перейти на сайт>>

Аналіз операцій з банківськими металами

ID роботи: 5374
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи аналізу банківських операцій на ринку дорогоцінних металів

1.1 Економічна сутність операцій з банківськими металами

1.2 Інформаційно-правове забезпечення аналізу операцій з банківськими металами

1.3 Методи та прийоми аналізу операцій з банківськими металами

2. Аналіз операцій з банківськими металами на прикладі АБ «Київська Русь»

2.1 Загальний аналіз операцій з купівлі-продажу банківських металів

2.2 Аналіз ефективності операцій з банківськими металами

2.3 Факторний аналіз операцій з банківськими металами

2.4 Аналіз ринку операцій з банківськими металами

3. Шляхи удосконалення операцій з банківськими металами

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 Висновок:

В Україні є великий потенціал для відродження сфери обігу дорогоцінних металів та каміння, але на нових ринкових умовах. Одна із найістотніших передумов полягає у тому, що банки можуть і повинні забезпечувати дорогоцінними металами своїх клієнтів. Роль керівного центру з формування нормативної бази й надалі відіграватиме Національний банк, але з розширенням усіх сегментів вітчизняного фінансового ринку ринок банківських металів повинен поступово розвиватися і перетворюватися з жорстко регульованого державними органами у лібералізований і конкурентний.

Банки здійснюють на ринку дорогоцінних металів операції з банківськими металами. До останніх належать золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. Найвищими пробами банківських металів визнаються проби не нижче ніж: для золота – 995,0; для срібла – 999,0; для платини та паладію – 999,5.

Регулювання сфери обігу іноземної валюти на території України належить до компетенції Національного банку України, яким розроблено низку нормативних актів, на які ми і посилатимемося за відсутності чітких роз’яснень щодо бухгалтерського обліку банківських металів.

Як показав проведений у другому розділі курсової роботи аналіз операцій АБ «Київська Русь»  з банківськими металами, найбільшу ефективність мають операції з золотом, що характеризуються найбільшими обсягами отриманих доходів. Спостерігається зростання частки прибутку від операцій з паладієм. Тобто операції з банківськими металами є ефективними для банку і приносять прибуток, що має тенденцію до зростання.

Аналіз банку на внутрішньому ринку дорогоцінних металів підтверджує, що визначальним фактором для проведення операцій із золотом, є загальний фінансовий стан банку та його територіальний аспект, який залежить від загального економічного стану регіону.

Операції  з дорогоцінними металами в останні роки забезпечують АБ «Київська Русь» більш високий рівень прибутковості, ніж інші фінансові інструменти, що представляє істотний інтерес для банківського сектора.

Аналіз операцій з дорогоцінними металами відділеннями АБ «Київська Русь» підтверджує збільшення інтересу клієнтів до інвестицій в золото в знеособленому вигляді. Підвищений  інтерес клієнтів до знеособленим металевим рахункам був викликаний надзвичайно різким зростанням цін на ринку дорогоцінних металів.

Головною рушійною силою для ринку дорогоцінних металів стало посилення інфляційного очікування внаслідок бурхливого зростання цін на товарно-сировинні ресурси, подальше ослаблення курсу долара США на міжнародному валютному ринку і настрій геополітичної напруженості залучили до ринку дорогоцінних металів підвищений інтерес інвесторів, що бажають отримати свої кошти.

Успішне вирішення проблем виникають на регіональному ринку дорогоцінних металів особливо в банківському секторі багато в чому залежить від ступеня обґрунтованості методики, способів вимірювання та оцінки, а також вибору застосовуваних для цих цілей оціночних показників. Об'єктивну оцінку діяльності АБ «Київська Русь» на регіональному ринку дорогоцінних металів неможливо здійснити без повного врахування соціальних і економічних характеристик.

Щоб  створити ефективний ринок банківських металів, в основу його розбудови необхідно закласти певні науково обґрунтовані методи і принципи законодавчої бази. Забезпечення динамічного розвитку ринку банківських металів – важливе завдання держави на етапі формування економіки. Описані нормативно-правові документи детально регламентують порядок функціонування ринку банківських металів, а також умови і порядок широкого доступу всіх учасників ринку. Нормативно-правові акти визначають суб'єктів ринку та клієнтів (фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, а також промислові споживачі) і регламентують порядок проведення ними операцій з банківськими металами. Становлення вітчизняного ринку банківських металів – явище необхідне та закономірне, і Національний банк своїми нормативними документами створив умови для його ефективного функціонування та розвитку. 

Таким чином, з огляду на ряд беззаперечних переваг зберігання заощаджень у вигляді банківських металів відповідні депозитні операції та операції з монетами являються перспективним напрямом збільшення ресурсної бази українських банків. А це в свою чергу спричинить формування сприятливих умови для відновлення рівноваги в банківському секторі економіки країни та позитивно сприятиме відновленню довіри до фінансово-кредитних установ.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: