перейти на сайт>>

АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХІВ ЇХ ПОГАШЕННЯ

ID роботи: 6012
Тип роботи:
Об'єм: 45 стор.
Вартiсть: 170 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти аналізу довгострокових зобов’язань підприємств в сучасних умовах

1.1. Зобов’язання підприємства: поняття, економічна сутність та класифікація

1.2. Довгострокові зобов’язання та їх роль для функціонування суб’єктів господарювання

1.3. Особливості аналізу та управління довгостроковими зобов’язаннями підприємства

Розділ ІІ. Аналіз довгострокових зобов’язань ПАТ «Луганський електроапаратний завод» і шляхи їх погашення

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Загальна характеристика  зобов’язань ПАТ «Луганський електроапаратний завод»

2.3. Аналіз довгострокових зобов’язань

2.4.. Шляхи погашення довгострокових зобов’язань ПАТ «Луганський електроапаратний завод»

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Відповідно до П(С)БУ 2 «Баланс» зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

П(С)БУ 11 «Зобов’язання» визначені основні вимоги відносно розкриття інформації про наявні зобов’язання на підприємстві. Відповідно до нього зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

З метою бухгалтерського обліку зобов’язання класифікуються на довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов’язання, доходи майбутніх періодів.

Проведений  аналіз сутності поняття «довгострокові зобов’язання» дає можливість зробити висновок про неоднозначність думок вчених щодо поняття та виділити основні характеристики довгострокових зобов’язань:

1) це зобов’язання, під даним терміном в П(С)БО – заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди;

2) термін погашення основної суми заборгованості більший за один рік;

3) на такі суми, як правило, нараховуються відсотки, що входять до складу поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями та підлягають щорічному або щомісячному погашенню.

Довгострокові зобов’язання становлять заборгованість, яку необхідно погасити через рік чи більше, і призначені для інших цілей. Вони використовуються для фінан­сування довгострокових активів.

Провівши аналіз довгострокової кредиторської заборгованості потрібно зазначити, що протягом досліджуваного періоду сума заборгованості залишилася незмінною, проте відбулися зміни в її структурі. Зокрема, основну частку довгострокових зобов’язань підприємства складає інша довгострокова заборгованість. Станом на початок 2012 року вона становила 100% довгострокових зобов’язань.

Розрахунок  показників, що характеризують ефективність політики управління довгостроковими зобов’язаннями показав, що  залежність підприємства від довгострокових зобов’язань поступово зростає.

Це підтверджує нестійкий та нестабільний фінансовий стан підприємства та його залежність від кредиторів.

З метою поліпшення фінансового стану ПАТ «Луганський електроапаратний завод» пропонується провести реструктуризацію по платежах до бюджету. Реструктуризація кредиторської заборгованості дозволить відстрочити частину  інших  довгострокових зобов’язань в сумі   21670 грн. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: