Архів за Лютий, 2012

Кримінологічна характеристика злочинності сполучена із згвалтуванням

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Загальна кримінально-правова та кримінологічна характеристика зґвалтування

1.1. Зґвалтування у системі статевих злочинів

1.2. Аналіз чинників вчинення згвалтування

2. Кримінологічні риси особистості злочинця-гвалтивніка і жертви зґвалтування

2.1. Основні кримінологічні риси особистості злочинця-ґвалтівника

2.2. Соціально-демографічні та поведінкові особливості жертви зґвалтування

Висновок

Використана література
Завдання з екологічного права

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 17 стор.
Вартiсть: 25 грн.


Змiст:

Завдання 1.

У місті Енськ на підприємстві „Хлорхімсинтез" сталася аварія, в наслідок якої в навколишнє середовище потрапила невстановлена кількість хлору. Від чого на території підприємства загинув сторож та два робітника одного з цехів отримали сильне хімічне отруєння. В наслідок невмілих дій персоналу по ліквідації аварії стався повторний викид хлору, що призвело до отруєння ще двох працівників підприємства та завдання шкоди прилеглому до підприємства лісового масиву. Залишилась ймовірність повторення викидів хлору.

В таких обставинах голова обласної державної адміністрації приймає рішення про оголошення території міста Енськ зоною надзвичайної екологічної ситуації, яке було затверджено обласною Радою. Крім того, на підставі ст. 12 Закону України „Про зону надзвичайної екологічної ситуації", за погодженням з обласним управлінням охорони навколишнього природного середовища було прийнято рішення про тимчасове припинення функціонування на даній території всіх підприємств, у виробничому циклі яких використовується хлор до проведення їх екологічної експертизи на відповідність обладнання всім законодавчим вимогам щодо їх екологічної безпеки.

На  підставі  цього рішення було зупинено діяльність  підприємства целюлозно-паперовий комбінат «ЕнськПапір». Директор комбінату Іваненко не зупинив функціонування підприємства, посилаючись на незаконність таких вимог і те, що його підприємство виконує всі   законодавчі   приписи   екологічної   безпеки.   За   невиконання   рішення   інспектор територіальної   екологічної   інспекції   Громко   склав   протокол   про   адміністративне правопорушення передбачене за невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання   захисту   населення   і   територій  від   надзвичайних  ситуацій   техногенного  та природного характеру у відношенні Іваненка. Одночасно інспектор Громко звернувся до Начальника Енського РВ УМВС про забезпечення правопорядку при зупинці підприємства, через небажання керівництва комбінату виконувати рішення голови облдержадміністрації.

Дайте юридичну оцінку ситуації та правомірності дій кожної особи, що фігурує в даній ситуації. Розгляньте порядок оголошення та режим зон надзвичайної екологічної ситуації. Який порядок припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища?

Завдання 2.

 

Голова фермерського господарства Книш організував добування піску і гравію в руслі малої річки Сула для будівництва господарських споруд для потреб свого підприємства. Крім того, в умовах засухи громадянин Книш з метою створення запасів води для поливу своїх сільськогосподарських угідь самовільно перекрив малу річку Сула земельною греблею. В результаті цих дій інші підприємства, що знаходились нижче за течією не мали змоги проводити зрошувальні роботи та втратили частину врожаю. Представники цих господарств звернулись до дільничного інспектора міліції з проханням роз'яснити законність дій гр. Книша з точки зору виконання вимог природоохоронного законодавства.

Вирішить справу по суті. Якими повинні бути дії дільничного інспектора міліції при виявленні  порушення водного законодавства? Які органи  державної влади здійснюють контроль за дотриманням водного законодавства? Які особливості режиму використання малих річок?

Додаткове запитання:

Дайте характеристику права природокористування та його види. Визначить особливості виникнення, зміни та припинення права спеціального природокористування.

Література
Творческий и жизненный путь Моне

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение

1. Клод Моне – основатель импрессионизма

1.1. Вклад Клода Моне в развитие импрессионизма

1.2.Твореский путь К.Моне

2.1. Новаторство К. Моне как художника. Особенности творческого стиля

2.1. Принцип стиля и художественной техники К. Моне

2.2. Значение творчества Клода Моне

Выводы

Список литературы
Жизнь и творчество Репина

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение

Раздел 1. Илья Репин – великий русский художник: жизнь и творчество

1.1.И. Репин: этапы творческого пути

1.2. Особенности становления И. Репина как художника

Раздел 2. Жанровая и историческая живопись в творчестве И.Е. Репина

2.1. Народовольческая серия картин И. Репина

2.3. Историческая тематика в творчестве И. Репина

2.3. Портретная живопись И. Е. Репина

Заключение

Литература
Творческий и жизненный путь Врубеля

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Введение

1. Михаил Врубель – выдающийся художник серебряного века русской культуры

1.1. Начало творческого пути

1.2. Врубель и Киев

1.3. Московский период творчества

2. Основные темы и направления творчества М. Врубеля

2.1. Религиозная и  сакральная тематика

2.2. Образ демона в творчестве Врубеля

2.3.  Природа и человек в творчестве Врубеля

Заключение

Список литературы
Творчество Булгакова в исследованиях последних лет

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Введение

1. Творческое наследие  М.Булгакова в исследованиях последних лет

1.1. Особенности литературоведческих толкований творчества Михаила Булгакова в современных исследованиях

1.2. Направления современного булгаковедения

2. Жизнь и творчество Михаила Булгакова в современном восприятии

2.1. Михаил Булгаков и его время глазами М. Черкашиной

2.2. Л. Карасев: современное прочтение Булгакова

2.3. Исследование творчества Булгакова Е.А. Яблоковым

2.4. Авторский взгляд на жизнь и творчество великого писателя в «Булгаковской Энциклопедии» Б.В. Соколов

2.5. Рецепция творчества Булгакова С. Иоффе

Заключение

Список литературыВисновок:

Сегодня мало найдется людей, которые бы не знали имя Булгакова. Интерес к биографии и творчеству признанного классика отечественной словесности не угасал никогда - ни во времена его расцвета, ни во времена гонения его произведений, ни в наше время, когда о нем можно говорить открыто. Его произведения печатают миллионными тиражами, переводят на иностранные языки, экранизируют.

Булгаков - один из самых читаемых писателей XX века, теперь его смело можно называть великим, гением, о чем рань...

Становлення понятійного апарату діловодства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

1. Концепція держави загального благоденства

2. Характеристика елітарної та технократичної концепцій держави

3. Етатиська та фашистка концепції держави

Висновок

Література