Архів за Липень, 2013

Оцінка ефективності управління фінансовою стабільністю підприємства

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою стабільністю підприємства
1.1 Сутність фінансової стабільності як економічної категорії
1.2 Механізм управління фінансовою стабільністю підприємства
1.3 Методика оцінки фінансової стабільності підприємства
Висновки за 1 розділом
Розділ 2. Оцінка процесу управління фінансовою стабільністю підприємства
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ
2.2 Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства
2.3 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
2.4 Аналіз платоспроможності підприємства
Розрахунок величини джерел засобів і величини запасів і витрат
Висновки за 2 розділом
Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стабільності підприємства
3.1 Удосконалення моделі комплексної оцінки фінансової стабільності підприємства
3.2 Сканування загроз як складова управління фінансовою стабільністю підприємства
3.3 Моделювання оцінки ефективності управління фінансовою стабільністю підприємства
Висновки за 3 розділом
Розділ 4. Охорона праці
4.1. Організація управління системою охорони праці на підприємстві
4.2 Aнaлiз нeбeзпeчниx i шкiдливиx фaктopiв умoв пpaцi у ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ
4.3 Забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях
Висновки за 4 розділом
Розділ 5. Цивільний захист
Висновки за 5 розділом
Висновки
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Важливою передумовою забезпечення фінансової стабільності підприємства є якісний фінансовий менеджмент, що являє собою систему, яка складається з комплексу дій, принципів, методів розробки та реалізації управлінських рішень. Ефективне фінансове управління дозволяє формувати ресурсний, виробничий, фінансовий, кадровий, технологічний, інноваційний потенціал та забезпечувати необхідний рівень кредитоспроможності підприємства і стабільний економічний розвиток в стратегічній перспективі.

Отж...

Оцінка економічної ефективності об’єктів тилу на прикладі комплексного підсобного господарства військової частини ВВ МВС України у сучасних умовах

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 72 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації та функціонування  підсобних господарств військових частин ВВ МВС як об’єктів тилу

1.1. Організація економічних  відносини в сфері діяльності ВВ МВС України

1.2. Структура і завдання військового господарства

1.3. Роль підсобних господарств в процесі забезпечення військ матеріальними засобами

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Організація діяльності підсобного господарства військової частини  як напряму системи продовольчого забезпечення внутрішніх військ та оцінка ефективності його діяльності

2.1. Місце підсобного господарства в структурі тилового забезпечення внутрішніх військ

2.2. Планування розвитку підсобного господарства військової частини

2.3. Оцінка ефективності діяльності підсобних господарств ВВ МВС України у 2006-2012 роках

Висновок до розділу 2

Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо підвищення  рівня економічної ефективності виробництва свинини підсобного господарства військової частини

3.1. Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності виробництва свинини

3.2. Економічна ефективність інтенсифікації виробництва свинини

3.3. Обгрунтування перспективного рівня інтенсивності та економічної ефективності виробництва свинини

Висновки до розділу 3

Висновок

Список літературиВисновок:

Радикальні зміни в соціально-економічному розвитку України наприкінці XX - початку XXI ст. торкнулися практично всіх сфер діяльності системи внутрішніх військ МВС країни. Ці зміни об'єктивно зумовлюють актуальність і необхідність пошуку та обґрунтування нових підходів до задоволення її економічних потреб. Нагальним завданням стає формування такої системи економічного забезпечення внутрішніх військ МВС України, яка б максимально відповідала новим умовам господарського життя суспільства, відпов...

Економічна оцінка туристичної привабливості України

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 98 стор.
Вартiсть: 180 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Визначення туристичної привабливості регіону

1.1. Поняття туристичної «привабливості» регіону

1.2.  Фактори та принципи туристичної привабливості регіону

1.3.  Методи дослідження туристичної привабливості регіону

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Економічна оцінка туристичної привабливості України

2.1. Стан та тенденції розвитку туристичної галузі України

2.2. Аналіз ефективності функціонування матеріально-технічної бази туризму

2.3. Оцінка туристичної привабливості регіонів України

Висновки до другого розділу

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо розробки ефективної стратегії підвищення туристчиної привабливості України

3.1. Шляхи  підвищення туристичної привабливості України

3.2. Управління процесом підвищення туристичної привабливості регіону

3.3. Стратегія формування туристичного іміджу України

Висновки

Список використаних джерелВисновок:

Туристичний образ країни формується з багатьох складових. Одна з основних – туристична привабливість, наявність умов для розвитку туризму. Туристична привабливість території визначається географічними, історичними, культурними та іншими особливостями. Туристична привабливість не може бути забезпечена без створення позитивного іміджу країни.

У першому розділі на основі аналізу наукової та науково-методичної літератури узагальнено та систематизовано проблеми оцінювання та регулювання тури...

Оцінка управління операційними витратами на підприємстві

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 111 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи управління операційними витратами на підприємстві

1.1. Сутність і види витрат на підприємстві

1.2. Формування операційних доходів та витрат підприємства

1.3. Механізм управління операційними витратами підприємства

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Оцінка ефективності управління операційними витратами на підприємстві

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз структури і динаміки доходів і витрат підприємства

2.3. Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства

Висновки до розділу 2

3. Напрями оптимізації витратного механізму на підприємстві

3.1. Шляхи мінімізації операційних витрат підприємства

3.2. Удосконалення управління операційними доходами підприємства

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Охорона праці

4.1. Характеристика нормативно-правового забезпечення охорони праці на ТОВ «Літо 967»

4.2. Аналіз дотримання вимог електробезпеки на підприємстві

4.3. Аналіз умов праці в ТОВ  «Літо 967»

4.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Цивільна оборона

Висновки до розділу 5

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

У ринковій економіці управління витратами, як засіб досягнення високого економічного результату виробничо-господарської діяльності підприємства, орієнтується не тільки на їх зниження, а й спрямовується на зростання прибутку і забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні основи управління операційними витратами на підприємстві.

Основною метою теорії витрат є надання встановленим в теорії виробництва кількісним технічним ...

Оцінка ефективності управління фінансовою стабільність підприємства в сучасних умовах

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 115 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою стабільністю підприємства

1.1 Сутність фінансової стабільності як економічної категорії

1.2 Механізм управління фінансовою стабільністю підприємства

1.3 Методика оцінки фінансової стабільності підприємства

Висновки за 1 розділом

Розділ 2. Оцінка процесу управління фінансовою стабільністю підприємства

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ

2.2 Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства

2.3 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства

2.4 Аналіз платоспроможності підприємства

Розрахунок величини джерел засобів і величини запасів і витрат

Висновки за 2 розділом

Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стабільності підприємства

3.1 Удосконалення моделі комплексної оцінки фінансової стабільності підприємства

3.2 Сканування загроз як складова управління фінансовою стабільністю підприємства

3.3 Моделювання оцінки ефективності управління фінансовою стабільністю підприємства

Висновки за 3 розділом

Розділ 4. Охорона праці

4.1. Організація управління системою охорони праці на підприємстві

4.2 Aнaлiз нeбeзпeчниx i шкiдливиx фaктopiв умoв пpaцi у ТОВ «ЛЕО» Сватівський МЕМ

4.3 Забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях

Висновки за 4 розділом

Розділ 5. Цивільний захист

Висновки

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Важливою передумовою забезпечення фінансової стабільності підприємства є якісний фінансовий менеджмент, що являє собою систему, яка складається з комплексу дій, принципів, методів розробки та реалізації управлінських рішень. Ефективне фінансове управління дозволяє формувати ресурсний, виробничий, фінансовий, кадровий, технологічний, інноваційний потенціал та забезпечувати необхідний рівень кредитоспроможності підприємства і стабільний економічний розвиток в стратегічній перспективі.

Отж...

Шляхи вдосконалення обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві «Меридіан-Луганськ»

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 68 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Аналіз господарської діяльності туристичного ПІДПРИЄМСТВА «Меридіан-Луганськ»

1.1. Організаційно-економічна характеристика туристичного підприємства

1.2. Аналіз фінансово-економічного стану  туристичного підприємства

1.3. Характеристика сучасного стану обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві «Меридіан-Луганськ»

1.4 Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності

Висновок до розділу 1

Розділ 2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві «Меридіан-Луганськ»

2.1. Характеристика заходів, спрямованих на вдосконалення обслуговування клієнтів туристичного підприємства «Меридіан-Луганськ»

2.2. Удосконалення організаційного механізму механізм обслуговування  клієнтів туристичного підприємства «Меридіан-Луганськ»

2.3 Економічне обґрунтування заходів удосконалення обслуговування клієнтів туристичного підприємства «Меридіан-Луганськ»

Висновок до розділу 2

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Під час виконання роботи була досягнута поставлена мета та вирішені основні завдання.

Дослідження організації діяльності туристичного підприємства «Меридіан-Луганськ» показало, що воно є сучасним та конкурентоспроможним підприємством туристичної галузі. Підприємство надає широкий асортимент туристичних послуг, має гарний імідж серед своїх клієнтів.

Організаційна структура туристичного підприємства «Меридіан-Луганськ»  включає керівника фірми, якому підлеглі всі працівники організа...

Удосконалення процесу обслуговування споживачів туристичного підприємства «Открой мир» м. Луганськ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 58 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОТКРОЙ МИР» М. ЛУГАНСЬК
1.1. Загальна характеристика діяльності підприємства
1.2. Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства і їх аналіз
1.3. Організація та технологія обслуговування споживачів туристичного підприємства «Открой мир»
Висновок до розділу 1
РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОТКРОЙ МИР» М. ЛУГАНСЬК
2.1. Удосконалення управління процесом обслуговування споживачів ПП «Открой мир»
2.2. Рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій в процес обслуговування споживачів ПП «Открой мир»
2.3. Розрахунок економічного ефекту від впровадження інформаційної системи обслуговування споживачів
Висновок до розділу 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, усі завдання, поставлені на початку написання дипломної роботи, виконано.

Проведений аналіз ПП «Открой мир» показав, що дане туристичне підприємство успішно працює на ринку м. Луганська: зростає виручка від реалізації туристичних послуг та рентабельність діяльності.

Турфірма має гарний імідж, пропонує своїм клієнтам широкий асортимент турів, у процесі обслуговування менеджери ПП «Открой мир» прислуховуються до потреб та побажань клієнтів.

Якість туристського обс...