Архів за Червень, 2016

Приемы и методы активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Познавательная деятельность и особенности ее формирования в младшем школьном возрасте: теоретический аспект

1.1. Проблема формирования познавательной деятельности в современной науке

1.2. Характеристика особенностей познавательной деятельности младших школьников

1.3. Анализ условий формирования познавательных интересов младших школьников

Глава 2. Педагогические условия активизации познавательной деятельности младших школьников

2.1. Особенности  организации работы по активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы

2.2. Диагностика сформированности познавательной деятельности учащихся начальной школы

2.3. Предложения по активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы

Заключение

Список литературы

ПриложенияВисновок:

Таким образом, познавательная деятельность рассматривается как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, основанный на познавательной активности с целью нахождения субъективно неизвестного, в результате которого происходит приобретение знаний и накопление индивидуального опыта. Качественное содержание познавательная деятельность приобретает на личностном уровне выполнения, позволяя выявить индивидуальные способности учащегося.

Одно из важнейших факторов развития интереса к уче...

Система показників рентабельності підприємства і методи їх оцінки

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 55 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи економічного дослідження фінансового стану підприємства та пошуку шляхів покращення дохідності (рентабельності) підприємства

1.1. Основні напрямки, завдання, інформаційна база та методи аналізу дохідності (рентабельності) підприємства

1.2. Фактори впливу на стан об’єкту дослідження

1.3. Характеристика та методологія визначення основних показників дохідності (рентабельності) підприємства

Розділ 2. Аналіз оцінки дохідності (рентабельності) підприємства

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2 Аналіз дохідності підприємства

2.3 Оцінка рентабельності

2.4 Оцінка впливу рентабельності на фінансовий стан підприємства

Розділ 3. Шляхи покращення дохідності (рентабельності) підприємства

Висновки та пропозиції

Література

ДодаткиВисновок:

Отже, рентабельність – це якісний вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт і послуг.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання.

Основні показники рентабельності підприємства: рентабельність продаж, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій, ...

СОВРЕМЕННАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 69 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Введение

1  Специфика и жанровые особенности современной сатирической публицистики

1.1 Понятие и сущность сатирической публицистики

1.2. Характеристика системы жанров современной сатирической публицистики

Вывод к главе 1

2 Анализ специфики сатирической публицистики современных СМИ

2.1 Анализ тематической направленности современной сатирической публицистики

2.2 Художественно-изобразительные средства, используемые в современной сатирической публицистике

Вывод к главе 2

Заключение

Научная и справочная литератураВисновок:

Современная сатирическая публицистика является богатой и разнообразной по проблемно-тематическим, изобразительно-выразительным  и жанровым  особенностями составляющей национальной культуры, которая, зародившись как ответ на вызовы времени и ожидания аудитории, являясь продуктом развития общественных отношений, формой литературно-политической деятельности, также стала заметным фактором формирования общественных настроений в переходные общественные периоды. В ней удивительным образом соединилис...

Функції керівника суб’єкту господарювання у сфері цивільного захисту

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 11 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

Вступ

1. Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту в Україні

2. Роль та функції керівника в організації заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання

Висновки

Список використаних джерел
Організація спортивно-ігрової анімації в підприємствах гостинності

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Роль і значення анімаційної послуги як складової частини готельного продукту

Розділ ІІ. Організаційно-структурна характеристика анімаційної служби готелю Radisson Blu Hotel, Kyiv

Розділ ІІІ. Рекомендації щодо удосконалення організації спортивно-ігрової анімації   в Radisson Blu Hotel

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки
ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 92 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

1.1. Проблема педагогічної підтримки учнів з особливими проблемами в історико-педагогічному контексті

1.2. Нормативно-правові аспекти організації інклюзивної освіти молодших школярів в Україні

1.3. Форми та методи педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

2.1. Дослідження  особливостей  адаптації дітей з особливими проблемами  до освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти

2.2. Організація та реалізація моделі педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

2.3. Аналіз ефективності розробленої моделі педагогічної підтримки молодших школярів в умовах інклюзивної освіти

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Під час виконання магістерської роботи була досягнута її мета та вирішені наступні завдання:

По-перше, досліджено проблему педагогічної підтримки учнів з особливими проблемами в історико-педагогічному контексті. Надано характеристику основних термінів та понять: «діти з особливими потребами», «інклюзивна освіта», «педагогічна підтримка».

Впровадження інклюзивних підходів у педагогіці повністю відповідає основним демократичним принципам і цінностям. Інклюзивне навчання визначається...

Категория рода в современном английском языке: лингвистический и социокультурные аспекты

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 70 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты исследования категории рода в современном английском языке

1.1. Характеристика основных подходов к изучению категории рода в английском языке

1.2. Род как грамматическая, понятийная и классификационная категория

Глава 2. Особенности выражения категории рода в своременном английском языке

2.1. Анализ лексических средств выражения категории рода в современном английском языке

2.2. Гендерные социальные стереотипы и их влияние на признаки рода лексических единиц и их концептуальное содержание

Выводы

Список литературыВисновок:

На основании проведенного анализа родовой категории современного английского языка можно сделать следующие выводы:

Категория рода - многослойная ло­гически и иерархически выстроенная когнитивно-смысловая связь между ре­альностью и концептуальным пространством говорящего. Слои категории рода представляют последовательно в следующем порядке: ментальная репрезентация пола → род → гендер, причем данные феномены находятся во взаимной корреляции.

Английский род на более ранних этапах яз...