Архів за Листопад, 2020

Психологічна допомога жінкам після розлучення

Тип роботи: Array
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ СИТУАЦІЇ РОЗЛУЧЕННЯ ЖІНКАМИ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Аналіз джерел за проблемою дослідження чинників та психологічних особливостей переживання розлучення жінками

1.2. Особливості переживання розлучення жінками

1.3. Чинники, що впливають на психологічне становище жінок після розлучення

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 РОЗДІЛ

  1. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ

2.1. Методичні заходи, хід та процедура констатувального експерименту

2.2. Психологічний та статистичний аналіз результатів констатувального експерименту

2.3. Практичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги жінкам після розлучення

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИВисновок:
Таким чином, дане дослідження було присвячено вивченню теоретичних та практичних аспектів організації психологічної допомоги жінкам після розлучення. У процесі написання роботи була досягнута її основна мета та вирішені завдання, поставлені на початку дослідження:
  1. Здійснено аналіз джерел за проблемою дослідження психологічних особливостей переживання розлучення жінками. Дослідники відмічають, що розлучення між подружжям – це завжди наслідок кризових відносин в сім’ї і втрата гармоні...