перейти на сайт>>

Аналіз показників достатності банківського капіталу

ID роботи: 5376
Тип роботи:
Об'єм: 42 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1. Теоретичні основи аналізу достатності банківського капіталу

1.1 Економічна сутність банківського капіталу, його функції

1.2 Інформаційно-правове забезпечення аналізу банківського капіталу

1.3 Методи та прийоми аналізу достатності банківського капіталу

2. Аналіз показників достатності банківського капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2.1 Аналіз динаміки та структури капіталу банку

2.2 Аналіз нормативу адекватності регулятивного капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2.3  Аналіз нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупним активам

3. Удосконалення методів аналізу достатності капіталу банка

3.1 Напрямки  удосконалення власного капіталу українських банків

3.2 Глобальна реформа банківського сектору „Базель-ІІІ”

Висновок

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Визначена сутність та функції банківського капіталу дають змогу зробити висновок, що капітал банку є динамічним, функціональним утворенням, що забезпечує поточну банківську діяльність від початку його утворення. Своєю функціональністю банківський капітал забезпечує збереження довіри до банків з боку населення, а здійснення поточних та стратегічних функцій реалізує фінансову стійкість банківської системи.

Проведені в курсовій роботі дослідження достатності банківського капіталу  в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2007 – 2011 роках показало:

1. Рівень статутного капіталу зріс з 2713,2 млн. грн.(2007 рік) до 13545,2

 млн. грн. (2011 рік), сумарний рівень статей загального власного капіталу зріс з рівня 5388,9 млн. грн.(2007) до рівня 16740,0 млн. грн.(2011).

2. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» характеризується як добре капіталізований банк, у якого:

- розмір регулятивного капіталу відповідає встановленим мінімальним вимогам (норматив Н1 більше 8 млн.євро) – фактично Н1 більше 350 млн.євро;

- співвідношення регулятивного капіталу банку до його сумарних активів, зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив адекватності регулятивного капіталу Н2), перевищує його нормативне значення ( не менше ніж 10 відсотків) – фактично Н2 по роках становить  від 10,09  до 11,72 %.;

- співвідношення регулятивного капіталу до загальних активів банку (норматив адекватності регулятивного капіталу Н3) більше ніж його нормативне значення ( не менше 9 відсотків)  збільшено з 9,58 у 2007 року до 10,76 у 2011 році.

Ефективне управління власним капіталом банку є запорукою активізації його підприємницької діяльності, зміцнення фінансового стану, підвищення довіри економічних агентів до установ банківської системи і розширення кредитної підтримки розвитку реального сектору економіки. Нарощування власного капіталу може бути забезпечено за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, вибір яких слід здійснювати з урахуванням усієї сукупності чинників, що визначають можливості та доцільність їх використання певним банком і за певних умов.

Для більшості банків України таке внутрішнє джерело нарощування власного капіталу, як прибуток, – унеможливлене, оскільки вони мають збиткові результати своєї фінансової діяльності. Пріоритетним джерелом нарощування обсягу власного капіталу на сьогодні є збільшення статутного капіталу, що може бути забезпечено за рахунок коштів вітчизняних, іноземних інвесторів та коштів держави.

Як висновки з дослідження, можна зазначити, що в умовах фінансової кризи:

1) ефективне управління власним капіталом банку є запорукою активізації його підприємницької діяльності, зміцнення фінансового стану, підвищення довіри економічних агентів до установ банківської системи і розширення кредитної підтримки розвитку реального сектору економіки;

2) нарощування власного капіталу може бути забезпечено за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, вибір яких слід здійснювати з урахуванням усієї сукупності чинників, що визначають можливості та доцільність їх використання певним банком і за певних умов;

3) для більшості банків України таке внутрішнє джерело нарощування власного капіталу, як прибуток, – унеможливлене, оскільки вони мають збиткові результати своєї фінансової діяльності;

4) пріоритетним джерелом нарощування обсягу власного капіталу на сьогодні є збільшення статутного капіталу, що може бути забезпечено за рахунок коштів вітчизняних, іноземних інвесторів та коштів держави.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: