Архів за Вересень, 2013

Сучасний стан і напрями розвитку етики поведінки держслужбовців місцевих органів виконавчої влади

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 87 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І

Науково-теоретичні засади етичної культури державної служби

1.1. Поняття та сутність державної служби

1.2. Етична культура державних службовців та її роль у розвитку професійної компетенції державних службовців

1.3. Зарубіжний досвід формування етики поведінки держслужбовців

Висновок до розділу 1

Розділ ІІ

Проблеми розвитку етичної культури державної служби в Україні та шляхи їх вирішення

2.1. Стан чинного законодавства в контексті необхідності формування етики поведінки державних службовців

2.2. Організаційні засади забезпечення етичної культури державних службовців

2.3. Державні механізми підвищення рівня етичної культури державних службовців Попаснянської РДА

Висновок до розділу 2

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Несення державної служби є вираженням особливої ​​довіри з боку суспільства і держави і пред’являє високі вимоги до морально-етичного вигляду державних службовців.      

Суспільство розраховує, що державний службовець буде вкладати всі свої сили, знання та досвід у здійснювану ним професійну діяльність, неупереджено і чесно служити своїй Батьківщині – Україні.

В  умовах реформування системи державної служби в Україні саме висока кваліфікація, професійні та мо­ральні якості службов...

Удосконалення механізмів кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 87 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА

1.1. Державна кадрова політика та її вплив на діяльність місцевих органів влади

1.2 Особливості реалізації кадрової політики в органах місцевого самоврядування

1.3. Механізм кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування

Висновок до розділу 1

Розділ ІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ органів місцевого самоврядування

2.1. Ефективність кадрового потенціалу місцевих органів влади

2.2. Вдосконалення професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

2.3. Формування сучасного типу державного службовця в умовах побудови демократичного суспільства

Висновок до розділу 2

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Відповідно до поставлений завдань у магістерській роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти удосконалення кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування.

Визначено  теоретичні аспекти державної кадрової політики та оцінено її вплив на діяльність місцевих органів влади.

Зазначається, що в  сучасних ринкових умовах демократичного розвитку України і реформування економічних інститутів, проблема формування системної кадрової політики в органах влади всіх рівнів виступ...

Професійна культура державного службовця та напрямки її удосконалення

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 85 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи поняття культури державного службовця

1.1.Проблема формування професійної культури державного службовця в теорії і практиці

1.2. Сутність та зміст професійної культури державного службовця

1.3. Принципи та рівні професійної культури державного службовця

Висновок до розділу 1

Розділ ІІ. Шляхи вдосконалення професійної культури державного службовця

2.1. Модель вдосконалення професійної культури

2.2. Аналіз стану сформованості професійної культури державних службовців

2.3. Шляхи розвитку професійної культури державних службовців

Висновок до розділу 2

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

В даний час істотно зростають вимоги суспільства до змісту і якості професійної діяльності державних службовців, ускладнюються вимоги до їх кваліфікації, професійних і особистісних якостей. Тим не менш, очевидно, що якість діяльності органів влади залежить від конкретних людей, їх особливостей і кваліфікації, а заходи щодо вдосконалення законодавства, реформування органів влади - лише умови їх ефективної роботи.

Професійна діяльність державних службовців містить ряд суперечностей: з одн...

Вплив авторитету керівника на розвиток колективу органу державної влади на прикладі районної ради

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 116 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття авторитету керівника та його значення  в управлінській діяльності

1.1. Авторитет керівника та значення його впливу на розвиток колективу

1.2. Основні складові авторитету керівника та їх характеристики

1.3. Авторитет керівника як елемент управління та його вплив на розвиток колективу органу державної влади

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. проблеми формування та впливу  авторитету керівника на розвиток колективу органу державної влади

2.1. Дослідження авторитету керівників Кам’янонобрідської районної у місті Луганську ради як засобу підвищення ефективності управління

Рисунок 2.4. Стилі керівництва керівників Кам’янонобрідської районної у місті Луганську ради

2.2. Умови та фактори формування авторитету керівника  державної служби

2.3. Методичні рекомендації щодо удосконалення впливу авторитету керівників на розвиток колективу органів державної влади

Висновки до розділу 2

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Діяльність органу державної влади  істотно залежить від способу дій його керівника, тобто від його авторитету. Авторитет ми трактуємо, як вплив індивіда, заснований на займаному ним положенні, посади, статус і т.д., а також як визнання за ним права на прийняття відповідальних рішень в процесі спільної діяльності. Інакше кажучи, авторитет керівника – це його вплив на підлеглих.

Професійний авторитет  базується на компетенціях керівника, а також його здатності регулювати діяльність персон...

Шляхи вдосконалення діяльності керівника органу виконавчої влади (на прикладі голови райдержадміністрації)

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 118 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ І. КЕРІВНИК ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ РЕАЛЬНОСТІ

1.1.Нормативно-правове забезпечення діяльності системи органів виконавчої влади

1.2. Функції  керівника органу виконавчої влади

Висновок до розділу 1

Розділ ІІ. Організація діяльності КЕРІВНИКІВ органів виконавчої влади та фактори, що впливають на її ефективність

2.1. Поняття та види керівників органів виконавчої влади

2.2. Характеристика чинників,  що впливають на ефективність діяльності керівника в органах виконавчої  влади в Україні

Висновок до розділу 2

Розділ ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ СВАТІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ)  ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

3.1. Аналіз ефективності діяльності керівників органу виконавчої влади на прикладі райдержадміністрації

3.2. Концептуальні підходи до розробки системи безперервного навчання керівників органу виконавчої влади

3.3. Впровадження ефективної  системи оцінки керівників органу виконавчої влади  та її вплив на результати діяльності

Висновок до розділу 3

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, відповідно до поставлених завдань у магістерській роботі були розглянуті шляхи вдосконалення діяльності керівника органу виконавчої влади на прикладі райдержадміністрації.

Дослідження нормативно-правового забезпечення діяльності системи органів виконавчої влади показало, що виконавча влада – це самостійна гілка державної влади, на яку покладається здійснення постійного управління різними сферами і забезпечення виконання Конституції України, законів та підзаконних нормативно...