перейти на сайт>>

Аналіз стану і ефективності використання оборотних коштів (оборотного капіталу)

ID роботи: 9020
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1.Поняття, сутність оборотних засобів та показники ефективності їх використання

2.Аналіз стану оборотних коштів та їх використання

2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2.Аналіз складу і структури оборотних засобів

2.3.Розрахунок та аналіз наявності і забезпеченості власними оборотними коштами

2.4.Аналіз ефективності використання оборотних коштів

3.     Основні напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів.

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки (зітність за 2013-2015 рр)Висновок:

Отже, оборотним коштам належить особливе місце у структурі  підприємства, бо  переважно  вони  зумовлюють  стійке  фінансове  становище.

Управління оборотними активами в першу чергу має передбачати визначення оптимальної величини, розробку варіантів фінансування та забезпечення ефективності їх використання. Наслідком впровадження ефективної політики управління оборотними активами мають стати: забезпечення безперебійної роботи підприємства; зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження витрат на їх фінансування; прискорення обороту оборотних активів; максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності.

Формування, управління й аналіз оборотних активів – важливий напрям підвищення фінансового стану сільськогосподарських підприємств.  Встановлення оптимального співвідношення оборотних коштів у сфері  виробництва та обігу має важливе значення для забезпечення грошовими коштами, виконання виробничої програми, а також є одним з основних чинників підвищення ефективності використання оборотних коштів.

Проведений у другому розділі курсової роботи аналіз стану оборотних коштів та їх використання на ПАТ «Сумський комбікормовий завод» показав, що оборотні кошти даного підприємства  у 2015 році проти 2013 року збільшилися на 2676 тис. грн.  При цьому  матеріальні запаси  зменшилася на 13,3% проти 2013 року. Зростання  дебіторської заборгованості нібито свідчить про поліпшення збуту продукції, прискорення обертання оборотного капіталу, але це також свідчить про несвоєчасність розрахунків з підприємством за виготовлену продукцію.  Оборотність оборотних коштів  у 2013 році становила 3,84 разів, у 2014 році – 3,99 разів, у 2015 році – 4,95 разів. Тривалість обороту обігових коштів збільшився з 93,75 днів у 2013 році до 72,7 днів у 2015 році.  У 2013 році фактично у 1 грн. реалізованої продукції авансовано 26  коп. , у 2014 році – 25 коп. , у 2015 році – 20 коп., що свідчить про ефективне використання  оборотних коштів.

Існує багато напрямів підвищення ефективності господарської діяльності, однак для більш доцільною є розробка заходів щодо покращення результативності господарювання у розрізі оборотних коштів. Ефективність використання оборотних коштів переважно залежить від  обґрунтованості встановлених на підприємстві норм та нормативів.

В  межах пріоритетних напрямів стратегічної роботи ПАТ «Сумський комбікормовий завод» в курсовій роботі  в сфері управління оборотними коштами, конкретними шляхами підвищення ефективності їх використання розглянуті  напрями зменшення вартості застосовуваних у виробництві сировини та матеріалів на основі придбання їх за оптовими цінами чи заміни дешевшими аналогами, інтенсифікація виробничих процесів, прискорення обробки партій постачання матеріальних ресурсів, прискорення процесів збуту  та  зменшення обсягів дебіторської  заборгованості.

Впровадження даних заходів дозволить підприємству збільшити обсяг продукції, отримати додаткові грошові кошти, знизити собівартість своєї продукції та додатково збільшити прибуток підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: