перейти на сайт>>

Аналіз особистості керівника організації

ID роботи: 9190
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1.  Особистість керівника та її вплив на діяльність організації

1.2. Характеристика особистих і професійних якостей сучасного керівника

1.3. Основні вимоги до керівника та формування його лідерської компетенції

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА»

2.1. Загальна характеристика діяльності  ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА»

2.2. Дослідження особистих і професійних якостей керівника ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА» та їх впливу на діяльність підприємства

2.3. Рекомендації з удосконалення керівництва у ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА»

ВИСНОВКИ

RESUME

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Вивчення специфіки діяльності сучасних керівників дає підстави припустити, що саме особливості їх особистості та комунікативної сфери, їх професійна компетентність можуть і повинні забезпечити успішне управління підприємствами, фірмами, компаніями навіть у самих несприятливих фінансово-економічних умовах. У дослідженнях показано, що індивідуально-особистісні особливості менеджерів можуть безпосередньо впливати на атмосферу в колективі співробітників компанії, швидкість та ефективність вирішення виникаючих у діловій активності проблем, коригувати і пом'якшувати несприятливий розвиток подій, усувати стресові і конфліктні ситуації.

Сучасні науковці розглядають керівництво як відособлений вид управлінської діяльності, який об’єднує трудові процеси всіх працівників організації, забезпечує реалізацію функцій та формування методів менеджменту, розроблення та прийняття управлінських рішень, а також формалізує вплив керуючої системи на керовану.

Оскільки керівник – вагома фігура в діяльності будь-якого підприємства, варто зазначити, що це особа, наділена правом приймати рішення в межах її повноважень. Керівник використовує надану йому владу для впливу на поведінку людей, що працюють у колективі. Від рівня освіти керівника, його професійних здібностей, лідерських навичок значною мірою залежить успішне керівництво організацією чи установою. В основі успішного керівництва лежить також щирість. Це одна із найважливіших складових успішного управління – здатність щиро жити баченням майбутнього підприємства. Цінності та цілі компанії втілюються в життя не тільки тим, про що говорить керівник, перш за все вони виражаються у тому, що керівник робить. Кожне прийняте рішення повинно бути практичним втіленням оголошених цінностей.

Проведене дослідження особистісних і ділових якостей керівника відділу маркетингу ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА» дозволяє зробити ряд висновків:

- за результатами тесту «Особисті якості керівника» виявлено, що досліджувані особистісні якості керівника виражені на середньому рівні;

- аналіз результатів тесту «Комунікативні та організаторські здібності» показав наступне: комунікативні здібності виражені на середньому рівні, при цьому коефіцієнт склав 0,6; організаторські здібності також виражені на середньому рівні, коефіцієнт становить 0,62;

- виявлено високий рівень мотивації до успіху керівника підприємства; він прагне до досягнення поставлених цілей, готовий подолати будь-які перешкоди;

- рівень стресостійкості керівника – вище середнього, що є позитивним моментом в аналізі його особистісних якостей, керівник відділу маркетингу ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА» може вчасно впоратися з виникаючих стресом, знає прийоми його профілактики;

- тест «Керівник очима підлеглих» показав, що співробітники відділу маркетингу ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА» вважають у керівника більшою мірою вираженою таку якість, як «компетентність», на другому місці – «емоційність», а «вимогливість і справедливість керівника» – на останній позиції. Даний показник свідчить про професійний рейтинг  керівника, про відносини керівника з колективом. Можна припустити, що рейтинг керівника відділу маркетингу ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА» знаходиться на рівні вище середнього, який необхідно підвищувати, наприклад, займаючись самовдосконаленням і саморозвитком.

Таким чином, ділові та особисті якості керівника відділу маркетингу ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД «КОНСТАНТА» є взаємодоповнюючими чинниками, які сприяють продуктивності управлінської діяльності. Грамотне поєднання керівником особистісних і професійних якостей допомагає досягти очікуваного результату більш швидко і якісно. Щоб стати успішним, керівнику підприємства необхідно мати набір певних особистісних і ділових якостей і постійно працювати у напрямі їх удосконалення. Наведені методи та інструменти оцінки дозволяють диференціювати професійну та ділову компетенції керівника.

З метою забезпечення розвитку здатності керівників українських підприємств до ефективної соціальної взаємодії слід постійно діагностувати відповідні якості та забезпечувати їх розвиток шляхом навчання керівників засобами тренінгів.   


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: