перейти на сайт>>

Аналіз гіпотези Куайна про невизначеність перекладу

ID роботи: 5594
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Аналіз розвитку тези  Куайна про невизначеність перекладу

1.1.Теоретичні підходи до проблеми невизначеності перекладу: загальна характеристика

1.2.. Філософське підґрунтя тези У. Куайна про невизначеність перекладу

Розділ ІІ.  Сутність та значення гіпотези Куайна про невизначеність перекладу

2.1. Принцип невизначеності перекладу у теорії У. Куайна

2.2. Стимульне значення як основа «радикального перекладу» у гіпотезі У.Куайна

Висновок

Використана літератураВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що неперекладність  в перекладі супроводжує незрозумілість, яка служить в якості творчого стимулу для перекладача. Невизначеність також є перекладацьким утрудненням, яке викликане незнанням контексту (життєвого досвіду і системи оцінок, властивих іншомовній культурі). Подолання невизначеності відбувається за допомогою побудови «аналітичних гіпотез» перекладача. В цілому, вирішення проблеми неперекладності постає в перекладацькій діяльності як індикатор якості перекладу.

Розгляд  теоретичних підходів до проблеми невизначеності перекладу показав, що причина  невизначеності перекладу полягає в тому, що не тільки кожна мова має в своєму розпорядженні свою, відмінну від інших мов, картину світу (теорія мовної відносності), але й кожна людина має свої суто індивідуальні уявлення про світ.

У процесі дослідження філософського підґрунтя тези У. Куайна про невизначеність перекладу було з’ясовано, що У. Куайн у своїй філософії свідо­мості продовжує розвиток ідей саме лінгвістичного біхевіоризму, пояснюючи свідомість за допомогою нейрофізіології. Філософ стверджував, що ментальні стани потребують вираження у зрозумілих тер­мінах, які піддаються верифікації, «тому необхідно звернутись до критеріїв поведінки, щоб визначити проблему, для рішення якої ви намагаєтесь звернутись до нейрофізіології». Проте в той же час У. Куайн наголошував, що через зовнішню поведінку себе проявляють не всі ментальні стани. Аналізу та дослідженню підлягає, з точки зору дослідника, лише те, що проявляється назовні через певні типи поведінки.

Аналіз  принципу невизначеності перекладу у теорії У. Куайна дозволяє зробити висновок, що за Куайном, концептуальна схема індивіда спирається на фонову теорію, вона формується в певному середовищі у зв'язку з його індивідуальним досвідом. Научіння мові (придбання коцептуальной схеми), згідно Куайну, суто індивідуально і «варіації в концептуальних схемах людей не обумовлені емпірично». Тобто, по Куайну, адекватність перекладу недосяжна, оскільки не тільки розрізняються картини світи різних мов, але і картини світу кожної окремої людини. У своїй роботі «Слово та об'єкт» («Word and Object») американський філософ на основі пошуку смислів слів під час перекладу показує існування проблеми, що виявляється у мно­жинності варіантів інтерпретацій тексту, й необхідності уникнення непорозумінь, подвійних смислів, помилок вживання, на основі співставлення певної мовної ситуації з типовою поведінкою яка їй відпо­відає.

Характеристика  стимульного значення як основи «радикального перекладу»  показала, що Куайн  вводить поняття стимульного значення, щоб прийняти деякого роду синонімію, але фактично він розвиває досить певну теорію значення і переклад. За Куайном, ми не можемо домогтися успіху в визначеності перекладу (переваги якій-небудь однієї схемі перекладу як найбільш правильної), так як існують відмінності між концептуальними схемами людей, які не обумовлені емпірично. Невизначеність перекладу - це питання про те, скільки варіації, не обумовлених емпірично, може бути в нашій концептуальній схемі. Таким чином, невизначеність перекладу береться з посиланням на емпіричну «ослабленість» теорії (в даному випадку лінгвістичної).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: