перейти на сайт>>

Аналіз ефективності використання основного капіталу підприємства ПАТ «Укртелеком»

ID роботи: 7458
Тип роботи:
Об'єм: 67 стор.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання основного капіталу підприємства

1.1. Економічна сутність капіталу підприємства

1.2. Характеристика класифікацій(види) складових основного капіталу

1.3. Показники та методи аналізування основного капіталу підприємства

Розділ 2. Практичні аспекти дослідження основного капіталу підприємства ПАТ «Укртелеком».

2.1. Дослідження фінансового стану ПАТ «Укртелеком»

2.2. Аналіз джерел формування основного капіталу ПАТ «Укртелеком»

2.3 Оцінювання ефективного використання основного капіталу ПАТ «Укртелеком»

Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності використання основного капіталу ПАТ «Укртелеком»

Висновки

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Отже, метою курсової роботи було дослідження основного капіталу підприємства ПАТ «Укртелеком». 

В  ході проведеного дослідження встановлено, що нагальним завданням становлення національної економіки України як сучасного високорозвинутого індустріального господарства є відновлення усталеного суспільного виробничого процесу, що потребує, в першу чергу, кардинального посилення уваги до розвитку основного капіталу задля відновлення засобів виробництва, що обумовлюють рівень технічного оснащення виробництва, озброєність праці в національній економіці.

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основного капіталу слугують визначальними характеристиками в окресленні їх значення для здійснення відтворювальних процесів, функціонування та розвитку будь-якого виробництва.

Основний капітал містить в собі наявність матеріальних активів (основних засобів), нематеріальних активів (об’єктів права), незавершених капітальних вкладень та довгострокових фінансових інвестицій. Належну увагу в механізмі управління основним капіталом на підприємстві варто виділити насамперед управлінню основними засобами - базовому елементу основного капіталу.

Проведений аналіз показав, що стан основного капіталу суттєво впливає на ефективність виробництва, тому необхідно приділяти значну увагу його постійному оновленню. Оновлення основного капіталу на ПАТ «Укртелеком»  відбувається низькими темпами, що пов’язано з складним фінансовим становищем у більшості підприємств. Через відсутність достатнього обсягу фінансових ресурсів, немає  можливості придбати нове устаткування, провести заміну технічно відсталого обладнання, а  тому на підприємстві впроваджуються заходи з проведення ремонтів, та закуповуються  після капітального ремонту обладнання. В ході проведеного аналізу на наш погляд розроблені шляхи  підвищення ефективності формування та використання основного капіталу підприємства в умовах ринкової економіки.

В процесі проведення аналізу досліджуваного підприємства були виявлені та проаналізовані  основні чинники, що впливають на ефективність використання основного капіталу.

Вивчення напрямів формування основного капіталу, сучасних тенденцій оновлення основного капіталу необхідно удосконалювати системи показників руху  капіталу за рахунок введення коефіцієнту реального оновлення, який відображає питому вагу введеного в дію новітнього основного капіталу, що дозволить  оцінити якість процесу оновлення.

 Дослідження виявили значної кількості застарілого і зношеного устаткування. Його використання у виробничому процесі значно збільшує собівартість продукції, оскільки підприємства несуть значні додаткові витрати на підтримання такого устаткування в робочому стані. З метою забезпечення рівномірного розподілу сукупних витрат протягом усього терміну використання необхідно застосовувати  методичний підхід до визначення методу нарахування амортизації.

На підставі проведених досліджень визначено  напрямки підвищення ефективності використання основного капіталу ПАТ «Укртелекому».


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: