перейти на сайт>>

АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

ID роботи: 5160
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність і класифікація активів

1.2.      Методика оцінки активів підприємства

1.3.      Етапи управління активами підприємства

Висновки за розділом 1

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства

2.2. Аналіз структури та динаміки активів

2.3. Оцінка ефективності використання активів підприємства

Висновки за розділом 2

РОЗДІЛ ІІІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Висновки за розділом 3

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у даній курсовій роботі були проаналізовані теоретичні та практичні аспекти управління активами підприємства, а також розроблені шляхи підвищення ефективності їх використання.

На закінчення відзначимо, що більшість сучасних вчених (Бланк І.А., Ковальов В.В., Стоянова Е.С. та інші) під управлінням активами розуміють діяльність підприємства, спрямовану для досягнення поставлених цілей шляхом раціонального використання наявних ресурсів із застосуванням принципів і методів економічного механізму управління.

У першому розділі курсової роботи було з’ясовано, що управління активами підприємства представляє собою систему принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з їх формуванням, ефективним використанням в різних видах діяльності підприємства і організацією їх обороту.

Головна мета управління активами нерозривно пов'язана з головною метою фінансового управління в цілому.

Сучасна економічна теорія в якості головної мети фінансової діяльності підприємства висуває забезпечення максимізації добробуту власників підприємства, що отримує конкретне вираження в максимізації ринкової вартості підприємства. Ця мета дозволяє врахувати чинники часу, дохідності та ризику, інтереси власників підприємства.

Отже, забезпечення максимізації добробуту власників у поточному та перспективному періоді застосовується в якості головної мети і до управління активами. Ця мета досягається при якісному управлінні активами, яке сприяє підвищенню ефективності управління підприємством в цілому.

У другому розділі курсової роботи був проведений аналіз структури, динаміки та ефективності використання активі ПП „Надія”.

Аналіз активі підприємства показав, що найбільшу питому вагу у структурі активів підприємства мають обороні активи, причому їх питома вага збільшилась в 2011 році на 4,4% (6 тис.грн.). Така ситуація є не досить сприятливою, оскільки показує те, що основні засоби вже досить старі, тому що їх первісна вартість майже амортизована.

Показники швидкості обертання оборотних активів на прикладі ПП „Надія” за останні роки характеризуються такими даними. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, кількість оборотів скоротився 3 47,31 до 30,3, при цьому спостерігається зростання коефіцієнту завантаження – 0,02 до 0,03.

Тобто спостерігається тенденція до зростання часу перебування оборотних активів у обороті. В основному ця ситуація викликана зменшенням виручки від реалізації у поточному періоді.

У третьому розділі зазначено, що головна мета управління активами в контексті забезпечення фінансової безпеки підприємства полягає в забезпеченні їх достатності для нормального функціонування підприємства, а також у найбільш ефективному їх використанні у виробничо-господарської діяльності.

При управлінні активами підприємства важлива роль відводиться методу оптимізації співвідношення оборотних і необоротних активів. Така оптимізація спрямована на забезпечення платоспроможності підприємства, його фінансової стійкості і рентабельності. За відповідності даних показників нормативним кордонів можна стверджувати про достатній рівень фінансової безпеки підприємства.

Даний метод управління активами враховує всю їх сукупність і дає повне уявлення про структуру, динаміку та джерела формування активів підприємства, яке є фінансово стійким.

 

 

Для підвищення якості управління оборотними активами в контексті забезпечення фінансової безпеки ПП „Надія” та поліпшення ефективності їх використання необхідна розробка цілої системи заходів, що реалізуються як у внутрішній, так і в зовнішньому середовищі підприємства.

Таким чином, ефективне управління оборотними коштами торговельного підприємства, з врахуванням аспектів його стратегічного розвитку та конкретних тактичних цілей, є цілісним процесом, що передбачає модифікацію та застосування альтернативних концепцій управління капіталом підприємства, а також методів оцінки ефективності його функціонування, адекватних умовам трансформаційної ринкової економіки України.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: