перейти на сайт>>

Аналізу прибутковості комерційного банку

ID роботи: 452
Тип роботи:
Об'єм: 104 стор.
Вартiсть: 200 грн.


Змiст:

Вступ
1. Економічна сутність фінансових результатів банку, та необхідність їх визначення
1.1. Нормативно–правова база для визначення та управління фінансовими результатами банку
1.2. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
1.3. Структура доходів, витрат банку та їх характеристика
1.4. Прибутковість банку та її зв’язок з фінансовим станом банку
2. Аналіз фінансових результатів на прикладі ЛФ АБ „Київська Русь”
2.1. Аналіз структури, дінамики доходів та чинників які впливають на рівень доходів ЛФ АБ „Київська Русь”
2.2. Аналіз структури, динаміки та факторів, що впливають на рівень витрат ЛФ АБ „Київська Русь”
3. Шляхи удосконалення зростання доходу банків
3.1. Запровадження банківських інновацій як основний шлях до зростання доходу банку
3.2. Збільшення процентного доходу банку за допомогою впровадження нових послуг
3.3. Організаційні підходи до управління банком як джерело підвищення дохідності банку
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Банкiвська система - найбiльш розвинута ланка народного господарства Украёни i э чи не эдиним нашим досягненням. Особливiсть та важливiсть банкiвськоё системи на сьогодi розумiэ кожний освiчений громадянин Украёни. В цiй роботi були розглянутi лише декiлька аспектiв банкiвськоё дiяльностi — капiтал комерцiйного банку та аналiз фiнансових результатiв його дiяльностi на прикладi ЛФ КБ „Київська Русь”, але важливiсть цiэё теми безумовна.

Головний висновок, який можна зробити на основі вищевикладеного, торкається оцінки доходів, видатків та прибутку комерційного банку загалом. Різні показники можуть бути корисні для оцінки діяльності банків і її регулювання.

Розглянуті в роботі методики аналізу доходів, видатків та прибутку комерційних банків, що використовуються в українській практиці і за кордоном, свідчать про те, що всі вони по суті оцінюють одні і ті ж об'єктивно існуючі чинники, що впливають на функціонування банку. Однак всі ці методики відрізняться один від одного безліччю конкретних підходів до обліку цих чинників, набором чинників, системою конкретних оцінних показників, що відображають різні сторони банківської діяльності; оцінкою значущості тих або інших чинників в загальній сукупності і відповідно визначенням їх критеріальних значень; системою угрупування оцінних показників в єдину модель і отримання результату оцінки доходів, видатків та прибутку банку загалом.

Для створення умов стабільної роботи ЛФ КБ „Київська Русь” та банківської системи в цілому, а разом з ними всіх господарських суб’єктів, які є їх клієнтами або потенційними клієнтами в умовах перехідної економіки, необхідно: по-перше, треба зрозуміти, що ж представляє собою фінансовий менеджмент, його сутність і функції, розглянути питання, які вивчаються цією наукою; по-друге, проаналізувати результати діяльності банку та банківської системи в цілому за попередній період і зробити відповідні висновки; по-третє, запропонувати шляхи покращення ситуації з використанням міжнародного досвіду функціонування системи фінансового менеджменту в комерційних банках.

Доход банку має велике значення на тільки для оцiнки ефективностi його дiяльностi, а й для загального аналiзу фiнансового стану, оскiльки прибуток э основним засобом збiльшення власного капiталу банку.

Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою підвищення добробуту працівників банку і т.д. Прибуток банку представляє собою різницю між його валовим доходом і витратами.

Прибутковість та надійність - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку.

Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській діяльності, як операції банку по формуванню доходів, витрат та прибутку, у дипломній роботі ми намагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності одної з філій ЛФ АБ „Київська Русь”. Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами, ми прагнули якнайповніше розкрити класифікацію, склад доходів та витрат комерційного банку,виявити різні тенденції його діяльності.

У першому розділі розглянуто нормативно – правову базу, необхідну для здійснення операцій по визначенню фінансового результату, загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку, структуру доходів, витрат банку і т.д.

У другому розділі ми охарактеризували діяльність ЛФ АБ „Київська Русь”, розкрили етапи бюджетного процесу і т.д.

У третьому розділі ми розглянули шляхи удосконалення збільшення економічної вигоди банку за допомогою інновацій, організаційних підходів до управління банком та інших методів.

Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову дисципліну. Дотримання її має бути обов’язкове всіма суб’єктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які встановлено, можливо стабілізувати банківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Адже саме банки - “кровоносні судини” економічного організму.

Життєздатність і процвітання економіки не може бути без налагодженої банківської системи, яка буде обов’язково працювати прибутково та надійно з постійним ростом прибутків, як це ми мали можливість бачити на прикладі роботи ЛФ АБ „Київська Русь”.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: