перейти на сайт>>

Административно-правові санкції

ID роботи: 4975
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1.Адміністративно-правові  санкції: питання їх правової природи

1.1. Санкція як структурний елемент юридичної відповідальності

1.2. Підстави застосування адміністративних санкцій

2. Адміністративне стягнення, його види та особливості застосування

2.1. Види адміністративних санкцій

2.2. Накладення адміністративних стягнень

Висновок

Список літературиВисновок:

Таким чином, система адміністративно-правових санкцій – це структурна частка заходів адміністративного примусу, які обумовлені єдиною цільовою спрямованістю, а їх диференціація – характером і видом шкоди, заподіяної адміністративними правопорушеннями.

У  юридичній  науці  санкція  вживається  в  двох  значеннях:  («санкція»,  лат. Santio — непорушна постанова) —  складова  норми  права,  яка  у  разі  невиконання  норми  визначає  заходи  впливу  головним  чином  у  формі  примусу  до  правопорушника,  а   також  застерігає інших осіб від правопорушень. Адміністративна санкція є  «структурним   елементом  адміністративно-правової   норми,   який  передбачає   заходи  державного  впливу  до  порушників   приписів відповідної норми». В іншому розумінні санкція є конкретизованою  мірою   відповідальності  за  певні  правопорушення,  і   лише   в  залежності   від   характеру  правового   регулювання   конкретних  суспільних відносин вона може полягати в заходах адміністративного  (штраф)   чи   дисциплінарного  впливу   (догана);   кримінальному  покаранні (позбавлення волі) чи майнових стягненнях (відшкодування  шкоди).

В ст.24 КпАП, в якій закріплено систему адміністративних санкцій, їх перераховано з врахуванням зростання суворості:

1) попередження;

2) штраф;

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

4) конфіскація такого предмета або грошей, отриманих внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові; 6) виправні роботи;

7) адміністративний арешт. Крім цих стягнень до іноземних громадян і осіб без громадянства може застосовуватися адміністративне видворення за межі України в разі грубого порушення ними правопорядку. Нарешті, ч.3 ст.24 КпАП передбачає можливість доповнення законодавчими актами існуючої системи адміністративних стягнень новими видами.

Підстави притягнення до адміністративної відповідальності та санкції, які накладаються на порушників, визначені чинним податковим законодавством. У той же час притягнення до адміністративної відповідальності за порушення норм податкового законодавства здійснюється у порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення'. Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення - винного умисного або необережного діяння або бездіяльності, яке посягає на суспільні відносини, що охороняються законом, за які законодавство передбачає адміністративну відповідальність.

 Якщо рішення про застосування фінансових санкцій приймається лише на підставі акта перевірки, то для ухвалення постанови про накладення адміністративного стягнення обов'язковою умовою є протокол про адміністративне правопорушення, який має відповідати вимогам ст. 256 КпАП. Протокол підписують працівник податкового органу, який його складає, та порушник. За відсутності протоколу немає і будь-яких правових підстав для накладення адміністративного штрафу.

 Обов'язковою умовою притягнення до адміністративної відповідальності є наявність вини у діях порушника.

Отже,   санкція,  як  частина  норми  права,  є  обов'язковою  передумовою    і    підставою   застосування    будь-якого    виду  відповідальності. А щоб віднести економічні, фінансові чи  штрафні  санкції   до   якогось  одного  конкретного  її  виду,   необхідно  з'ясувати,  частиною  норми якої галузі права  вони  є.  Це  можна  зробити,  якщо встановити регулятивний характер правової  норми  і  характер   правопорушення,  міру  відповідальності  за   нього   і  юрисдикційний орган її застосування.

Серед адміністративно-правових санкцій окрему групу становлять каральні санкції такі, як попередження, штраф, позбавлення спеціального права, адміністративний арешт, виправні роботи, конфіскація, оплатне вилучення. Звертає на себе увагу та обставина, що застосування зазначених заходів адміністративного примусу завжди пов’язано з різними правопорушеннями. Реалізація цих заходів забезпечує досягнення певних цілей, а їх внутрішній зміст складає кара за вчинене правопорушення. Саме ці ознаки дають можливість виокремити дану групу адміністративно-правових санкцій в адміністративні стягнення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: