перейти на сайт>>

Аналіз внутрішнього середовища ТОВ “Інтех”

ID роботи: 1306
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні засади дослідження внутрішнього середовища підприємства
1.1. Значення аналізу внутрішнього середовища
1.2. Організаційна структура як основна ланка внутрішнього середовища підприємства
2. Аналіз внутрішнього середовища ТОВ „Інтех”
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Аналіз організаційної структури та безпосереднього оточення підприємства
2.3. Аналіз внутрішнього середовища підприємства
3. Шляхи вдосконалення маркетингового мікросередовища фірми
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

В результаті проведеного аналізу внутрішнього середовища ТОВ „Інтех” було виявлено, що якщо скомпонувати сильні сторони та можливості нашої організації, то основними серед них є:
 ефективна організаційна структура управління з достатньо децентралізованим ступенем реалізації функцій управління;
 високій рівень організації маркетингової діяльності, що забезпечує добрий рівень збуту послуг підприємства;
 використання найсучасніших методів роботи з клієнтами;
 наявність кваліфікованого персоналу;
 стабільна фінансова стійкість підприємства та позитивна динаміка платоспроможності (ліквідності);
 наявність добрих конкурентних переваг у сфері якості надання послуг;
 висока трудова етика персоналу
 висока частка молодих фахівців, що забезпечує потенційну можливість подальшого підвищення продуктивності праці та найбільш повному розкриттю потенціалу працівників;
 високій імідж підприємства;
 відносна статичність конкурентного середовища тощо.
Виходячи з усього вищенаведеного, основними альтернативними стратегіями розвитку ТОВ „Інтех” будуть:
 подальше зміцнення підприємства, посилення конкурентних переваг за рахунок покращення якості надання послуг, розширення асортименту послуг та використання передових технологій роботи з індивідуальним клієнтом;
 залучення висококваліфікованих спеціалістів для роботи на підприємстві;
 подальше поглиблення маркетингових досліджень на підприємстві на різних рівнях (як на регіональному, так і на державному);
 вдосконалення існуючої ОСУ підприємства із включенням до її складу нових структурних одиниць з питань організації маркетингової діяльності та управління персоналом;
 всебічне рекламування послуг підприємства, основане на високому іміджу ТОВ „Інтех” тощо.
Слід зазначити, що всі ці альтернативні стратегії носять наступальний характер, а деякі – є навіть стратегіями „експансії”. Однак з огляду на те, що сфера надання інформаційних послуг підвищує до себе увагу та стає все більш привабливою із року в рік, на нашу думку саме застосування такого типу стратегій дозволить ТОВ „Інтех” зміцнити свої конкурентні переваги та запобігти появі нових конкурентів у перспективному майбутньому своєї діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: