Архів за Липень, 2015

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах Варіант №93

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 11 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

93.1. Розвиток інформаційних систем товарних бірж

93.2. Запропонувати та обґрунтувати вибір моделі взвємодії СЕП НБУ в залежності від банківської установи.

Використана літератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

Функції трудового права

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Трудове права як галузь права України та його функції

1.1. Система трудового права України та її характеристика

1.2. Поняття про функції трудового права

Глава 2. Функції трудового права України, їх характеристики та особливості реалізації

2.1. Соціальна функція трудового права

2.2. Захисна функція трудового права

2.3. Виробнича функція трудового права

2.4. Виховна функція трудового права

2.5. Функція розвитку виробничої демократії

Висновок

Список використаної літератури
Актуальність проблеми припинення кримінальних справ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти проблеми припинення кримінальних справ

1.1. Поняття і сутність інституту закриття кримінальної справи

1.2. Закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності та презумпція невинуватості

1.3. Характеристика підстав закриття кримінальної справи

2. Умови та процесуальний порядок припинення провадження у кримінальній справі

2.1. Особливості припинення кримінальної справи у разі відсутності складу злочину

2.2. Відсутність події злочину як підстава для припинення  кримінальної справи

2.3. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження

Висновки

ЛітератураВисновок:

Значення інституту припинення кримінальних справ не можна недооцінювати. В умовах правової реформи, яка проводиться в Україні, пріоритет­ним є захист прав, свобод і законних інтересів кожної особи, а от­же, обов’язок держави - захистити суспільство і громадян від зло­чинних посягань - набуває особливого значення.

На підставі проведеного дослідження можемо стверджувати, що інститут закриття кримінальної справи розвивався як комплексний правовий інститут, оскільки законодавець на всіх ета...

Принципы организации и деятельности государственного аппарата : соотношение теории и практики

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение

1. Понятие и классификация принципов организации и деятельности государственного  аппарата

1.1. Государственный аппарат и принципы его организации: характеристика теоретических подходов

1.2. Система принципов организации и функционирования механизма государства и их классификация

2. Содержание и основные характеристики принципов организации и деятельности государственного аппарата

2.1. Принцип единства и целостности государственного аппарата

2.2. Принцип разделения властей

2.3. Принцип демократизма

2.4. Принцип законности и конституционности организации и деятельности государственного аппарата

2.5. Принцип профессионализма

3.  Особенности реализации принципов организации и деятельности в государственном аппарате Украины

3.1. Реализация принципов в органах государственного управления Украины

3.2. Направления развития принципов организации и деятельности государственного аппарата Украины

Заключение

Список литературы
Контрольная (партитура)

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 5 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Партитура стихотворения А.Пушкина «Зимнее утро»

Партитура стихотворения К.Чуковский «Путаница»

Партитура стихотворения С.Есенин «Глупое счастья…»
Контрольна робота для студентів-заочників спеціальностей «Журналістика» і «Видавнича справа та редагування» Орфоепія та акцентологія української мови

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 20 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:
 1. 1.     Дослідники виділили кілька типів співрозмовників. Охарактеризуйте кожен з названих типів. За якими ознаками можна встановити певний тип?
 • Безглузда людина.
 • Позитивна людина.
 • Всезнайко.
 • Балакун.
 • Боягуз.
 • Неприступний.
 • Незацікавлений.
 • «Велике цабе».
 1. 2.     Виконайте вправи з техніки мовлення.
 2. 3.     Вивчіть напам’ять по 4 скоромовки російською й українською мовами.
 3. 4.     Запишіть поданий текст, використовуючи знаки партитури.

а) Справжня любов до народу – прекрасна річ; порядна і чесна людина сприймає її як належне, тому багато про це не говорить; так само, як порядний чоловік не кричить на цілий світ про свою любов до жінки, родини і так далі. Справжня любов оберігає, приносить жертву – і, головне, працює (Т.Ґ. Масарик).

5. Дослідники визначили 30 якісних ознак (позитивних/негативних) мовлення радіо- і тележурналістів. Напишіть рецензію на відому медійну людину, максимально використовуючи названі якісні ознаки.

а) загальна оцінка мовлення: приємне/неприємне, природне/неприродне, виразне/монотонне, манера викладу активна/пасивна, виявлено зацікавленість/байдужість, плавне/переривчасте, невимушене, вільне/скуте, невільне, емоційне/неемоційне, щире/нещире, довірливе, м’яке/сухе, офіційне;

б) інформативна дієвість: зрозуміле/незрозуміле, цікаве/нецікаве, легке/складне для сприйняття, інформативно насичене/ненасичене, логічне/нелогічне;

в) ступінь довірливості до звукового тексту: правдоподібне/неправдоподібне, переконливе/непереконливе, авторитетне/неавторитетне, таке, що викликає/не викликає співпереживання, викликає/не викликає зорового уявлення, викликає/не викликає бажання діяти.

г) інші ознаки: природність/неприродність інтонації, природний/неприродний темп, природна/неприродна гучність, чіткий/нечіткий ритм, семантичний центр висловлювання виділяється чітко/недостатньо, темп стабільний/нестабільний, чітке/нечітке членування на мовленнєві відрізки, широкий/вузький діапазон голосу, чіткий/нечіткий початок абзацу.

6. Прочитайте слова, дотримуючись орфоепічних норм сучасної української літературної мови. Поясніть, які звукозміни зумовили невідповідність між написанням і вимовою:

Кожух, Великдень, не спиться, отже, людський, пісня, любов, легкий, анекдот, дивишся, молодший, з жалю, агентство, надсипати, одинадцять, відсутній, дьогтю, потуги, канадці, перемогти, слідчий, відси, злізши, рідший, посуха, аякже, ось де, норвежці, ходжу, сила, ребро, делегат, чимдуж, явище, черговий, навичка, передпліччя, чемпіон, нижче, м’яч, м’язи, п’єдестал, тьмяний, журі, капюшон, ґвалт, ґатунок, ґума, ґумовий, зиґзаґ, зиґзаґоподібний, розбити, розповісти, став, ходив, вранці, завдання, правда, віджимання, приїжджий, дзюдо, пробуджуватися, віджатися, дзвінок, відзначити, легкоатлет, кидки, боротьба, футбол, баскетбол, здібність, гадка, стрибки, відтінок, низький, бадмінтон, біг, тулуб, фізкультура, ходьба.

7. Поставте наголос у словах, користуючись орфоепічним словником.

Адже, агрономія, апостроф, новий, гуртожиток, читання, середина, ознака, черговий, переобрання, переобраний, штрикати, юрмитися, решето, кухонний, перепис, приязнь, феномен, яловичина, до ладу, бадьористий, циган, морозостійкий, хрещений, випадок, листопад, грошей, грошам, позаторік, цемент, кілометр, свята, завдання, вимова, каталог, помилка, виразний, ознака, в цілому, аркушевий, багатошаровий, бездоглядний, весняний, видатковий, вимога, осока, партер, з-посеред, ковзкий, мозолистий, шлунковий, ярмарковий, бурштиновий, вихровий, вичерпний, жевріння, залозистий, надлишок, перепустка, самопізнання, абетковий, вальдшнеп.

8.Перекладіть слова українською мовою, з’ясуйте відмінність наголошення в обох мовах.

Крапива, диспансерный, ольха, комната, нарост, доска, колесо, дрова, стихотворения, алфавит, фарфор, рефери, дочь, центнер, чернозём, многочисленный, ворота, выходной, перескочить, подошва, одиннадцать, семьдесят, подруга, живопись, ненавидеть, тонкий, спина, приятель, решето, середина, статуя, шофер, эксперт, еретик, черствый, бородавка, чернослив, рукопись, шелковый, везти, везем, столяр, кухонный.

9. Визначте слова з дублетним наголосом.

Байдуже, бюрократія, винагорода, морозостійкий, термометр, наглядач, маслити, Батьківщина, завдання, дочиста, дровник, якось, замертво, залишити, молодик, новий, хуга, читання, залишити, неспроста, нести, відсотковий, мабуть, алфавіт, позаторік, дипломатія, позаочі, впритул, Великдень, Водохреще, жалюзі, батьківський, глибоко, завжди, заголовок, задарма, зблизька, шкода, ялинковий, юдоль, плести, зручний, милостивий, морозець, помилка, сільськогосподарський, таланити, камбала.

10.Вставте слова з правильним наголосом.

Практичне заняття з культури (української, української) мови переноситься на вівторок. (Русло, русло) ріки обміліло. Кожного ранку я (роблю, роблю) зарядку. Моя сестра (разом, разом) із сусідською дівчинкою пішла на прогулянку. Пора наливати каву в (чашки, чашки). Сьогодні на занятті присутні (чотирнадцять, чотирнадцять) студентів. Жаль, що ми не купили (того, того) костюма. (Замело, замело) дорогу снігом – ні проїхати, ні пройти. У нас велика сім’я: три (брати, брати) та дві сестри. Я (кажу, кажу), що треба привести в порядок наш сад. (Верба, верба) нахилила своє гілля над самою водою. (Батьківські, батьківські) збори відбудуться о шостій. Як гарно вранці (босоніж, босоніж) пройти по траві. Дідові вже минуло (вісімдесят, вісімдесят). До (мого, мого) вікна прилетів голуб. На День Перемоги всі ветерани (несли, несли) квіти до могили Невідомого солдата. Мама лягла відпочити, тому що в неї заболіла (спина, спина). Літак летів дуже (високо, високо, високо) в небі. Моя маленька сестричка, допомагаючи мамі, побила (тарілки, тарілки). Леся Українка колись зупинялася в (цьому, цьому) будинку. Надійка (заплела, заплела) у косу червоний бант. У нашому місті працює (оптовий, оптовий) ринок. У (гаю, гаю) тихо, спокійно, аж велично. (Широко, широко, широко) розтягнулись поля пшениці. Полохливі (зайці, зайці) розбіглися в різні (боки, боки). На (тому, тому) з’їзді письменників підіймалося багато важливих питань. Кожного ранку водії повинні (розвезти, розвезти) свіжий хліб. Мама завжди дає мені з собою (легкий, легкий) сніданок. Друкарня планує цього року (видання, видання) тлумачного словника. Багато дітей займається в гуртку (виразного, виразного) читання. Ці (вірші, вірші) треба вивчити напам’ять протягом модулю. Із (цього, цього) будинку добре видно міський драмтеатр. Мати попросила мене (відвести, відвести) молодшу сестру в дитсадок. Смажена (камбала, камбала) дуже смачна.

 

Орфоэпия и акцентология русского языка

 

11.Укажите в произношении приведённых ниже слов допустимые варианты и дайте их нормативно-стилистическую характеристику.

Конечно, скучно, яичница, пустячный, скворечник, прачечная, горчичный, подсвечник, нарочно, Ильинична, Саввична, булочная, молочный, копеечный, порядочный, двоечник, сливочный, подсолнечный, конечный, маскировочный, доносчик, подписчик, заказчик, грузчик, счастье, считать, исчерпать, расчистить, бесчеловечный, мужчина, перебежчик, вожжи, визжать, позже, жужжать, разжать, безжалостный, изжога, сжёг, почта, мечта, прочту, уничтожить, ни за что, чтобы, ничто, нечто.

12.Поставьте ударения в словах, соблюдая нормы современной русской акцентологии.

Алфавит, апостроф, арбуз, аристократия, афиняне, баловать, баловаться, боязнь, брала, бутыль, бюрократия, верба, вероисповедание, в горах, ворота, втридорога, гастрономия, глашатай, грушевый, гусеница, диспансер, договор, доска, доску, досуг, жалюзи, забралась, заговор, за руку, зверям, звонит, звонят, злоба, знамение, искра, йогурт, казаки, казаков, камбала, каталог, каучук, кашлянуть, кедровый, километр, квартал, кладовая, коклюш, комбайнер, коромысло, крапива, красивее, кремень, крестьянин, кулинария, кухонный, лгала, ломоть, маляр, маркетинг, мастерски, мельком,  мизерный, мусоропровод, наверное, наголо, надолго, намерение, ненависть, нормировать, обеспечение, облегчить, осведомить, отчасти, осока, паралич, перчить, петля, пиццерия, плато, плесневеть, подошва, понять, приговор, приданое, принудить, простыня, процент, пурпур, ракушка, распоясаться, рвала, ремень, решето, свекла, силос, сироты, сливовый, соломинка, сорвала, средства, статуя, стенография, столяр, таможня, тефтели, украинский, усугубить, фарфор, фольга, ходатайство, хозяева, цемент, центнер, цыган, черпать, щавель, эксперт, эпиграф, юродивый.

13.Поставьте ударение в словах и укажите его роль: 1) различает значение слов; 2) различает формы слов; 3) придаёт слову нелитературную окраску (разговорную, просторечную, народно-поэтическую); 4) придаёт слову стилистическую окраску; 5) является двояким и не изменяет слова; 6) неправильный вариант.

Авторы – автора, принцип – принцип, джинсовый – джинсовый, музыка – музыка, уха – уха, годы – года, револьвер – револьвер, шёлковый – шелковый, честный – честной, молодёжь – молодежь, портфель – портфель, баржа – баржа, широко – широко, замок – замок, стрелки – стрелки, дефис – дефис, реки – реки, головы – головы, ирис – ирис, высоко – высоко, автозаводской – автозаводский, атлас – атлас, звонишь – звонишь, броня – броня, мышление – мышление, груженный – гружёный, даренный – дарёный, девица – девица, пахнуть – пахнуть, танцовщица – танцовщица, заводской – заводский, занятый – занятой, запасный – запасной, лавровый – лавровый, марганцевый – марганцовый, молодец – молодец, образы – образа, нажитый – нажитой, налитый – налитой, обжитый – обжитой, община – община, призывный – призывной, умерший – умерший, развитый – развитый – развитой, угольный – угольный, характерный – характерный, шёлковый – шелковый, языковой – языковый, хлопок – хлопок, мою – мою, творог – творог, компас – компас, иначе – иначе, орган – орган, феномен – феномен, хаос – хаос.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Моделi i методи прийняття рiшень в аналiзi i аудитi Варіант №13

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 45 грн.


Змiст:

1.Основні форми фінансового інвестування

2. Джерела інформації для прийняття управлінських рішень за даними аудиту дебіторської заборгованості

Задача

Прийняти управлінське рішення про ліквідацію секції спортивного одягу позитивним чи відхилити його за наступними даними:

 

Показники

До змін

Ліквідація секції

Обсяг реалізації

1900

(1000)

Змінні витрати

1420

(800)

Постійні витрати

265

?

Адміністративні витрати

180

?

Список літературиВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 093-826-45-66, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...