Архів за Грудень, 2011

Розробка туристичного маршруту по Луганській області

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 140 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи розробки нового туристичного продукту

1.1  Розробка ідеї туру

1.2  Головні аспекти процесу пошуку та відбору партнерів та підприємств-постачальників послуг

1.3 Формування основного та додаткового комплексів послуг

1.4 Експериментальна перевірка туру

Висновок до 1 розділу

2. ТЕХНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ФОРМУВАННІ НОВОГО ТУРМАРШРУТА

2.1. Загальна характеристика нового туру по його спрямованості

2.2. Обґрунтування вибору пунктів нового маршруту

2.3. Розробка схеми маршруту, з вказівкою транспортного

обслуговування

2.4. Визначення програмного забезпечення нового туру в

відповідності з його тематикою

2.5. Пошук та відбір партнерів-постачальників товарів та послуг

2.6. Підготовка інформаційно-методичного та рекламного забезпечення

Висновок до 2 розділу

3. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТСЬКОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТІВ ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗРОБЛЕНОГО ТУРУ

3.1. Визначення каналів збуту нового туру

3.2. Реалізації нового туру за участю посередників

3.3. Особливості реалізації розробленого туру туристам

3.4. Технологія бронювання туристських послуг

3.5. Оформлення страхових полісів

3.6. Підготовка ваучерів

Висновок до 3 розділу

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ
Маркетингове управління підприємством ТОВ «Спецтехстсрой»

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 102 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи маркетингового управління

1.1.Поняття і сутність маркетингового управління

1.2.Функції маркетингу

1.3.Організація маркетингу на підприємстві

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Дослідження результатів діяльності ТОВ «Спецтехстрой»

2.1.Загальна характеристика ТОВ «Спецтехстрой»

2.2.Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності ТОВ «Спецтехстрой»

2.3. Характеристика маркетингової діяльності підприємства

Висновки до розділу 2

Розділ ІІІ. Розробка продуктової стратегії маркетингу ТОВ «Спецтехстрой»

3.1. Передумови розробки продуктової стратегії

3.2. Продуктова стратегія маркетингу

3.3.Фінансове обґрунтування стратегії маркетингу на підприємству

Висновки до розділу 3

Висновки

Перелік літератури

ДодаткиВисновок:

Процес управління маркетинговою діяльністю на підприємстві починається з визначення концепції управління маркетингом, що є обов'язковим складовим елементом місії компанії. Серед основних концепцій управління маркетингом у даний час відомі наступні:

  rонцепція удосконалювання виробництва;

  концепція удосконалювання товару;

концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

 концепція маркетингового підходу;

 концепція соціально-етичного маркетингу.

Приведені кон...

Управління професійною підготовкою персоналу підприємства

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти організації професійної підготовки персоналу підприємства у сучасних умовах

1.1. Професійна підготовка як напрямок розвитку персоналу у сучасній організації

1.2. Система професійного навчання персоналу на підприємстві

1.3. Характеристика процесу управління навчанням персоналу підприємства

1.4. Проблеми та перспективи організації професійної підготовки персоналу в Україні

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Аналіз ефективності управління професійною підготовкою персоналу ТОВ «Юмікс»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Юмікс»

2.2. Оцінка ефективності управління персоналом на підприємстві

2.3. Дослідження стану управління професійною підготовкою персоналу підприємства

2.4. Аналіз системи управління персоналом ТОВ «Юмікс»

Висновки до розділу 2

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління професійною підготовкою персоналу підприємства

3.1. Характеристика етапів впровадження моделі організації навчальних процесів

3.2. Стратегія управління  професійною підготовкою персоналу ТОВ «Юмікс»

3.3. Підвищення ефективності професійної підготовки  як результат вдосконалення управління

Висновок до розділу 3

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у дипломній роботі  розглянуто місце системи навчання персоналу в розвитку персоналу підприємства в умовах економічних змін в країні. Запропоновано схему побудови системи навчання персоналу та описано результати її впровадження на базі дослідження. Обґрунтовано доцільність її застосування і представлені пропозиції по оцінці ефективності навчання персоналу.

У першому розділі дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти організації професійної підготовки персоналу підприємс...

Технології виборчих кампаній у демократичних державах

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 98 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Політичні технології: основні теоретичні та методологічні підходи

1.1. Розвиток наукових уявлень про політичні технології

1.2. Основні підходи щодо застосування політичних технологій у сучасних виборчих кампаніях

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2.  Сутність  політичних технологій та аналіз особливостей  їх застосування в демократичних державах

2.1. Аналіз специфіки реалізації соціально-політичних технологій

2.2. Особливості технологій у виборах народних депутатів України

2.3 Маніпуляції електоратом у виборчих процесах

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3. Розвиток виборчих технологій в умовах демократичного режиму

3.1. Політичне лідерство як виборча технологія

3.2. ПР-діяльність у виборчому процесі в умовах  становлення демократії в Україні

3.3. Основні тенденції застосування виборчих технологій в Україні

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВисновок:

Основний напрям становлення та розвитку політичної системи України – глибока й всебічна демократизація суспільного життя, розбудова громадянського суспільства, правової соціальної держави, посилення взаємовпливу і взаємозв'язків із політичними системами інших країн задля власного безперервного вдосконалення. За об’єктивних умов демократичний вибір є не тільки формальною дилемою для громадян – підтримувати чи не підтримувати існуючу в державі владу, а й реальною можливістю впливати на розстано...

МОТИВИ ПРАЦІВНИКІВ РУБІЖАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 103 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

1. Мотивація праці  працівників державних установ

1.1.  Мотивація  як ключова функція ефективного управління  організацією

1.2. Форми та методи мотивації трудової діяльності працівників

1.3. Мотивація як чинник підвищення професійної компетентності та кар’єрного зростання державних службовців

2. Досліження ефективності  мотивації трудової діяльності персоналу Рубіжанської ДПІ

2.1 Загальна характеристика діяльності та системи оплати праці в Рубіжанської ДПІ

2.2.  Аналіз стану  матеріальної мотивації трудової діяльності персоналу Рубіжанської ДПІ

2.3. Оцінювання ефективності мотивації трудової діяльності персоналу Рубіжанської ДПІ

3. Напрямки Удосконалення   мотивації  трудової діяльності персоналу Рубіжанської ДПІ

3.1. Формування  системи оплати праці як складової мотивації трудової діяльності працівників

3.2. Визначення  матеріальних стимулів для працівників

3.3. Взаємозв’язок морально-психологічного та матеріального стимулювання персоналу Рубіжанської ДПІ

Висновок

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у першому розділі дипломної роботи розглянуто теоретичні основи формування системи мотивації трудової діяльності працівників державних установ.

У літературі є багато визначень мотивації, однак всі вони визначають процес, що відбувається всередині людини і спонукає до дії, змушуючи її поводитися в якійсь конкретній ситуації певним чином. Поведінка ж особистості, як правило, спрямовується її найбільш сильною в даний момент потребою, яку вона прагне задовольнити, активізуючи п...

Удосконалення процесу продажів підприємства будівельної галузі

Тип роботи: Дипломна
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ I. Теоретичні аспекти процесу продажів в системі маркетингу

1.1. Сутність і значення процесу продажу для сучасного підприємства

1.2. Планування процесу продажів на підприємстві

1.3. Сучасні тенденції будівельної галузі в Україні та за кордоном

Розділ II. Дослідження процесу продажів на підприємстві ТОВ «ДСК»

2.1. Характеристика підприємства і видів його діяльності

2.2. Аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства

2.3. Оцінка процесу продажів на підприємстві

Розділ III. Удосконалення процесу продажів на підприємстві

3.1. Вибір напрямів удосконалення процесу продажів на підприємстві

3.2. Розробка плану організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення процесу продажів на підприємстві

3.3. Аналіз ефективності проведення організаційно-технічних заходів

Висновки

Перелік використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, можна зробити наступні висновки із дипломної роботи: В умовах розвиненого ринку інструментом господарювання торговельного підприємства є комерція в сфері товарного обігу - це сукупність комерційних операцій і процесів, спрямованих на ефективну купівлю-продаж і доведення товарів до споживачів з орієнтацією на попит і одержання реального прибутку. Щоб успішно торгувати, одні підвищують рівень маркетингу, або методів збуту, що, по суті, являє собою обрамлення продажу; інші зосереджу...

Вплив характеру та стилю взаємостосунків учителя та учнів на успішність їх навчання і виховання

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 33 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти вивчення впливу стиля взаємостосунків учителя та учнів  на успішність їх навчання і виховання

1.1. Проблема стилю спілкування вчителя та учнів у психолого-педагогічній літературі

1.2. Педагогічне спілкування та його структура

1.3.Хараткеристика основних стилів педагогічного спілкування вчителя з учнями

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ.  Методичні підходи до дослідження впливу стилю педагогічного спілкування на ефективність навчальної діяльності учнів

2.1. Методичні умови вибору стилю педагогічного спілкування

2.2. Визначення стилю педагогічного спілкування вчителя і співвіднесення з результатами навчання учнів

2.3. Психолого-педагогічні умови побудови ефективної моделі взаємодії  учителя та учнів

Висновки до розділу 2

Висновок

Література