перейти на сайт>>

Акмеологічний підхід до мотивації й оцінки персоналу

ID роботи: 2609
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і
Психолого-акмеологічні чинники професійної мотивації
1.1. Загальна характеристика акмеологічного підходу
1.2. Акмеологічний підхід у сфері управління персоналом
1.3. Методологічна основа акмеологічного підходу
Розділ іі
Дослідження ефективності використання аккмеологічного підходу до мотивації й оцінки персоналу тов „тд „луганські акумулятори”
2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”
2.2. Аналіз системи управління персоналом
2.3. Використання акмеологічного підходу у процесі мотивації та оцінки персоналу
Розділ ііі
Шляхи удосконалення механізму мотивації персоналу на тов «торговий дім «луганські акумулятори»
3.1. Основні шляхи формування мотивації на підприємстві
3.2. Напрямки удосконалення системи мотивації працівників
Висновки і пропозиції
Список використаної літературиВисновок:

Акмеологічний підхід до дослідження особистості розробив Б.Ананьєв як стратегію комплексного підходу до вивчення людини як індивіда, особистості, суб’єкта діяльності, індивідуальності. Згідно з розробленими принципами індивідуальний розвиток людини виражено в трьох планах: онтопсихологічної еволюції психофізіологічних функцій, у якому людина розглядається як індивід; діяльнісного становлення людини та історії її розвитку як суб’єкта продуктивної діяльності; розкриття своєрідності життєвого шляху людини, її характеристик як особистості. Результатом об’єднання всіх властивостей індивіда, особистості та суб’єкта діяльності є психологічна неповторність людини, її індивідуальність.

Акмеологія – наука, що вивчає закономірності й механізми розвитку людини в період її зрілості та особливо при досягненні нею найвищого рівня розвитку. Міра зрілості людини і так звана вершина цієї зрілості, або “акме” – це багатовимірний стан людини, що охоплює значний у часовому відношенні етап її життя й показує, наскільки людина склалася як громадянин, як спеціаліст у певній галузі діяльності, як особистість – бідна чи багата своїми зв’язками з навколишньою дійсністю. Цей стан не є статичним, а навпаки, відрізняється більшою або меншою варіативністю й змінюваністю. Соціальна акмеологія є однією з прикладних галузей акмеологічного знання. Вона вивчає розвиток професіоналізму, зрілості, компетентності в соціальній сфері.

Визначаючи акмеологію як науку про «закономірності розвитку людини, досягнення створювальної діяльності самореалізації творчого потенціала», Н.Кузьміна виокремлює як предмет акмеологічних досліджень цілеспрямовану особистість на етапі продуктивної зрілості, коли найбільш успішно проходять процеси самовиховання, самоосвіти, самовдосконалення.

Отже, як показує досвід, акмеологія впевнено заявила про себе й довела перспективність подальшого розвитку управлінської акмеології.

Саме акмеологічний підхід, акмеологічні знання, критерії, методи, моделі та технології повинні знайти широке застосування і в Україні в системі оцінювання державних службовців, плануванні професійної кар'єри, у створенні індивідуальних програм професійного зростання та саморозвитку державних службовців, у практиці підготовки управлінських кадрів.

Отже, на основі викладеного матеріалу можна зробити такі висновки:

1. Мотиваційна сфера особистості є досить динамічним утворенням, що змінюється відповідно до власних диспозицій, уподобань і переконань, впливу ситуаційних чинників і поставлених завдань.

2. Мотивація є не лише спонукальним, але й регулюючим компонентом поведінкового акту.

Мотивація не є рівномірним процесом, який від початку до кінця пронизує поведінку індивіда, членів спільноти. Вона формується на основі тих різнорідних процесів, які здійснюють функцію саморегуляції на окремих фазах поведінки. Від мотивації залежить, як і в якому напрямку будуть використовуватися різноманітні функціональні здібності. Мотивацією пояснюється вибір між різноманітними можливими діями, між різноманітними варіантами сприйняття і можливим змістом мислення, крім того не пояснюється інтенсивність та наполегливість вибраної діяльності та досягнення її результатів.

Поліпшення умов праці - одна з найгостріших проблем цього часу. На етапі переходу до ринку зростає значимість умов праці як одної з найважливіших потреб людини. Новий рівень соціальної зрілості заперечує несприятливі умови робочого середовища. Умови праці є не тільки потребою, а й мотивом, який примушує працювати з певною віддачею, можуть бути одночасно фактором і наслідком певного виробництва праці і його ефективності.

Вітчизняна та світова практика знає безліч способів впливу на мотивацію конкретної людини. Варто зауважити, що способи забезпечення ефективного впливу на мотивацію трудової діяльності не є сталими. Більше того, той самий чинник, який сьогодні мотивує конкретну людину до інтенсивної ефективної праці, завтра може сприяти зниженню мотиваційних настанов. Це ще один доказ принципової важливості вивчення потреб людини, її настанов, бажань, пріоритетів для розробки дійових заходів впливу на поведінку кожного працівника.

На основі проведеної роботи було здійснено теоретичне обґрунтування та практичне дослідження питань удосконалення мотивації працівників ТОВ «Торговий дім «Луганські акумулятори».

На підприємстві застосовують як матеріальні, так і нематеріальні методи мотивації персоналу. До матеріальних відносяться: преміальна система, додаткові виплати. До нематеріальних - ковзаючий робочий графік, заохочення вільним часом, створення комфортабельних робочих місць та інформованість колективу про ефективність діяльності підприємства.

Але в 2009 році порівняно з 2008 роком продуктивність праці зросла на 51%, а фонд заробітної плати лише на 13%, отже на підприємстві спостерігається недостатня мотивація праці, тому, що вони повинні зростати пропорційно.

Отже, щоб успішно розвиватись і функціонувати, організація повинна управляти плануванням, прогнозуванням, набором, відбором, оцінкою, винагородою, навчанням, адаптацією та мотивацією персоналу; тобто створювати, удосконалювати методи, процедури та програми організації цих процесів. В сукупності, ці методи, процедури та програми являють собою систему мотивації персоналу.

Можна зробити висновки, що комплексне використання методів нематеріального стимулювання персоналу дозволить менеджерам підприємства уникнути багатьох конфліктних ситуацій. А також створить умови для переходу на новий більш вищий рівень трудових відносин. Та окрім цього налагоджений механізм нематеріальної мотивації персоналу позитивно вплине на ефективність праці співробітників ТОВ «Торговий дім «Луганські акумулятори», що в свою чергу позначиться на всіх процесах та результатах діяльності підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: