Архів за Липень, 2014

Контрольна робота з дисципліни «Зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть пiдприємства», варіант 6

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 22 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

1. Види ЗЕД. Характеристика здійснення суб’єктами ЗЕД України за видами

2. Структура договору купівлі-продажу

3. Підготовка зовнішньоторгових контрактів та документів – Агентська угода із зовнішньоторговою фірмою.

Агентський договір

4. Задача

Поточні витрати, пов’язані з виробництвом та експортом товару, становлять 25000 грн. / шт.; рентабельність продукції – 23 %; курс валюти – 5 грн. / дол. США.

Визначити зовнішньоторгову ціну у гривнях і доларах США.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні „Бухгалтерський облiк ЗЕД”, варіант 24

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. Облік реімпортних операцій

2. Скласти зовнішньоекономічний контракт між умовними компаніями

Скласти зовнішньоекономічний контракт між умовними компаніями (резидентом та нерезидентом) за операцією з імпорту шампунів Dav у кількості 25 туб контрактної вартості 14 000 NOK на умовах CFR. Обґрунтувати вибір умови поставки.

3. Задача

Співробітник ВАТ “Фактор” Позняк Г.П. була направлена у відрядження до Латвії для обміну досвідом з технології виробництва згідно Розпорядження Голови правління від 15.05 на час з 16.05 до 19.05 включно. Фінансовою частиною було здійснене складання кошторису витрат за статтями:

- замовлення квитків в обидва боки – 800 UAH;

- добові – ?

- проживання в латвійському готелі – ?

Розрахуйте суми витрат згідно кошторису та відобразіть вказані операції на рахунках бухгалтерського обліку, якщо відомо, що авансовий звіт Позняк Г.П. подала до фінансової частини 21.05, а також додала документи, що підтверджують понесені нею витрати у відрядженні:

- плата за користування постільними речами в поїзді – 16 UAH;

- рахунок за проживання в готелі з 16.05 по 18.05 з щодобовою оплатою – 330 LVL (включаючи вартість сніданків ) ;

- суми чайових , виданих офіціантам за обслуговування – 15 LVL;

- чек про оплату телефонних переговорів з Україною – 25 LVL.

Довідково:

1. Гранична норма добових витрат для бюджетних установ для відряджень до Латвії – 34 USD, витрат на проживання за добу – 105 USD.

2. Офіційний курс НБУ – UAH/USD=7,70 і UAH/LVL=14.16 станом на день видачі авансу та відповідно 7,64 і 14.20 станом на день подання авансового звіту.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу «Бухгалтерський облiк ЗЕД», варіант 9

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

1. ПДВ в сфері ЗЕД: порядок дії та розкриття в обліку.  

2. Скласти зовнішньоекономічний контракт між умовними компаніями (резидентом та нерезидентом) за операцією з експорту п’яти автобусів корпорації «Богдан» контрактної вартості одиниці 44 500 USD на умовах DEQ. Обґрунтувати вибір умови поставки.  

3. Задача.  

Підприємство придбало на території України сировину загальною вартістю 17 100 UAH (з урахуванням ПДВ). Зрештою згідно контракту сировину було передано на давальницьких умовах виконавцеві-нерезиденту, виходячи з її контрактної вартості 12 341 EUR (на дату вивізної ВМД валютний курс UAH/EUR=10,70). Вартість послуг виконавця за контрактом оцінена на справедливому рівні – 1 763 EUR (курс на дату прийняття робіт замовником та ввезення готової продукції UAH/EUR=10,63). Мито, сплачене при ввезенні готової продукції, становить 308 UAH. Передбачений розрахунок з нерезидентом частиною давальницької сировини. Відобразити наведені операції в обліку та обґрунтувати проведені розрахунки відповідно до вимог чинного законодавства.

Використана література.  Висновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

Особливості лексико-граматичного компоненту мовленнєвої системи дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 3-го рівня

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. теоретико-методичні Підходи до проблеми розвитку  лексико-граматичної сторони мовлення  в нормі та у дітей із ЗНМ

1.1. Процес формування лексико-граматичної сторони мовлення  в нормі та у дітей із ЗНМ у наукових дослідженнях

1.2. Особливості оволодіння граматичною будовою мови в онтогенезі

1.3.        Характеристика порушень лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ

Розділ ІІ. Дослідження особливостей розвитку лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ

2.1. Обґрунтування методологічної бази дослідження

2.2. Аналіз результатів обстеження лексико-граматичної сторони мовлення у дітей з нормальним мовним розвитком та дітей із ЗНМ

2.3. Методика формування лексико-граматичної правильності мовлення у дітей із ЗНМ та аналіз її ефективності

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Мовлення – не лише найважливіший канал спілкування, а й потужний засіб набуття знань. Достатній рівень роз­витку мовлення дитини є основою її повноцінного психічного розвитку.

В дитячому віці мовленнєві розлади негативно впливають на розумовий розвиток дитини, зумовлюючи часто затримку пси­хічного розвитку, що, в свою чергу, призводить до неуспішності в школі, особливо на початкових етапах навчання. У таких дітей в більшій чи меншій мірі виявляються порушення вимови і розрізнення звуків...

Історія розвитку готельно-ресторанного господарства та туризму Великобританії

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Передумови розвитку та загальна характеристика ресторанного господарства Великобританії

1.1. Основні ознаки класифікації закладів ресторанного господарства

1.2. Розвиток ресторанного господарства Великобританії. Англійські паби

1.3. Сучасна інфраструктура та  тенденції розвитку ресторанного господарства Великобританії

2. Формування та розвиток готельного господарства Великобританії

2.1. Історія виникнення та розвитку готельного господарства Великобританії

2.2. Класифікація готелів Великобританії

2.3. Сучасний стан на напрямки розвитку готельного господарства Великобританії

Висновок

Список використаної літератури

Додатки
Звіт з практики на ФГ “Альба” (фінанси)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Організація фінансової роботи на підприємстві

3. Організація комплексного фінансового аналізу на підприємстві

3.1. Аналіз основних фінансових показників

3.2. Аналіз активів підприємства

3.2.1. Оцінювання рівня, динаміки та структури активів

3.2.2. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних засобів

3.2.3. Аналіз обсягу, структури й оборотності оборотних активів

3.3. Аналіз власних і позичкових джерел формування капіталу підприємства

3.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

3.5. Оцінка фінансової стійкості

3.6. Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Проблема визначення фінансово-господарського стану підприємства завжди характеризувалась актуальністю і посідала помітне місце серед нап-рямків економічних досліджень. Становлення ринкових відносин в Україні підвищило її значимість у зв’язку з розширенням кола споживачів подібної інформації: до нього, зокрема, додались комерційні банки, зацікавлені у ре-тельному вивченні кредитоспроможності потенційного позикоодержувача; акціонери підприємств, що бажають впевнитись у компетентності управлін¬н...

Міграція риб

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 27 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. Історія досліджень міграції тварин

1.1. Поняття міграції

1.2.        Походження міграції

Розділ 2. Типи міграції тварин

2.1. Міграції риб

2.2. Міграції плазунів

2.3. Орієнтації ссавців

Розділ 3. Альтернативи міграції

3.1. Методи вивчення міграції

3.2. Наявні приклади міграції тварин

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ