Архів за Січень, 2017

Питання з конституційного права

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 4 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

№ 5. Посилаючись на конкретні статті конституції, вкажіть на відомих мислителів і вчених, результати наукових досліджень яких знайшли своє відображення в конституціях України та інших зарубіжних держав:

1. Жан Жак Руссо

2. Ганс Кельзен

3. Джеймс Медісон

 

№ 6. Заповніть нижченаведену таблицю щодо порівняння конституцій США, ФРН, Китаю, Австралії та Іспанії.

 

№ п/п

Критерії

Конституція США

Конституція ФРН

Конституція Китаю

Конституція Австралії

Конституція Іспанії

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7. У грудні 1994 року Президент України Л.Д. Кучма вніс до Верховної Ради України проект конституційного Закону України «Про держвну владу і місцеве самоврядування», який вперше в новітній історії України запроваджував такі принципи конституційного ладу, як поділ влади, верховенство права, місцеве самоврядування, політична, економічна та ідеологічна різноманітність тощо. Однак через політичні протиріччя серед депутатського корпусу він був проголосований лише простою більшістю. Виникла патова ситуація у відносинах між Верховною Радою та Президентом України. Вихід з неї було знайдено шляхом підписання 8 червня 1995 р. Конституційного договору між вказаними суб’єктами конституційно-правових відносин, в основі якого лежав вищезгаданий нормативно-правовий акт. Голова Конституційної комісії на пленарному засіданні парламенту привітав народних депутатів і весь український народ з прийняттям «Малої Конституції України». Лідер парламентської опозиції при цьому обурився і зазначив, що будь-який конституційний договір не може вважатися Основним Законом країни.

Виходячи з класичних уявлень про юридичну природу конституції, дайте відповідь на такі питання:

1) Яка політично-правова природа конституційного договору між Верховною Радою України і Президентом України?

2) Яка міра легітимності цього документу?

3) За якої умови Конституційний договір міг виконувати функції «Малої Конституції України»?

 

 

9. На пленарному засіданні Конституційного Суду України під час розгляду конституційного подання Президента України щодо офіційного тлумачення Конституції України суддя-доповідач заявив, що «єдиною причиною, що викликає необхідність тлумачення Конституції та законів, є недосконалість юридичної техніки, пов’язана з неточними й неконкретними формулюваннями конституційного тексту. Якби текст Основного Закону був написаний чіткою й зрозумілою мовою, не допускав подвійного розуміння і не містив протиріч, [то тоді] усі суб’єкти державно-владних повноважень діяли б у чіткій відповідності до Конституції і жодних протиріч і суперечностей не виникало б».

Чи згодні Ви з таким ствердженням?

Наскільки обґрунтованою є висловлена позиція?
Управління та забезпечення туристичної діяльності

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Модуль  № І «Загальні положення управління та забезпечення туристичної діяльності

Питання 4. скласти узагальнюючу таблицю «Класифікація туризму за М.П.Крачило

Модуль  № ІІ «Особливості управління та забезпечення в туристичній діяльності»

Питання  4.Охарактеризувати стратегічні підходи до можливого розвитку курортів України.

Література
Роль реклами в діяльності туристичних підприємств України

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження рекламної діяльності на туристичному підприємстві

1.1. Поняття реклами та її роль у діяльності сучасного туристичного підприємства

1.2. Основні види та напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства

1.3. Особливості організації рекламної діяльності на туристичному підприємстві

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика та аналіз рекламної діяльності турпідприємтсва ПП «Софі-тур»

2.1. Загальна характеристика діяльності туристичної агенції ПП «Софі-тур»

2.2.Аналіз і оцінка сучасного стану потенціалу туристичного підприємства

2.3. Оцінка рекламної діяльності туристичного підприємства ПП «Софі-тур»

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення рекламної діяльності ПП «Софі-тур»

3.1. Рекомендації щодо вдосконалення рекламної діяльності ПП «Софі-тур»

3.2. Розробка ефективної рекламної кампанії ПП «Софі-тур»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, у процесі написання курсової роботи було розглянуто теоретичні та практичні аспекти пов’язані із організацією рекламної діяльності туристичного підприємства.

Перша, теоретична, частина курсової роботи присвячена висвітленню поняття та напрямків рекламної діяльності туристичного підприємства; в ній розглядаються проблеми організації рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами, а також правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства.

Хар...

Порівняльна характеристика особливостей релігійного туризму в світових релігіях». Варіант 2. Одна із країн Північної Америки.

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Завдання 1. Порівняльна характеристика розвитку релігійного туризму

Завдання 2. Розвиток релігійного туризму в різних країнах світу (на прикладі США)

Завдання 3. Особливості розвитку релігійного туризму в різних регіонах України

Використана література
Разработка экскурсии «Большое путешествие по Севастополю»

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 13 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

На базе вышеперечисленных недоработок в области экскурсионной деятельности, мы решили предложить обзорную экскурсию на автобусе по городу Севастополю. Этому знаменитому городу-герою есть, что показать приезжему туристу. Сотни памятников истории Крымской и Великой Отечественной Войны, музеи и панорамы, прекрасные образцы архитектуры и неповторимые природные красоты. Не стоит забывать про россыпь пляжей в самом городе и окрестностях, которые могут удовлетворить запросы самого требовательного туриста.

Название данной экскурсии звучит так: «Большое путешествие по Севастополю». В нашем путешествии, я предлагаю ознакомление с городом героем – Севастополем. Экскурсия занимает около 9,5 часов, она направлена на школьную, студенческую или молодежную аудиторию, экскурсанты которой находятся в летних оздоровительных лагерях, студенческих трудовых отрядах и базах отдыха.  Экскурсию можно заказать с любой точки Крымского полуострова по телефону. 

Для того что бы создать новую экскурсию определяем ее цель и задачи. Цель экскурсии – культурно-просветительная, а основные задачи – повысить уровень знаний по истории, архитектуре, литературе и другим отраслям, а также ознакомление с достопримечательностями города. По форме проведения – это обзорная многоплановая экскурсия.

Для изучения и накопления материалов по экскурсии «Большое путешествие по Севастополю» я использовала историческую и документальную литературу, интернет, различные брошюры, прессу.

Литература, использованная для изучения материалов экскурсии «Большое путешествие по Севастополю»  представлена в таблице 1.
ЗВІТ про виробничу практику з економіки аграрних підприємств

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 49 стор.


Змiст:

1. Характеристика природних та економічних умов господарства, його розмірів, структури та спеціалізації

2. Розвиток і економічна ефективність використання ресурсного потенціалу

3. Розвиток та економічна ефективність основних галузей рослинництва

4. Розвиток та економічна ефективність основних галузей тваринництва

5. Розвиток та ефективність підсобних виробництв і промислів

6. Розвиток та ефективність виробничої і соціальної інфраструктури

7. Розвиток різних форм власності і господарювання

8. Взаємовідносини господарства з іншими підприємствами і організаціями АПК. Ринкові відносини

9. Участь практиканта в економічній роботі та інших сферах діяльності господарства

10. Висновки та пропозиції

11. Додатки

Додаток 1 Карта

Додаток 2 ЗвітністьВисновок:

Мною було проаналізована робота бази практики (МСП «Мрія») і зроблено наступні висновки.

За період з 2013 по 2015 роки валова продукція в порівнянних цінах 2000 р. зменшилась із 264,89 (тис. грн.) до 258,50 (тис. грн.) або на 2,41%, але потрібно відмітити, що в 2015 році ріст на 21,43% у порівнянні із 2014 роком.

Грошова виручка від реалізації у діючих цінах збільшилась із 963,5 (тис. грн.) до 1682,9 (тис. грн.) або на 74,67%. При цьому площа угідь зменшилась із 431 га до 405 га, ...

Задачі з трудового права

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 7 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Задача 6

 У галузевій угоді працівників освіти було закріплено таке: “Вчителям загальноосвітніх шкіл встановити надбавки у розмірі 20% від посадового окладу”. Дізнавшись про це поло­ження, колектив учителів приватної загальноосвітньої школи “Сонечко” звернувся до директора з проханням встановити і їм такі надбавки. Однак директор відмовив, пояснюючи тим, що школа “Сонечко” є приватною, а вчителі, які в ній викладають, не є членами профспілки, що підписала галузеву угоду.

Чи правомірна відмова директора? Чи поширюється дія галузевих угод на підприємства, установи, організації при­ватної форми власності? Чи поширюється дія угоди па праців­ників, які не с членами профспілки, що підписала угоду?

Задача 7

Романенко, якого було звільнено з посади за система­тичне невиконання без поважних причин обов’язків, покладе­них на нього трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п.3 ст. 40 КЗпП України), звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі.

Суд відмовив йому в цьому на тій підставі, що позивач дійсно систематично порушував трудову дисципліну, і за перше порушення йому було оголошено догану. У своєму рішенні суд, встановлюючи факт систематичного порушення, посилався на п. 22, 23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листоп. 1992 р. № 9 “Про практику розгляду судами трудових спорів”.

Чи може суд посилатися на зазначену постанову? Яка правова природа таких постанов? Чи є постанови Пленуму Верховного Суду України джерелами трудового права України?

 

Задача 8

 Під час вирішення колективного трудового спору, шо виник у ТОВ “Схід”, виявилося, що в колективному договорі цього товариства була закріплена умова, не передбачена чин­ним законодавством України про працю, а саме: розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в усіх випадках має проводитися за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації.

Чи законне включення вказаного положення до колектив­ного договору? Аргументуйте свою відповідь з посиланням на чинне законодавство.

 

Задача 9

Газозварнику Торопову директор заводу понад два роки відмовляв у наданні невикористаних за декілька років днів щорічних відпусток (всього 45 календарних днів) посилаючись на те, що на заводі відсутні висококваліфіковані робітники, які могли б замінити Торопова на такий тривалий час.

Проаналізуйте норми ст. 80 КЗпП України, ст. 11 За­кону України “Про відпустки” та положення Конвенції МОП № 132 про оплачувані відпустки від 24.06.1970 р., зокрема, ст. 9 цієї Конвенції. Як вони співвідносяться між собою? Які норми мають пріоритет у застосуванні?