перейти на сайт>>

Актуальні проблеми оцінювання ефективності персоналу українських банків

ID роботи: 7424
Тип роботи:
Об'єм: 47 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Оцінювання ефективності персоналу  як інструмент сучасної кадрової політики комерційних банків

1.1. Характеристика теоретичних підходів до оцінювання ефективності банківського персоналу

1.2. Мета та завдання та основні складові оцінювання персоналу сучасної банківської установи

1.3. Характеристика основних методів оцінки банківського персоналу

Розділ ІІ. Формування механізму  оцінювання персоналу українських банків

2.1. Аналіз практичного застосування методик кількісної оцінки ефективності персоналу в сучасних українських банках

2.2. Хараткеристика особливостей  методик якісної оцінки ефективності персоналу в сучасних українських банках

2.3. Проблеми використання прикладних методик періодичної оцінки банківських працівників, розроблених і впроваджених рядом комерційних банків

Розділ ІІІ. Удосконалення методичних аспектів оцінювання ефективності персоналу українських банків

3.1. Пропозиції щодо проведення дифереційованої оцінки різних категорій працівників банківської установи

3.2. Використання результатів оцінки у процесі розробки системи мотивації працівників банківської установи

Висновки

Використана літератураВисновок:

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що в банківській сфері не існує єдиного загальноприйнятого підходу до визначення ефективності праці. Враховуючи те, що банківська праця пов’язана з динамізмом та складністю банківських процесів, інтелектуальністю та високим рівнем внутрішньобанківської спеціалізації, то існує багато різноманітних факторів, які впливають на її ефективність. Специфіка банківської діяльності вимагає нових, нетрадиційних підходів до оцінки ефективності праці в банку. З цією метою повинен використовуватися комплексний підхід до розрахунку ефективності праці у банківській сфері, який ґрунтується на побудові інтегральної оцінки з використанням набору показників.

Виходячи з того, що на сучасному етапі розвитку банківської системи України вплив людського фактора на ефективність банківської установи є визначальним, то базовою філософією керівництва має стати принцип: головний капітал банку – це люди і тому їх праця має оцінюватися належним чином. Матеріальне стимулювання в усі часи було вагомим фактором підвищення ефективності праці. Для забезпечення успішної діяльності та процвітання банківської установи не достатньо мати висококваліфікованих працівників, необхідно організувати їх працю таким чином, щоб кожен з них прикладав максимум зусиль для досягнення найвищої ефективності праці. Запропонована автором динамічна модель оплати праці банківських працівників у багатофілійному банку є потужним інструментом підвищення ефективності праці. Вона поєднує опосередковану залежність розміру основної заробітної плати та пряму залежність розміру додаткової заробітної плати від результатів діяльності філій банку. Такий підхід забезпечує концентрацію зусиль філій банку на досягнення найвищих фінансових результатів та стимулювання як колективної, так і індивідуальної праці банківського персоналу.

Проведений аналіз оціночних персонал-технологій, застосовуваних вітчизняними банківськими установами, виявив недостатню системність в їх організації. Незважаючи на те, що в системі менеджменту українських банків присутні практично всі елементи, структурні складові системи оцінки персоналу, рівень їх розвитку та методичного опрацювання різний. Дана «нерівномірність» не дозволяє говорити про них як про систему.

Відсутність комплексної, формалізованої системи оцінки персоналу знижує ефективність даної роботи, рівень достовірності отримуваної інформації і, відповідно, якість прийнятих кадрових рішень. Це говорить про необхідність і актуальність розробки моделі системи оцінки персоналу, яка встановлює взаємодію і взаємозалежність оціночних процедур, видів оцінки, визначає оптимальні підходи до їх побудови.

Серед заходів щодо вдосконалення організації праці необхідно виділити оцінку персоналу та результатів його діяльності. Прогрес розвитку людського суспільства висуває нові вимоги до формування ділових якостей, у тому числі управлінських якостей і своєчасної, точної оцінки їх. Використання комплексної оцінки передбачає її триєдиний склад – оцінка  задоволеності працею, управлінської компетентності та досягнення цілей.

Високий рівень заробітної плати є лише першою умовою залучення фахівця в організацію. Подальша мотивація будується на адекватній оцінці результатів діяльності працівника. Наявність систематичної оцінки є важливою умовою мотивації персоналу. Доведено, що оцінка  результатів праці прямо впливає на трудову поведінку, оскільки здатна впливати на мотиви поведінки людини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: