Архів за Грудень, 2017

Явище паронімії в англійській мові та його особливості

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Особливості мовного явища парономії в сучасній англійській мові

1.1. Паронімія як лексико-семантичне явище

1.2. Основні характеристики паронімів англійської мови

Розділ 2. Особливості функціонування паронімів в сучасній англійській мові

2.1. Класифікація паронімів англійської мови

2.2. Структурно-словотворча характеристика паронімів англійської мови

Висновки

Використана література
Английские фразовые глаголы как элемент национальной языковой картины мира

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Введение

Глава 1. Понятие, структура и признаки фразовых глаголов в английском языке

1.1. Фразовые глаголы как особый компонент системы английского языка

1.2. Классификация английских фразовых глаголов

1.3. Признаки английских фразовых глаголов

Глава 2. Особенности функционирования английских фразовых глаголов как элемента национальной языковой картины мира

2.1. Особенности структуры фразовых глаголов в английском языке

2.2. Функциональные и когнитивные особенности английских фразовых глаголов

2.3. Особенности функционирования фразовых глаголов как предикатных компонентов английских народных изречений

Заключение

Список литературы
Понятие -ing Form в современной языковой грамматике

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВВЕДЕНИЕ

1. ING FORMЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ

1.1. Ing Formы в английском языке: понятие и общая характеристика

1.2. Особенности развития и характеристика  ing Form в английском языке

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ -ING FORM  В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

2.1. Особенности употребления -ing Form

2.2. Семантика производных на -Ing в современном английском языке

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯВисновок:

Таким образом, данная курсовая работа посвящена проблеме ing Form в современной английской грамматике (при­частия настоящего времени, герундия и отглагольного существительного) и представляет собой их сопоставительный анализ с учетом исторического развития, специфики функционирования и семантико-синтаксических сфер употребления.

Герундий – термин традиционной латинской грамматики, обозначающий специфическое для латинского языка образование: отглагольное имя действия, по своим с...

ЗАХИСТ ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Понятійний апарат дослідження

1.2. Сутність процесу захисту документної інформації

1.3. Документообіг як об`єк захисту: сутність, складові

1.4. Основні напрямки захисту інформації на підприємстві

1.5. Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Сучасні підходи до оплати праці на комерційних підприємствах

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти системи оплати праці на сучасному підприємстві. 5

1.1. Поняття оплати праці, її значення для ефективної діяльності підприємства. 5

1.2. Загальна характеристика систем оплати праці 9

1.3. Тенденції розвитку системи оплати праці в сучасному світі 14

Розділ 2 Дослідження системи оплати праці на ПАТ «Запорізький механічний завод». 19

2.1 Загальна характеристика підприємства та аналіз його техніко-економічних показників. 19

2.2 Аналіз оплати праці ПАТ «Запорізький механічний завод». 23

2.3. Аналіз системи стимулювання персоналу на  ПАТ «Запорізький механічний завод». 26

Розділ 3. Шляхи та пропозиції удосконалення системи оплати праці персоналу ПАТ «Запорізький механічний завод». 32

3.1. Особливості формування ефективної системи оплати праці на підприємстві 32

3.2. Розробка перспективної системи оплати праці на ПАТ «Запорізький механічний завод». 35

ВИСНОВКИ.. 42

ЛІТЕРАТУРА.. 44

ДОДАТКИ.. 47

 Висновок:

У сучасних умовах система оплати праці має для промислового підприємства велике соціально-економічне значення. Для забезпе­чення її гнучкості на підприємстві доцільно за­стосовувати стратегічний підхід, що полягає в розробці стратегії формування системи опла­ти праці, тобто напряму дій, спрямованих на досягнення цілей системи оплати праці щодо забезпечення підприємства персоналом, його збереження та мотивування відповідно до стратегічних завдань підприємства і його ре­сурсних можливостей.

...

Контрольна з міжнародної економіки, варіант 16

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Транспортне забезпечення міжнародних зв’язків

2. Оцінка вартості цінних паперів

Практичні завдання

ЛітератураВисновок:

 

 Власник кавової плантації з Бразилії хоче продати N тон кави по Р тис. дол. за 1 тону, а фірма-переробник з США – купити цю каву за вказаною ціною, але має тимчасові проблеми фінансового характеру, проте сподівається вирішити їх через 5 місяців. Проте за цей час кава може бути продана або можуть підвищитися ціни на неї. Бажаючи застрахуватись, фірма пропонує власнику гасієнди укласти контракт, згідно з яким власник бере на себе зобов’язання чекати 5 місяців, а фірма сплачує за ч...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З дисципліни “менеджмент продуктивності” варіант 16

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 13 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

І. Теоретичне питання: Методологічні основи багатокритеріального методу вимірювання результативності /продуктивності.

ІІ. Задачі

ІІ.1.

ІІ.2.

ІІ.3.

ІІ.4.

Список джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Працюємо з 2004 року. Тел.: 050-102-29-21  natvik78@yandex.ru

...