перейти на сайт>>

Актуальні проблеми сучасної освіти

ID роботи: 1438
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і
Теоретико-методологічні підходи до визначення проблем освіти в сучасній філософії освіти
1.1. Характеристика методологічних орієнтирів сучасної системи освіти
1.2. Розробка проблем філософії освіти в Україні
Розділ іі
Характеристика проблем сучасної освіти та пошук шляхів їх вирішення
2.1. Проблема якості освіти
2.2. Глобалізація і проблеми освіти
2.3. Проблема формування соціальних стандартів освіти
Висновки
ЛітератураВисновок:

Аналіз наукових досліджень в галузі філософії та педагогіки переконливо свідчить, які для сучасного етапу є характерним процес перетворень, динамічних змін і трансформацій, що лежать в основі перехідного періоду. Властивості цього періоду відображаються і в системі освіти, яка становить важливу частину суспільного життя, виконує життєво важливу суспільну функцію і є фундаментальним резервом наближення гідного майбутнього (В.Андрущенко, В.Кремінь, С.Гончаренко, Ю.Мальований, О.Сидоренко тощо).
Виходячи із результатів аналізу суспільних перетворень та динаміки змін сучасних реалій, ми переконуємося у доцільності реформаційних зрушень у системі освіти. На зламі тисячоліть освіта потребує інтенсивної глибинної модернізації, що ініціюється внутрішньою логікою розвитку самої системи освіти, на основі наукового переходу до пізнання людиновимірних нелінійних, відкритих, дисипативних систем відповідно до стрімкого розвитку техногенної цивілізації.
У сучасному філософському вимірі статусу загальнонаукової та трансдисциплінарної концепції набула концепція „складності, що еволюціонує”. У зв’язку з цим методологічною основою реформування освіти, визначення закономірностей перебудови педагогічної системи виступає теорія синергетики, що визначає характерні особливості розвитку системи освіти, якій притаманні функціональна нестабільність, самоорганізація, взаємопроникнення та нелінійність процесів розвитку (В.Горбатенко, В.Кремінь, С.Кримський, В.Лутай, О.Чалий). Це обумовлює значну варіативність розвитку системи освіти, ефективність якої буде ґрунтуватися на аналізі результатів цілепокладання, цілереалізації та ціледосягнення.
Зміна концептуальних підходів до процесу пізнання, усвідомлення природності, об’єктивності дезорганізаційних процесів у суспільному житті і в системі освіти зумовлюють необхідність зміни освітньої парадигми на сучасному перехідному етапі. Зміна парадигми освіти залежить від стратегічних завдань, суспільно-економічних та духовно-ціннісних перетворень, урахування пріоритетів суспільно-економічного, культурологічного та духовного відродження і полягає у визнанні освіти як провідного фактору розвитку особистості. Базисною основою успішної реалізації освітніх нововведень має стати якісна підготовка педагогічних кадрів. Ураховуючи динамічність змін на сучасному етапі, збільшення інформаційного поля, оцінка професіоналізму сучасного фахівця базуватиметься не лише на рівні оволодіння ним професійними знаннями та практичними навичками, але й їх ефективному, творчому використанні у процесі вирішення конкретних завдань, забезпечення продуктивної праці не лише сьогодні, але й у майбутньому.
Більшість науковців і практиків, які працюють у галузі освіти, вважають центральною проблемою реформування освіти саме підвищення її якості
Головним сьогодні є усвідомлення цієї проблеми, розуміння того, що таке якість освіти, чим вона визначається та від чого залежить, як її можна підвищити та чому з таким утрудненням просувається цей процес.
Україна, яка прагне інтегруватися у світовий та європейський простір, не може стояти осторонь глобалізаційних процесів, що відбуваються сьогодні й торкаються майже всіх країн. Проте не слід бездумно „кидатися в безодню» глобалізації, адже відданість уніфікації може згубити не лише національну специфічність, а й країну загалом.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: