Архів за Березень, 2012

Психологический портрет учителя физкультуры

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Характеристика профессионально значимых психологических качеств учителя физической культуры

1.1. Особенности деятельности учителя физической культуры

1.2. Характеристика профессионально-личностных  качеств  учителя физической культуры

ГЛАВА 2. Исследование личностных качеств  учителей физической культуры

2.1. Характеристика методологической базы иследования

2.2. Интерпретация результатов исследования

Заключение

Литература
Державні стандарти освіти

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретико-методологічне обґрунтування концепції соціальних стандартів освіти як основи політики держави в освітній сфері

1.1. Поняття освітнього стандарту та його складові

1.2. Мета та завдання стандартизації у сфері освіти

Розділ ІІ. Методологічні засади стандартизації у сфері освіти

2.1.  Процес стандартизації освіти

2.2. Особливості впровадження українських національних освітніх стандартів

Розділ ІІІ. Проблеми впровадження стандартів в освітню галузь України та напрямки їх вирішення

Висновки

Використана література
Вчення Аристотеля «Про душу»

Тип роботи: Реферат
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 20 грн.


Змiст:

Вступ

1. Душа у системі філософських поглядів Аристотеля

2. Загальна характеристика та зміст трактату Аристотеля «Про душу»

Висновок

Література
Особивості логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [к], [к’], [т], [г’] та [х] у дітей дошкільного віку

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [к, к’, г, к’, х] у дітей дошкільного віку

1.1. Характеристика звуків [к, к’, г, к’, х] та  їх артикуляція

1.2. Види порушень вимови звуків [к, к’, г, к’, х]

1.3. Методичні аспекти корекції вимови звуків

Розділ ІІ.  Методичні аспекти  логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [к], [к’], [т], [г’] та [х]  у дітей дошкільного віку

2.1. Констатуючий експеримент: дослідження видів порушень вимови звуків [к], [к’], [т], [г’] та [х]  у мові дошкільників

2.2. Розробка корекційної програми щодо усунення дефектів вимови звуків

2.3. Контрольний експеримент: дослідження ефективності формування правильної вимови звуків у дітей дошкільного віку

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Мова - особлива і найбільш важлива психічна функція. Вона має величезний вплив на формування психічних процесів дитини і на його загальний розвиток. Мова є основою оволодіння грамотою і всіма іншими дисциплінами. До моменту надходження в школу в дитини повинні бути сформовані фонетичні процеси: сприйняття, звуковий аналіз і синтез. Дитину, що не володіє даними вміннями, не вдається навчити грамоті, він буде писати з численними специфічними помилками, які не можуть бути подолані без спеціально...

Цивільне процесуальне право (контрольна)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 20 грн.


Змiст:

1. Учасники судового процесу

2. Складіть проект клопотання про відновлення простроченого терміну позовної давності

3. Задача

Італійська фірма „Вікторія” звернулася до луганської фабрики „Стиль” з позовом про відшкодування шкоди, спричиненої несвоєчасною поставкою швейної продукції. У відгуку на позовну заяву відповідач зазначив, що позов не підлягає задоволенню, так як позивач є представником іноземної держави і раніше він не звертався до відповідача з претензією з цього приводу. Проаналізуйте позиції спірних сторін. Як повинен поступити господарський суд?

Список використаної літератури
Практика воспитания личности в коллективе (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение

Раздел 1. Коллектив как цель, объект и субъект воспитания

1.1.Понятие коллектива и особенности его формирования в школьной среде

1.2. Виды коллективов и их структура

1.3. Реализация воспитательных функций коллектива в процессе формирования личности

Раздел 2. Практические апекты  воспитания личности в коллективе в исследованиях выдающих педагогов начала ХХ века

2.1. Философско-этическая модель коллектива А.С. Макаренко

2.2. Идеи детского самоуправления В.Н. Сороки-Россинского

2.3. Концепция воспитательной системы С.Т. Шацкого

Заключение

Литература
Корпоративна культура туристичного підприємства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Корпоративна культура в системі управління туристичним підприємством

1.1.Поняття та рівні корпоративної культури

1.2. Роль і значення корпоративної культури у діяльності туристичних підприємств

Розділ ІІ. Методологічні аспекти побудови ефективної  корпоративної культури сучасного туристичного підприємства

2.1. Характеристика вимог та елементів корпоративної культури туристичного підприємства

2.2. Процес управління  корпоративною культурою туристичного підприємства

Висновки

Література