Архів за Серпень, 2012

Адміністрування персоналу касового обслуговування

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аспект ефективної роботи персоналу касового обслуговування банку

1.1 Сутність ролі та значення персоналу для сучасного банку

1.2 Методи контролю роботи персоналу

1.3 Досвід роботи персоналу касового обслуговування в передових банках світу

Висновки до розділу 1

Розділ 2. дослідження особливостей адміністрування персоналу касового обслуговування ПАТ «Ощадбанк»

2.1 Характеристика підприємства та видів діяльності

2.2 Аналіз техніко-економічних показників роботи ПАТ «Ощадбанк» в м. Луганську

2.3 Оцінка роботи персоналу касового обслуговування

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності адміністрування персоналу касового обслуговування ПАТ «Ощадбанк»

3.1 Напрями вдосконалення роботи персоналу касового обслуговування

3.2 Організація контролю діяльності персоналу касового обслуговування

3.3 Інформаційне забезпечення контролю роботи персоналу касового обслуговування

Висновки до розділу 3

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Касові операції банків вважаються найбільш трудомісткими та витратними, але в той же час вони займають велику частку в загальному обсязі банківських послуг і характеризують одну з головних функцій банку.

Виходячи з цього, основними завданнями установ банків у роботі з готівкового обігу є:

- безумовне виконання законів України, указів Президента України, постанов уряду України, нормативних й інструктивних актів НБУ з питання регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу;<...