перейти на сайт>>

Актуальність проблеми припинення кримінальних справ

ID роботи: 8234
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні аспекти проблеми припинення кримінальних справ

1.1. Поняття і сутність інституту закриття кримінальної справи

1.2. Закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності та презумпція невинуватості

1.3. Характеристика підстав закриття кримінальної справи

2. Умови та процесуальний порядок припинення провадження у кримінальній справі

2.1. Особливості припинення кримінальної справи у разі відсутності складу злочину

2.2. Відсутність події злочину як підстава для припинення  кримінальної справи

2.3. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження

Висновки

ЛітератураВисновок:

Значення інституту припинення кримінальних справ не можна недооцінювати. В умовах правової реформи, яка проводиться в Україні, пріоритет­ним є захист прав, свобод і законних інтересів кожної особи, а от­же, обов’язок держави - захистити суспільство і громадян від зло­чинних посягань - набуває особливого значення.

На підставі проведеного дослідження можемо стверджувати, що інститут закриття кримінальної справи розвивався як комплексний правовий інститут, оскільки законодавець на всіх етапах його розвитку пов’язував перед умови й порядок закриття справи з різними підставами, насамперед – звільнен­ням від кримінальної відповідальності, а згодом реабілітуючими та формаль­но-процесуальними підставами, кожного разу ускладнюючи чи, навпаки, спро­щуючи процесуальну форму прийняття такого рішення, залежно від конкретних кримінально-правових підстав.

Закриття кримінального провадження є одним з найважливіших актів судочинства, через який забезпечується вирішення вказаного у ст. 2 КПК України завдання охорони прав та законних інтересів учасників.

Припинення кримінальної справи є одним із способів її остаточного вирішення. Справа має закриватися після всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки органом дізнання, слідчим, прокурором всіх зібраних і перевірених доказів. Законне й обґрунтоване закриття кримінальної справи забезпечує:

виконання завдання кримінального процесу,яке полягає втому, щоб жодна невинна особа не була притягнута до кримінальної відповідальності та засуджена;

незастосування кримінального покарання до тих осіб, які винні у вчиненні злочинів, що не становлять великої суспільної небезпеки і можуть бути виправлені та перевиховані шляхам застосування заходів адміністративного впливу, або до осіб, які перестали бути суспільно небезпечними.

На практиці виникають пи­тання і щодо правильної кримінально-правової (а відтак згодом - і кримінально-процесуальної) оцінки деяких фактичних обставин як таких, що можуть виключати наявність складу злочину.

Говорячи про обста­вини, які виключають наявність складу злочину, можна мати на увазі насамперед відсутність хоча б одного з елементів складу злочину.

Необґрунтоване закриття кримінальної справи шкодить боротьбі зі злочинністю, дозволяє уникнути покарання особам, винним у вчиненні злочину, обмежує права та законні інтереси осіб, які постраждали від злочину.

Згідно з ч. 3 ст. 284 КПК України з підстав, визначених пунктами 1, 2, 4, рішення про закрит­тя кримінального провадження приймається слідчим і тільки у тому разі, якщо в цьому кримі­нальному провадженні жодній особі не повідом­лялось про підозру. Про закриття кримінального провадження слідчий складає постанову, в якій формулює й обґрунтовує висновок про його закриття. Постанова повинна відповідати вимо­гам ч. 5 ст. 110 КПК України.

Закриваючи кримінальне провадження, необхідно правильно застосовувати кримінальний та кримінальний процесуальний закони України. Правильне застосування закону виражається в точній кваліфікації діяння та суворому дотриманні всіх положень КК і КПК України. Виконання ж вимог КПК України – важлива гарантія правильного здійснення кримінального провадження.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: