Архів за Грудень, 2012

Структурно-семантичні особливості топонімів Великобританії

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Топоніміка Великобританії  як розділ ономастики

1.1. Поняття топонімів та їх місце у лексичній системі англійської мови

1.2. Характеристика основних підходів до класифікація топонімів в англійській мові

Розділ 2. Структурно-семантичне  моделювання  англійських  топонимів

2.1. Топонімія Великобританії і регіонів: загальна характеристика

2.2. Структурно-семантичні особливості утворення назв географічних об’єктів в англійській мов

Висновок

ЛітератураВисновок:

Таким чином, під час написання курсової роботи були вирішені основні завдання та досліджено структурно-семантичні особливості топонімів Великобританії.

Дослідити поняття топонімів та їх місця у лексичній системі англійської мови показало, що топонім – окрема назва певного географічного об’єкта. Зрозуміло, що вони є передусім об’єктом вивчення суспільної географії, оскільки виникають у процесі освоєння людиною географічного середовища Землі. Водночас вивчення сукупності топонімів певної ...

СТИЛIСТИЧНЕ ФУНКЦIОНУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ПОРIВНЯННЯ В ТЕКСТI (НА МАТЕРIАЛI СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1

Порівняння як компонент образної системи мови

1.1. Існуючі підходи щодо трактування терміну «порівняння»

1.2. Місце порівняння в системі зображувальних засобів художнього твору

Розділ 2

Дослідження особливостей стилістичного функціонування художнього порівняння в тексті на матеріалі сучасної англійської мови

2.1. Критерії класифікації порівнянь в англійській мові

2.2. Функціонально-синтаксичні особливості порівнянь в англійському художньому тексті

2.3. Засоби  вираження  порівнянь у художньому тексті

Висновок

Використана літератураВисновок:

Отже, здійснений аналіз дає змогу узагальнити результати дослідження.

У процесу аналізу існуючих підходів щодо трактування терміну «порівняння»  було з’ясовано, що порівняння – часткове уподібнення двох об’єктів – є однією з мовних категорій: «Поняття рівності – нерівності, більшого чи меншого ступеня якості, які знаходять своє вираження як у граматичній категорії ступенів порівняння прикметників і прислівників, так і у лексиці і фразеології».

Водночас, у мовленні порівняння тлума...

Культура ресторанного сервісу: аналіз та вдосконалення

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1. Поняттята характерстики культури обслугоування в закладах ресторанного господарства

1.1. Сутність культури обслуговування у закладах ресторанного господарства

1.2. Основні принципи і вимоги до організації обслуговування

1.3. Методи формування стандартів обслуговування

2. Оцінка  культури ресторанного сервісу у ресторані «Харбін» та напрямки її вдосконалення

2.1. Загальна характеристика діяльності ресторану «Харбін»

2.2. Показники культури обслуговування у ресторані «Харбін»

3.2. Удосконалення культури ресторанного сервісу у ресторані «Харбін»

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Сьогодення ставить перед підприємствами ресторанного господарства нові вимоги для ефективного функціонування в сфері послуг. Для ефективної роботи на ринку та втримання існуючих позиції, їм потрібно знайти нові шляхи поліпшення фінансово-економічного стану. Перед підприємствами постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів для успішного існування на ринку ресторанних послуг та підвищення прибутку.

Сучасний ресторан – об’єкт, натхне...