перейти на сайт>>

Адаптація підприємства у конкурентному середовищі

ID роботи: 6849
Тип роботи:
Об'єм: 51 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Адаптація підприємства у конкурентному середовищі

1.1. Поняття,  сутність та принципи категорії «адаптація підприємств»

1.2. Характеристика видів та стратегічних цілей адаптації підприємств у конкурентному середовищі

Розділ 2. Характеристика ринкового середовища підприємства

2.1. Місце знаходження підприємства, його організаційно правова форма, організаційна та управлінська структура

2.2. Характеристика зовнішнього середовища

2.3. SWOT-аналіз

2.3. Аналіз факторів навколишнього середовища підприємства

2.3.1. Аналіз параметрів попиту

2.3.2. Аналіз постачальників підприємства і підтримуючих галузей

2.5. Оцінка фінансів підприємства

Розділ 3. Проектна частина

Висновки і пропозиції

Література

ДодаткиВисновок:

За період аналізу діяльності ПНВП «Спецпромавтоматика» із 2011 по 2013 рр. спостерігається збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції на 117,43 %, промисловий персонал збільшився на 58,67 %, продуктивність праці зросла на 37,04 %.

Переважну частину займає дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги 94,14 % в 2011 р. та 95,09 % в 2013 р.

ПНВП «Спецпромавтоматика» не покриває власними оборотними коштами всі запаси і витрати організації , підприємство залежить від зовнішніх кредиторів, що показують коефіцієнти автономії та фінансової залежності.

За період з 2011 по 2013 році корисний фонд робочого часу збільшився на 111,58% за рахунок збільшення чисельності робітників та середнього часу роботи. Із позитивних тенденцій відмітимо збільшення невідпрацьованого часу меншими темпами ніж відпрацьованого часу.

На ПНВП «Спецпромавтоматика» проводяться щорічні професійні атестації співробітників структурних підрозділів і їх керівників.

За 2013 рік пройшли підвищення кваліфікації 4 особи в тому числі 2 керівника та 2 професіонали. Слід приділити увагу навчанню технічних службовців.

В цілому на підприємстві значно збільшилась плинності кадрів на 339,09%, спостерігається збільшення коефіцієнтів з прийняття кадрів та із звільнення кадрів причому коефіцієнт з прийняття кадрів більше коефіцієнту із звільнення кадрів, що спричиняє ріст облікової кількості штатних працівників.

Доход (виручка) від реалізації на одного працюючого значно зросла на 167,68%, а на одного робітника на 165,24%, трудомісткість одиниці продукції впала на 73,04%, зарплато місткість 100% , значно виріс коефіцієнт плинності кадрів, треба проводити заходи по оптимізації руху кадрів на ПНВП «Спецпромавтоматика».

Тривалість робочого дня в 2013 році зменшилась на 0,61%, а кількість відпрацьованих днів одним робітником збільшилась на 1 день або на 0,4%. При цьому середньорічний виробіток одного працівника збільшився на 11,04%, а одного робітника на 17,18%, тому що темп росту чисельності працівників 12,26%, менше темпу росту чисельності робітників 6,38%. А середньоденний виробіток одного робітника збільшився на 17,5%, таким чином можливо констатувати, що продуктивність праці на ПНВП «Спецпромавтоматика» зросла у порівнянні із 2012 роком.

На ПНВП «Спецпромавтоматика» використовується тарифна система оплати праці її основою є тарифні системи і схеми посадових окладів. Тарифна система оплати праці працівників фірми розробляється з урахуванням тарифно-кваліфікаційних довідників і існуючої системи гарантій (не тільки державних) в цій області.

Соціальна політика підприємства є ефективною, та відповідає сучасним вимогам, але треба більше уваги приділяти професійному навчанню робітників підприємства.

На основі аналізу сильних слабких сторін  у третьому розділі були розроблені пропозиції щодо удосконалення управління професійною підготовкою ПНВП «Спецпромавтоматика».

Створення  культури, яка буде орієнтована на інновації, відпові­дальне ставлення до споживачів, постійне самовдос­коналення кожного найманого працівника неможливе без організації тих чи інших форм навчання персона­лу. У зв’язку із цим вагоме значення має створення корпоративних навчальних центрів, які покликані за­безпечувати не тільки передачу необхідних працівни­кові знань і навичок, а й ознайомлювати персонал із цінностями і принципами діяльності підприємства, підвищувати лояльності працівників до компанії та при­скорювати адаптацію персоналу. Розрахунки, проведені у третьому розділі дипломної роботи підтвердили ефективність впровадження корпоративного навчального центру на ПНВП «Спецпромавтоматика».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: