перейти на сайт>>

Акціонерні товариства: особливості розвитку в Україні

ID роботи: 1127
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Особливості правового становища акціонерних товариств
1.1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства
1.2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства
1.3. Майно та майнові права в акціонерному товаристві
2. Особливості перетворення акціонерних товариств
3. Проблеми становлення акціонерного товариства
3.1. Тенденції розвитку акціонерних товариств
3.2. Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств
3.3. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств
Висновок
Використана літератураВисновок:

Акціонерне товариство — підприємство створене на основі добровільного погодження юридичних і фізичних осіб (в тому числі іноземних), що об'єднали свої кошти шляхом випуску акцій, з метою здійснення господарської діяльності і отримання прибутку.

Акціонерні товариства (АТ) є юридичними особами, можуть займатися будь–якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України. Вони мають повну господарську самостійність в питаннях вибору форми управління, реалізації продукції, встановлені цін і оплати праці, використання чистого прибутку, несуть відповідальність по своїм зобов'язанням всіма активами.

Акціонерниації передбачає випуск і продаж акцій (цінних паперів), які свідчать про вкладення певної суми грошей у капітал AT і дає право акціонерам на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів. Існують AT закритого типу, акції яких розподіляються серед засновників, і AT відкритого типу, акції яких відкрито продаються й купуються.

Акціонерне товариство — юридична особа, що має свій статут, в якому визначається мета даного товариства, розмір його капіталу, порядок управління.

Вищим органом AT є загальні збори акціонерів. На загальних зборах акціонерів кожний з них володіє кількістю голосів що дорівнює кількості наявних у нього акцій, які дають право голосу.

Найбільш розвинутою формою господарських товариств є акціонерне товариство. Головним атрибутом такого товариства служить акція – цінний папір без встановленого терміну обігу, який свідчить пор пайову участь у статутному фонді товариства, підтверджує членство в ньому і право на участь в управління ним, дає учаснику товариства право на одержання частки прибутку у вигляді дивіденду та участь у розподілі майна за ліквідації товариства.

Акціонерна форма господарювання має істотні переваги: фінансові – створює механізм оперативної мобілізації великих за розміром інвестицій і регулярного одержання доходу у формі дивідендів на акції; економічні – акціонерний капітал сприяє встановленню гнучкої системи виробничо-господарських зв’язків, опосередкованих перехресним або ланцюговим володінням акціями; соціальні – акціонування є важливою формою роздержавлення власності підприємств будь-яких розмірів, перетворення найманих працівників на власників певної частки майна підприємства.

Фінансову структуру капіталу акціонерного товариства утворює співвідношення власного і позикового капіталу. Тенденція переважання власного капіталу в структурі фінансового забезпечення акціонерних товариств в Україні є доволі стійкою, що обумовлене їх низькою інвестиційною привабливістю та слабким розвитком ринкових механізмів і, перш за все, банківської системи та фондового ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: