перейти на сайт>>

Аналіз статутного капіталу акціонерного банку

ID роботи: 5378
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

1.Теоретична основа аналізу капіталу акціонерного банку

1.1. Поняття капіталу акціонерного банку, його різновиди та функції

1.2. Нормативно-правова база капіталу акціонерного банку

1.3. Методологічні прийоми аналізу капіталу банку

1.4. Нормативи банківського капіталу

2.Аналіз капіталу на прикладі ЛФ АТ «Брокбізнесбанк»

2.1.Аналіз статутного капіталу акціонерного банку.

3. Методи управління капіталу акціонерного банку та проблеми підвищення його капіталізації

3.1.Основні проблеми підвищення капіталізації

3.2.Методи використання внутрішніх та зовнішніх  джерел поповнення капіталу банку

Висновок

Список літератури

Додатки



Висновок:

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що:

Капітал банку, як економічна категорія, безумовно, є похідною від первинної категорії «капітал», сутність якої виражається у діалектичній єдності матеріально-речового і суспільно-економічного аспектів.

Капітал банку виступає основою фінансового потенціалу, на якій ґрунтується його функціонування. Від формування, функціонування та призначення банківського капіталу залежить ефективність діяльності банківської установи та темпи росту банківської системи в цілому.

В сучасних умовах ринкової економіки вплив власного капіталу на ефективність банківської діяльності залежить від того, наскільки ефективно і доцільно вони трансформують свої фінансові ресурси. Від цього також залежить і фінансовий добробут банку, його власників та працівників.

Діяльність сучасного банку значною мірою визначається рівнем правління його власним капіталом. Це обумовлює необхідність  розвитку інформаційної системи управління власним капіталом, удосконалення її організаційної структури, визначення принципів утворення та умов розподілу і поєднання інформаційних потоків.

Формування банківського капіталу відбувалось і відбувається у складних умовах реформування економіки держави. Соціально-економічна нестабільність країни протягом тривалого періоду, недосконалість правових та організаційних умов функціонування банківської системи негативно позначилися на фінансовій стійкості банків, їх фінансових результатах і капіталізації. Банківський капітал являє собою складну структуру, основу якої становить власний банківський капітал. Однак переважна частка припадає на залучений та позичений банківський капітал. І хоча власний банківський капітал і зобов’язання банку взаємопов’язані та взаємообумовлені, кожний з них має свою специфіку, ігнорування якої справляє негативний вплив на банківську діяльність в цілому і на функціонування банківського капіталу зокрема.

Як висновки із проведеного дослідження необхідно відзначити, що процес удосконалення функціонування банківської системи повинен розглядатися як одне із пріоритетних завдань розвитку національної економіки. У зв'язку з цим розробку і реалізацію конкретних практичних заходів щодо вирішення проблемної ситуації з низькою капітальною базою української банківської системи, оптимізацію її структури треба вважати необхідними умовами зміцнення стійкості банківського сектора, підвищення довіри до нього з боку інвесторів, вкладників і кредиторів, а також підвищення його ролі у стимулюванні збалансованого розвитку усіх галузей і секторів господарства та інтенсивного зростання економіки України загалом.

Перспективи оптимізації роботи вітчизняної банківської системи нерозривно пов'язані із вирішенням проблеми підвищення рівня її капіталізації, що має передбачати, з одного боку, створення в країні сприятливих економіко-правових умов для припливу національних інвестицій у капітал банківської системи, а з другого - формування банками власної стратегії розвитку, яка дозволила б забезпечити активізацію роботи із збільшення капіталу за рахунок власних джерел коштів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: