Архів за Листопад, 2011

Менеджмент Варіант 41

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

1. Покажіть роль інформаційних технологій у процесі управління. Наведіть конкретні приклади застосування сучасних інформаційних технологій при виконанні таких управлінських функцій, як планування та контроль
2. Охарактеризуйте сутність економічного аналізу як одного із методів обґрунтування управлінських рішень
Задача
Задача
Література
Контрольна з менеджменту

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

Завдання 1. Опишіть стратегічні альтернативи розвитку підприємства, що має міцні конкурентні позиції і працює на ринку, що має тенденцію до зростання. Наведіть приклади із практики вітчизняного підприємництва, що підтверджують вибір вказаних альтернатив
Завдання 2. Розкрийте сутність революційних та еволюційних змін у менеджменті. Поясніть, якого роду зміни відбуваються сьогодні у практиці управління підприємствами в Україні і на що вони спрямовані
Задача
Використана література
Управління якістю обслуговування споживачів

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи управління якістю обслуговування споживачів
1.1. Розвиток системного підходу до управління якістю обслуговування споживачів
1.2. Принципи управління якістю обслуговування споживачів
1.3. Концепція сучасної системи TQM як ефективна модель управління якістю на підприємстві
1.4. Висновки
2. Дослідження системи управління якістю обслуговування споживачів на ТОВ «Телесистеми України»
2.1. Характеристика ТОВ «Телесистеми України» щодо управління якістю обслуговування споживачів
2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності ТОВ «Телесистеми України»
2.3. Аналіз якості послуг Інтернет зв’язку ТОВ «Телесистеми України»
2.4. Висновки
3. Шляхи удосконалення системи управління якістю обслуговування споживачів на ТОВ «Телесистеми України»
3.1. Вдосконалення системи стандартів якості послуг Інтернет зв’язку на ТОВ «Телесистеми України»
3.2. Створення комплексної системи захисту інформації Інтернет - провайдера «People.net» на ТОВ «Телесистеми України»
3.3. Обґрунтування методики оцінювання економічної ефективності управління якістю на ТОВ «Телесистеми України»
Загальні висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Якість послуг та шляхи її підвищення

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 130 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади визначення якості послуг
1.1. Сутність та багатоаспектність поняття якості
1.2. Вітчизняний та світовий досвід управління якістю послуг в умовах ринку
1.3. Проблеми впливу прибутку та витрат підприємства на якість послуг
1.4. Висновки
Розділ 2. Практичні дослідження якості послуг, наданих закладами ресторанного господарства на прикладі ресторану «харбін»
2.1. Тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні та нормативна документація, що регламентує їх діяльність
2.2. Аналіз послуг та умови їх надання у ресторані «Харбін»
2.3. Розробка та оцінювання проектів щодо підвищення якості обслуговування у ресторані «Харбін»
2.4. Висновки
Розділ 3. Шляхи підвищення якості послуг у ресторані «харбін»
3.1. Роль статистичних методів в управлінні якістю послуг у ресторані «Харбін»
3.2. Розробка системи сервіс-менеджменту для підвищення якості послуг у ресторані «Харбін»
3.3. Використання ефективних методів щодо підвищення стандартів обслуговування клієнтів у ресторані «Харбін»
Загальні висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Управління конкурентоспроможністю підприємства

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 115 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
1.1. Економічна сутність конкуренції, її види
1.2. Методи управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах
1.3. Роль стратегії в управлінні конкурентоспроможністю підприємства
1.4. Висновки
2. Дослідження процесу управління конкурентоспроможністю ВАТ «Коровай»
2.1. Фактори, що впливають на процес управління конкурентоспроможністю ВАТ «Коровай»
2.2. Аналіз стану виробництва і реалізації продукції ВАТ «Коровай»
2.3. Оцінка показників прибутку та рентабельності ВАТ «Коровай» щодо управління конкурентоспроможністю
2.4. Висновки
3. Удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю ВАТ «Коровай»
3.1. Альтернативні стратегії підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Коровай»
3.2. Розробка організаційної структури управління конкурентоспроможністю ВАТ «Коровай»
3.3. Оцінювання економічної ефективності заходів щодо підвищення рівня управління конкурентоспроможністю ВАТ «Коровай»
Загальні висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Контрольна з менеджменту

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 13 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Охарактеризуйте вплив організаційної культури на вибір стратегії розвитку підприємства
2. Модель Врума-Джаго описує п’ять стилів прийняття рішень. Як менеджеру вибрати найбільш адекватний ситуації стиль?
Рисунок 1. Модель прийняття рішень Врума-Джаго
Задача
Література
Звіт з практики Більярдний клуб „Шпіллер”

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства - бази практики
2. Загальна характеристика організаційної структури підприємства і організація управлінської роботи
3. Дослідження конкурентного статусу підприємства
3.1. Оцінка сильних та слабких сторін підприємства
3.2. Аналіз зовнішнього оточення підприємства, його вплив на загальну результативність діяльності і дослідження слабких та сильних сторін підприємства
3.3. Аналіз показників, які характеризують стан розвитку підприємств харчування
4. Дослідження ефективності управління підприємством за основними видами діяльності
4.1. Виробнича діяльність підприємства
4.2. Економічна діяльність підприємства
4.3. Аналіз і планування доходів підприємства
4.4. Організація праці на підприємстві
Висновки та рекомендації
Використана література
Додатки