подорожей»

Висновки до другого розділу (наброски – я же не знаю понравится ли вам информация)

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення рекламної діяльності ТА «Бюро подорожей»

3.1. Рекомендації щодо вдосконалення рекламної діяльності ТА «Бюро подорожей»

3.2. Розробка проекту рекламної акції для ТА «Бюро подорожей»

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

В ході магістерської роботи було розглянуто теоретичні та практичні аспекти пов’язані із організацією рекламної діяльності підприємства, але необхідно відмітити, що всупереч поширеній думці реклама є далеко не єдиним «двигуном торгівлі», а лише одним з безлічі. Але у загальній системі великого комплексу маркетингових заходів реклама є, як правило, домінуючим елементом.

Реклама вимагає великих грошей, що легко розтратити даремно, якщо фірма не зуміє точно сформулювати задачу, прийме недо...

ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. Тарифна  система оплати праці та особливості її застосування на сучасних підприємствах

1.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати

1.2. Загальна характеристика систем оплати праці

1.3. Особливості тарифної системи оплати праці у сучасних умовах

2 Аналіз діяльності та оплати праці працівників в Рубіжанській ДПІ

2.1 Загальна характеристика діяльності та системи оплати праці в Рубіжанській ДПІ

2.2. Економічні показники діяльності Рубіжанської ДПІ

У табл.2.1 представлена структура і динаміка доходів Рубіжанської ДПІ   2011-2013 рр.

Таблиця 2.1

Структура і динаміка доходів Рубіжанської ДПІ в 2011-2013 р.

2.3. Аналіз системи оплати праці у Рубіжанській ДПІ

3.  Шляхи та пропозиції удосконалення тарифної системи оплати праці персоналу Рубіжанської ДПІ

3.1. Проблеми удосконалення тарифної системи оплати праці у Рубіжанській ДПІ

3.2. Шляхи вдосконалення вітчизняної системи оплати праці в Рубіжанській ДПІ

3.2. Визначення  матеріальних стимулів для працівників

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ
Висновок:

У сучасних умовах система оплати праці має для промислового підприємства велике соціально-економічне значення. Для забезпе­чення її гнучкості на підприємстві доцільно за­стосовувати стратегічний підхід, що полягає в розробці стратегії формування системи опла­ти праці, тобто напряму дій, спрямованих на досягнення цілей системи оплати праці щодо забезпечення підприємства персоналом, його збереження та мотивування відповідно до стратегічних завдань підприємства і його ре­сурсних можливостей.

...

МЕТОДИКА ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 75 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти організації обліку товарних запасів

1.1. Поняття та економічна сутність товарних запасів

1.2. Теоретичні підходи до організації обліку товарних запасів

2. Особливості організації обліку на підприємствах оптової торгівлі

2.1. Організація обліку товарів на торгівельному підприємстві ТОВ «Торгсервіс-Плюс»

2.2. Організація первинного, синтетичного і аналітичного обліку товарів

3. Пропозиції щодо удосконалення обліку товарних запасів на ТОВ «Торгсервіс-Плюс»

Висновок

Розрахункова частина (варіант №7)

Список використаної літератури