Архів за Червень, 2021

Метаморфоз як адаптивна властивість рослинного організму

Тип роботи: Array
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

  1. Загальна характеристика теорії метамофрфозу рослин

1.1. Вчення про метаморфоз рослин

1.2. Поняття метаморфозу як видозміни вегетативних органів рослин

1.3. Органи рослин та їх метаморфози

2.1. Метаморфози коренів

2.2. Різноманітність будови і метаморфози листків

2.3. Метаморфози та спеціалізація пагонів

Висновки

Список використаних джерел
Анатомо-морфологічна будова та значення квітів і суцвіть

Тип роботи: Array
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

МОРФОЛОГІЯ КВІТКИ

1.1. Будова квітки

1.2. Типи квіток

СУЦВІТТЯ ТА ЇХ БІОЛОГІЧНА РОЛЬ

2.1. Біологічне значення суцвіття

2.2. Класифікація суцвіть

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Впровадження маркетингових досліджень на підприємствах (на прикладі Корпорації ROSHEN)

Тип роботи: Array
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти впровадження маркетингових досліджень на сучасних підприємствах

1.1. Поняття та сутність маркетингових досліджень

 1.2. Особливості проведення маркетингових досліджень на сучасних підприємствах

 Розділ 2. Характеристика маркетингової діяльності Корпорації ROSHEN

2.1.  Організаційно-економічна  характеристика Корпорації ROSHEN

2.2. Аналіз системи стратегічного маркетингового управління Корпорації ROSHEN

Розділ 3. Організація маркетингових досліджень Корпорації ROSHEN

3.1. Пропозиція про проведення маркетингового дослідження. Методологія дослідження

3.2. Аналіз результатів дослідження споживачів ТМ «Roshen»

Висновки

Список використаних джерел

 Додатки
Природно-ресурсний потенціал України: особливості розміщення та використання

Тип роботи: Array
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження природно-ресурсного потенціалу

1.1. Поняття та сутність природно-ресурсного потенціалу

1.2. Характеристика основних складових природно-ресурсного потенціалу території

1.3. Фактори формування та розвитку рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Дослідження сучасного стану природно-ресурсного потенціалу України

2.1. Загальна характеристика природних ресурсів України

2.2. Особливості розміщення природно-ресурсного потенціалу України

2.3. Аналіз основних проблем розвитку природно-ресурсного потенціалу України

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Перспективи розвитку природно-ресурсного потенціалу України

3.1. Пріоритетні напрямки розвитку природно-ресурсного потенціалу України

3.2. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу України

Висновки до розділу 3

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

 Додатки
Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Тип роботи: Array
Об'єм: 60 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ
1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями і замовниками
1.2. Особливості оцінки дебіторської заборгованості та методи формування резерву сумнівних боргів
1.3. Аналіз нормативно-правового забезпечення обліку розрахунків з покупцями і замовниками
1.4. Первинний облік розрахунків з покупцями і замовниками
1.5. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками
РОЗДІЛ 2. НАСКРІЗНА ЗАДАЧА
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИСутність та соціальне призначення держави

Тип роботи: Array
Об'єм: 36 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття та ознаки соціальної держави

1.1. Поняття соціальної держави

1.2. Концепція соціально держави та її розвиток

1.3. Ознаки соціальної держави

Розділ 2. Інституційні характеристики соціальної держави

2.1. Соціальна політика як пріоритетний напрямок діяльності соціальної держави

2.2. Роль економічного добробуту як фундаменту соціальної держави

2.3. Принципи соціальній рівності та економічній свободи та особливості їх реалізації в соціальній державі

Розділ

  1. Передумови становлення та розвитку соціальної держави в Україні

Висновок

Список використаних джерел
Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту збільшення випуску продукції

Тип роботи: Array
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

1.1. Економічна сутність та класифікація інвестицій

1.1.1. Поняття інвестицій

1.1.2. Класифікація інвестицій

1.2. Управління вибором інвестиційних проектів

1.2.1. Поняття реального інвестиційного проекту. Цикл реального інвестування

1.2.2. Класифікація інвестиційних проектів

1.2.3. Структура інвестиційного проекту

1.2.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

1.3. Оцінка ризиків реальних інвестиційних проектів

 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Характеристика основних факторів збільшення випуску продукції

2.2. Виявлення резервів збільшення випуску продукції

2.3. Інвестиційне планування збільшення випуску продукції

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

3.2. Розрахунок необхідних інвестиційних витрат

3.3. Розрахунок чистих грошових потоків

3.4. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

3.5. Обґрунтування джерел фінансування проекту

3.6. Вплив проекту на основні показники діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ