Архів за Червень, 2014

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Облiк i звiтнiсть в оподаткуваннi» Варіант 19

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.


Змiст:

19. Система оподаткування операцій з фізичним особами єдиним соціальним внеском та моделі обліку

Задача 19.1

Скласти кореспонденцію рахунків по операціях, сформувати податкові доходи та витрати, визначити фінансовий результат до оподаткування та витрати з податку на прибуток; оподаткований прибуток та зобов’язання з податку на прибуток.

1. Використані малоцінні швидкозношувані предмети на потреби бухгалтерії 320 грн

2. Нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту 2200 грн

3. Оприбутковано надлишок запасних частин виявлений в результаті інвентаризації 270 грн

4. Нараховано рекламній фірмі за рекламні послуги, в т.ч. ПДВ 540 грн.

5. Реалізовано паливо :

собівартість 700 грн.

вартість реалізації 900 грн

*ЄСВ - 38,3%

Задача 19.2

Яка сума податкового кредиту з ПДВ, якщо за звітний період надійшли будівельні матеріали в рахунок попередньої оплати попереднього місяця 90 000 грн., в т.ч. ПДВ, отримано послуги з оренди будівельного крану 24 000 грн. в т.ч. ПДВ, сплачено за підрядні роботи з електричної частини 36 000 грн. в т.ч. ПДВ.

Задача 19.3

Розрахувати суму утримань із заробітної плати, суму до видачі, суму нарахувань на заробітну плату, та скласти кореспонденцію рахунків на усі ці суми. Якщо сукупний дохід працівника за звітний місяць складає 1389 грн., в т.ч. Оплата лікарняних за 3 дня в сумі 160 грн. Працівник працює у відділі кадрів

Список використаних джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Звiтнiсть пiдприємств II» Варіант 19

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 12 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Завдання

1 З урахуванням дії законодавчих актів щодо фінансової і податкової звітності та звітності з ЄВСС з 01.01.2011 р., з 01.01.2012, змін та доповнень протягом 2011-2012 років необхідно виконати наступні завдання ( при розрахунках студент може частково використати матеріали своєї контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємств»):

1) визначити податкові різниці та їх відповідно зафіксувати з урахуванням дії ставки податку на прибуток 21% ( таблиця 2), а з 01.01.2013 року – 19%;

2) заповнити повністю оборотний баланс рахунків бухгалтерського обліку за 2012 рік ( таблиця 3);

3) заповнити нижче вказану форму фінансової звітності згідно з означеним варіантом ( за даними оборотного балансу та даними журналу господарських операцій);

19-й варіант – форма № 2-мс та додаток 8 до податкової декларації з ПДВ;

4) описати порядок регулювання та заповнення вказаної у відповідному варіанті форми податкової звітності (можна з наведеним прикладом, без зв’язку із журналом господарських операцій).

Вихідні дані:

Контрольна робота містить однакові інформаційні джерела для її виконання, крім внесків відрахувань на соціальне страхування у операції 3, що унеможливлює однаковість розрахунків витрат, фінансового результату, розподілу прибутку та інших показників балансу та звіту про фінансові результати. Форми звітності заповнюються із сучасними змінами, тобто на дату виконання контрольної роботи, для чого можна скористатися ресурсами сайту «Бухгалтер 911»; податок на прибуток розраховується за ставкою 21% (такий діє протягом 2012 року); з 01.01.2013 року ставка 19%. При цьому студент може скористатися окермими розрахунками з контрольної роботи до дисципліни «Звітність підприємств», але при цьому звертається увага на нормативно-законодавчі зміни у 2012 році та у першому півріччі 2013 року.

ТОВ «Перемога» є виробничим підприємством, знаходиться на звичайній системі оподаткування, тобто сплачує податок на прибуток та ПДВ за чинним законодавством.

Для виконання завдання наводяться однакові для всіх варіантів вихідні дані. Однак необхідно звернути увагу на розмір ЄВСС (обирається за останньою цифрою залікової книжки студента), що вплине на показники фінансової та податкової звітності підприємства.Висновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота З дисципліни «Податкова система» Варіант №21

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 15 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

21. Пряме оподаткування, його стан та перспективи розвитку в Україні

46. Ухилення від сплати податків як складовий елемент тіньової економіки

Практичне питання № 21

За даними таблиць 2 та 3 необхідно визначити обов’язкові платежі, які підприємство повинно перерахувати до державного та місцевого бюджетів у вересні поточного року, а саме:

- податок на додану вартість;

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб;

При цьому необхідно врахувати наступне:

1. За умови відсутності у таблиці 1 ставок податку необхідно використовувати діючі ставки обов’язкових платежів.

2. Оплата зовнішньоекономічного контракту здійснюється у вільноконвертованій валюті.

3. Величина прожиткового мінімуму для працездатної особи на 01.01 поточного року становить 1200 гривень.

4. Податок на доходи фізичних осіб необхідно визначити для трьох, вказаних у таблиці 2 осіб (господарська операція №3), при цьому необхідно врахувати, що на вихованні у Шевченко О.В. знаходиться четверо дітей віком до 18 років, Безанюк А.М. є чорнобильцем І категорії, а Кравченко В.В. інвалідом Великої Вітчизняної війни 1 групи.

5. Для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод розрахунку сум відрахувань

Таблиця 2. – Види господарських операцій та їх вартісний показник.

Назва господарської операції

Номер варіанту

21

1. Відвантажено продукції (з ПДВ) на суму, тис. грн.

480

2. Оплачено рахунок за послуги звя’зку, отримані у серпні поточного року (з ПДВ) тис. грн.

0,7

3. Нараховано заробітну плату, тис. грн., в т.ч.

130

4. Надійшли кошти за продукцію, яка була відвантажена у червні поточного року (з ПДВ), тис. грн.

21

5. Отримано аванс (з ПДВ), тис. грн.

90

6. Відвантажено продукцію (з ПДВ) на суму, тис. грн.

300

7. Отримано відсотки за депозитною угодою із комерційним банком, тис. грн.

90

8. Прибуток від торгівлі цінними паперами, тис. грн

50

9. Вартість придбаних патентів, тис. грн.

15

10. Надійшли на склад матеріали вартість яких з ПДВ становить, тис. грн.

72

11. Отримано безповоротню фінансову допомогу на суму, тис. грн.

50

12. Надійшла передоплата, з ПДВ, тис. грн.

72

13. Придбано основних фондів, з ПДВ, тис. грн.

90

14. Реалізовано основних фондів, з ПДВ, тис. грн.

54

15. Відвантажено за зовнішньоекономічним контрактом продукції, митна вартість якої становить, тис. грн.

180

16. Витрати на капітальний ремонт становлять,з ПДВ, тис. грн.

36

17. Варстість придбаних погслуг, повязаних з авиробництвом продукції, тис. грн

90

18. Залишкова вартість основних фондів становить, тис. грн., в т.ч.:

- 3 група

- 4 група

- 5 група

- 6 група

130

100

90

12

19. Величина отриманих штрафів від інших субєктів господарювання, тис. грн

40

20. Обсяги сплачених штрафних санкцій, тис. грн

90

21. Прямі матеріальні витрати, тис. грн

400

19. Оподатковуваний прибуток (+), збиток (-) попереднього звітного періоду, тис. грн.

-50

 

№ варіанта

Обсяги нарахованого доходу у звітному періоді

Шевченко О.

Безанюк А.

Кравченко В.

21

3300

4000

3600

ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

Контрольна робота з дисципліни «Мiсцевi фiнанси»

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Теоретична частина

21. Шляхи вдосконалення бюджетного планування

48. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом

75. Розподіл прибутку підприємств

Практична частина

Задача 1

У періоді, що передує плановому, ДКП «Київелектротранс» перевезе 428000 тис. пасажирів, у тому числі 207000 тис. пасажирів платно і 221000 тис. пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду. При цьому по абонентних талонах буде перевезено 80000 тис. пасажирів, вартість абонентського талону складає 0,73 грн, а по проїзних квитках буде перевезено 127000 тис. пасажирів, вартість яких складає 9 грн. Собівартість перевезень складає 2356 тис.грн на рік.

У плановому періоді кількість пасажироперевезень збільшиться на 104,91%. Визначити прибуток ДКП «Київелектротранс» у плановому періоді, втрати від безплатного перевезення пасажирів, та надходження до бюджету від прибутку підприємства.

Задача 2

У місті Львові за 2012 рік побувало 1673 тис. гостей. Серед гостей 1200 тис. залишались більш ніж на один день, решта 473 тис. відвідували місто на автобусах екскурсійним туром. З 1200 тис. гостей 1,7 тис. приїздили у відрядження, 51 тис. діти та 386,1 тис. на відпочинок у санаторії. Визначити суму туристичного збору.

Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору.

ЛітератураВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА По дисципліні «Облiк в зарубiжних країнах»

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 6 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1. Охарактеризувати континентальну систему обліку

Варіант 1. Тема задачі “Визначити в обліку 3 методи оцінки ТМЗ за періодичною системою”.

Оцінка запасів

Корпорація “Аріс Контіс” має таку інформацію про придбання та використання матеріалів за півроку.

Таблиця 6 - Дані для системи постійного та періодичного обліку запасів

Дата

Показник

Вимір

2 січня

Залишок

3000 одиниць по 10 дол.

15 січня

Надходження

820 од. по 11 дол.

29 січня

Видаток

1600 од.

4 лютого

Надходження

900 од. по 13 дол.

25 лютого

Надходження

700 од. по 13, 5 дол.

10 березня

Видаток

1940 од.

10 квітня

Видаток

780 од.

6 травня

Надходження

1500 од. по 14 дол.

10 червня

Видаток

900 од.

Визначити собівартість витрачених матеріалів і залишок на 30 червня, використовуючи методи FIFO, LIFO та середньозваженої оцінки за системою періодичного обліку (варіант 1) запасів.

Список джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...

Аналіз необоротних активів підприємства

Тип роботи: Курсова
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.Теоретичні основи аналізу необоротних активів підприємства

1.1. Мета, основні завдання та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів

1.2. Методика аналізу необоротних активів

1.3. Загальна характеристика суб’єкта господарювання

2. Аналіз необоротних активів підприємства

2.1. Аналіз складу, структури та динаміки необоротних активів

2.2. Аналіз нематеріальних активів

2.3. Аналіз основних засобів

2.3.1. Аналіз складу, структури та динаміки основних засобів

2.3.2. Аналіз руху та технічного стану основних засобів

2.3.3. Аналіз ефективності використання основних засобів

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у даній курсовій роботі були проаналізовані теоретичні та практичні аспекти управління активами підприємства, а також розроблені шляхи підвищення ефективності їх використання.

У першому розділі курсової роботи було з’ясовано, що аналіз стану та структури необоротних активів підприємства передбачає оцінку динаміки їх загального обсягу і складу, ступеню їх придатності, інтенсивності

оновлення і ефективності використання. Аналіз здійснюється з метою виявлення можливих ре...

Контрольна робота по дисципліні «Аудит» Варіант №1

Тип роботи: Контрольна
Об'єм: 14 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

1.Характеристика складових елементів аудиторського висновку

2.Провести аудит юридичного статусу суб’єкта господарювання

3.Ситуаційне завдання.

Підприємство придбало періодичні видання з питань законодавства з оподаткування та бухгалтерського обліку на суму 1200грн. У поточному обліку факт придбання підприємство відобразило на рахунку «Основні засоби». Вкажіть, які документи аудитор перевірив, зміст порушення, їх наслідки та дії аудитора в цій ситуації.

Список використаних джерелВисновок:

Виконуємо на замовлення будь-які розрахункові чи теоретичні контрольні, курсові та дипломні роботи для студентів Хмельницького Національного Університету (у т.ч. для дистанційної форми навчання). Гарантуємо супровід до заліку) Досвід роботи – 12 років. Тел.: 050-102-29-21, 096-943-16-46 natvik78@yandex.ru

...